OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów - pisemny przetarg nieograniczony

2021-09-22 14:38:00 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów - pisemny przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW - pisemy przetarg nieograniczony

Dokumenty przetargowe do pobrania:

<<< Zarządzenie Wójta Gminy Bogoria >>>

<<< Treść ogłoszenia >>>

<<< Wzór oferty kupna >>>

<<< Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym pojazdu >>>

<<< Oświadczenie o wyrażeniu zgody >>>

<<< Regulamin przeprowadzenia przetargu >>>

Wójt Gminy Bogoria

Zobacz również: