OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdu - II pisemny przetarg nieograniczony

2021-10-22 13:12:10 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdu - II pisemny przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW - II pisemy przetarg nieograniczony

Dokumenty przetargowe do pobrania:

<<< Treść ogłoszenia >>>

<<< Wzór oferty kupna >>>

<<< Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym pojazdu >>>

<<< Oświadczenie o wyrażeniu zgody >>>

<<< Regulamin przeprowadzenia przetargu >>>

 

Wójt Gminy Bogoria

Zobacz również: