Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy

2022-04-11 14:58:44 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy

>>> Ogłoszenie o naborze do pobrania <<<

>>> Kwestionariusz osobowy <<<

>>> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych <<<

>>> Obowiązek informacyjny <<<

 ogloszenie_o_naborze_promocja_gminy1.jpg

ogloszenie_o_naborze_promocja_gminy2.jpg 

ogloszenie_o_naborze_promocja_gminy3.jpg 

ogloszenie_o_naborze_promocja_gminy4.jpg 

ogloszenie_o_naborze_promocja_gminy5.jpg 

Zobacz również: