Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy

2022-04-26 09:07:55 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy

Informacja_wynik_naboru_Referent_UG_Bogoria_25_04_2022.jpg

Zobacz również: