Zarządzenie Wójta Gminy Bogoria w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

2022-05-17 10:40:18 Ogłoszenia o naborze

Zarządzenie 0050.35.2022 Wójta Gminy Bogoria z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

 >>> Ogłoszenie do pobrania <<<

Zarzadzenie_0050_35_2022_Wojta_Gminy_Bogoria_nabor_dyrektorzy_szkol_Jurkowice_Niedzwiedz1.jpg

Zarzadzenie_0050_35_2022_Wojta_Gminy_Bogoria_nabor_dyrektorzy_szkol_Jurkowice_Niedzwiedz2.jpg

Zarzadzenie_0050_35_2022_Wojta_Gminy_Bogoria_nabor_dyrektorzy_szkol_Jurkowice_Niedzwiedz3.jpg

Zarzadzenie_0050_35_2022_Wojta_Gminy_Bogoria_nabor_dyrektorzy_szkol_Jurkowice_Niedzwiedz4.jpg

Zarzadzenie_0050_35_2022_Wojta_Gminy_Bogoria_nabor_dyrektorzy_szkol_Jurkowice_Niedzwiedz5.jpg

Zobacz również: