Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych - Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

2022-07-25 13:32:31 Ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych - Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

Informacja_wynik_naboru_DPS_25_07_2022.jpg

Zobacz również: