Informacja o wyniku konkursu (naboru) na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

2022-06-06 22:50:05 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku konkursu (naboru) na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii więcej»

Zarządzenie Wójta Gminy Bogoria w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

2022-05-17 10:40:18 Ogłoszenia o naborze

Zarządzenie 0050.35.2022 Wójta Gminy Bogoria z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu więcej»

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy

2022-04-26 09:07:55 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy więcej»

Ogłoszenie o konkursie (naborze) na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

2022-04-21 09:20:35 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o konkursie (naborze) na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy

2022-04-11 14:58:44 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw promocji gminy i obsługi organów doradczych gminy więcej»

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrona zabytków i energetyka gminna

2022-03-30 14:29:48 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrona zabytków i energetyka gminna więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrona zabytków i energetyka gminna

2022-03-18 14:28:28 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Referent do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrona zabytków i energetyka gminna więcej»

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Podinspektor do spraw obsługi organów samorządowych

2022-02-03 08:46:32 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Podinspektor do spraw obsługi organów samorządowych więcej»

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2022-01-20 23:56:09 Ogłoszenia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Podinspektor do spraw obsługi organów samorządowych

2022-01-17 14:12:53 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogoria - Podinspektor do spraw obsługi organów samorządowych więcej»