Protokół Nr XXI/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

Wersja do druku

Protokół Nr XXI/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

Załączone pliki:

Protokół Nr XXI/2020
(2020_P_XXI.docx - 245.129 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:07:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXII z dnia 28 lipca 2020 r.

Załącznik Protokołu Nr XXI/2020
(2020_P_XXI_Zalacznik.docx - 57.586 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:08:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Załącznik do Protokołu Nr XXI z dnia 28 lipca 2020 r.

Protokół Nr XXI/2020
(2020_P_XXI.pdf - 35789.439 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:42:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXI z dnia 28 lipca 2020 r.

Załącznik do Protokołu Nr XXI/2020
(2020_P_XXI_Zalacznik.pdf - 6111.909 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:43:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Załącznik do Protokołu Nr XXI z dnia 28 lipca 2020 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_28_lipiec_2020.pdf - 286.061 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:44:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności Radnych w dniu 28 lipca 2020 r.

Załącznik do protokołu
(wniosek 28.07.2020.pdf - 1389.99 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:47:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Wniosek o odwołanie radnej Anny Stobnickiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Bogoria oraz odwołanie radnej Jolanty Wyrzykowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Bogoria wraz z projektami uchwał nr 58/2020 i 59/2020

Załącznik do protokołu
(RIO_uchwala_48.pdf - 686.046 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:52:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Uchwała Nr 48/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Załącznik do protokołu
(wniosek_KR 1.pdf - 630.984 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:54:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bogoria z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Załącznik do protokołu
(RIO-uchwla_91.pdf - 400.963 KB) Data publikacji: 2020-09-24 10:59:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Uchwała VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała Nr XXI/206/2020
(Uchwala.XXI.206.2020 1.pdf - 182.282 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:00:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019

Uchwała Nr XXI/207/2020
(Uchwala.XXI.207.2020 1.pdf - 186.879 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:01:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXI/208/2020
(Uchwala.XXI.208.2020 1.pdf - 935.4 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:01:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/103/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bogoria w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/209/2020
(Uchwala.XXI.209.2020 1.pdf - 722.341 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:02:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/104/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Budy i sołectwa Jurkowice w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/210/2020
(Uchwala.XXI.210.2020 1.pdf - 738.893 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:03:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/105/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ceber, sołectwa Gorzków i sołectwa Przyborowice w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/211/2020
(Uchwala.XXI.211.2020 1.pdf - 578.342 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:04:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/106/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaradzice, sołectwa Szczeglice i sołectwa Zagorzyce w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/212/2020
(Uchwala.XXI.212.2020 1.pdf - 1107.534 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:04:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/107/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Grzybów, sołectwa Mała Wieś i sołectwa Miłoszowice w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/213/2020
(Uchwala.XXI.213.2020 1.pdf - 896.921 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:05:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/108/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kiełczyna i sołectwa Wola Kiełczyńska w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/214/2020
(Uchwala.XXI.214.2020 1.pdf - 791.857 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:06:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/109/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kolonia Bogoria, sołectwa Rosołówka i sołectwa Zimnowoda w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/215/2020
(Uchwala.XXI.215.2020 1.pdf - 573.004 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:06:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/110/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Malkowice i sołectwa Wola Malkowska w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/216/2020
(Uchwala.XXI.216.2020 1.pdf - 1523.361 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:07:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/111/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Moszyny, sołectwa Podlesie, sołectwa Kolonia Pęcławska, sołectwa Kolonia Pęcławice, sołectwa Kolonia Wysoki Małe i sołectwa Wagnerówka w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/217/2020
(Uchwala.XXI.217.2020 1.pdf - 759.401 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:07:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/112/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pełczyce, sołectwa Witowice i sołectwa Józefów Witowicki w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/218/2020
(Uchwala.XXI.218.2020 1.pdf - 990.057 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:08:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/113/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wolica, sołectwa Wysoki Duże, sołectwa Wysoki Małe, sołectwa Wysoki Średnie i sołectwa Pęcławice Górne w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/219/2020
(Uchwala.XXI.219.2020 1.pdf - 1026.916 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:09:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XIII/114/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łagówka, sołectwa Niedźwiedź, sołectwa Ujazdek i sołectwa Wierzbka w gminie Bogoria

Uchwała Nr XXI/220/2020
(Uchwala.XXI.220.2020 1.pdf - 175.296 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:09:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji

Uchwała Nr XXI/221/2020
(Uchwala.XXI.221.2020 1.pdf - 173.532 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:10:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji

Uchwała Nr XXI/222/2020
(Uchwala.XXI.222.2020 1.pdf - 179.122 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:14:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała Nr XXI/223/2020
(Uchwala.XXI.223.2020 1.pdf - 196.208 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:15:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria

Uchwała Nr XXI/224/2020
(Uchwala.XXI.224.2020 1.pdf - 3406.242 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:16:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Uchwała Nr XXI/225/2020
(Uchwala.XXI.225.2020 1.pdf - 919.648 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:17:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Uchwała Nr XXI/226/2020
(Uchwala.XXI.226.2020 1.pdf - 191.281 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:17:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXI/227/2020
(Uchwala.XXI.227.2020 1.pdf - 192.084 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:18:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2020 rok

Uchwała Nr XXI/228/2020
(Uchwala.XXI.228.2020 1.pdf - 625.345 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:19:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Bogorii

Uchwała Nr XXI/229/2020
(Uchwala.XXI.229.2020 1.pdf - 613.829 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:20:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy w Bogorii

Uchwała Nr XXI/205A/2020
(Uchwala.XXI.205A.2020 1.pdf - 181.86 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:20:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KB_1.pdf - 365.82 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:23:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Jolanty Wyrzykowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KO_1.pdf - 357.792 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:24:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Jolanty Wyrzykowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KR_1.pdf - 354.531 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:24:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Jolanty Wyrzykowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KSWP_1.pdf - 360.731 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:25:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Jolanty Wyrzykowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_11.pdf - 409.542 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:27:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Jolanty Wyrzykowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(2020_PU_58.pdf - 387.39 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:28:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Bogorii

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KB_2.pdf - 362.203 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:29:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Anny Stobnickiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KO_2.pdf - 358.531 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:29:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Anny Stobnickiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KR_2.pdf - 358.685 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:30:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Anny Stobnickiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_KSWP_2.pdf - 356.389 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:30:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Anny Stobnickiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(protokol_KS_21.pdf - 421.979 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:31:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i ustalenia wyników głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania radnej Anny Stobnickiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy

Załącznik do protokołu
(2020_PU_59.pdf - 409.894 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:32:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy w Bogorii

Załącznik do protokołu
(wniosek_sesja_nadzwyczajna.pdf - 258.835 KB) Data publikacji: 2020-09-24 11:32:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 579

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2020-09-24 09:40:22
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2020-09-24 09:40:41
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2020-09-24 11:32:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony