rok 2021

Wersja do druku

rok 2021

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2021
(2021_Z_1.pdf - 797.049 KB) Data publikacji: 2021-01-18 08:40:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2021
(2021_Z_2.pdf - 1146.408 KB) Data publikacji: 2021-01-20 09:56:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.3.2021
(2021_Z_3.pdf - 1821.54 KB) Data publikacji: 2021-01-27 07:43:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2021
(2021_Z_4.pdf - 288.975 KB) Data publikacji: 2021-01-27 07:44:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Zarządzenie Nr 0050.5.2021
(2021_Z_5.pdf - 811.111 KB) Data publikacji: 2021-01-27 07:47:10 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.6.2021
(2021_Z_6.pdf - 965.698 KB) Data publikacji: 2021-02-01 12:52:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2021
(2021_Z_8.pdf - 1613.791 KB) Data publikacji: 2021-02-16 14:06:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2021
(2021_Z_9.pdf - 399.047 KB) Data publikacji: 2021-02-16 14:09:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.10.2021
(2021_Z_10.pdf - 4361.921 KB) Data publikacji: 2021-02-16 14:17:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu

Zarządzenie Nr 0050.11.2021
(2021_Z_11.pdf - 4972.798 KB) Data publikacji: 2021-02-16 14:21:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Zarządzenie Nr 0050.12.2021
(2021_Z_12.pdf - 2725.344 KB) Data publikacji: 2021-02-16 15:41:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.13.2021
(2021_Z_13.pdf - 1570.029 KB) Data publikacji: 2021-02-16 15:42:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.14.2021
(2021_Z_14.pdf - 271.369 KB) Data publikacji: 2021-02-19 12:13:28 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.7.2021
(2021_Z_7.pdf - 1676.756 KB) Data publikacji: 2021-02-22 09:48:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych

Zarządzenie Nr 0050.15.2021
(2021_Z_15.pdf - 1326.876 KB) Data publikacji: 2021-03-02 15:47:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2021
(2021_Z_16.pdf - 182.969 KB) Data publikacji: 2021-03-02 15:47:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.17.2021
(2021_Z_17.pdf - 1716.328 KB) Data publikacji: 2021-03-11 08:43:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2021
(2021_Z_18.pdf - 259.876 KB) Data publikacji: 2021-03-11 08:45:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: utworzeniu i organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 0050.19.2021
(2021_Z_19.pdf - 1118.446 KB) Data publikacji: 2021-03-15 09:09:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia "Procedury użyczenia organizacjom pozarządowym lokali użytkowych będących własnością Gminy Bogoria do lat 3"

Zarządzenie Nr 0050.20.2021
(2021_Z_20.pdf - 2092.02 KB) Data publikacji: 2021-03-15 09:11:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.21.2021
(2021_Z_21.pdf - 1239.881 KB) Data publikacji: 2021-03-17 14:59:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2021
(2021_Z_22.pdf - 181.482 KB) Data publikacji: 2021-03-17 15:01:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.23.2021
(2021_Z_23.pdf - 1549.846 KB) Data publikacji: 2021-03-19 15:11:24 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Bogorii oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.

Zarządzenie Nr 0050.24.2021
(2021_Z_24.pdf - 1989.055 KB) Data publikacji: 2021-03-19 15:12:05 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie planu nadzoru nad żłobkami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Zarządzenie Nr 0050.25.2021
(2021_Z_25.pdf - 745.378 KB) Data publikacji: 2021-03-19 15:35:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.26.2021
(2021_Z_26.pdf - 1471.35 KB) Data publikacji: 2021-03-19 15:36:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu

Zarządzenie Nr 0050.27.2021
(2021_Z_27.pdf - 1642.85 KB) Data publikacji: 2021-03-22 14:58:43 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogoria Nr VIII/74/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 w sprawie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 0050.28.2021
(2021_Z_28.pdf - 1130.863 KB) Data publikacji: 2021-03-23 12:45:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 0050.29.2021
(2021_Z_29.pdf - 2480.248 KB) Data publikacji: 2021-04-01 13:12:41 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2021
(2021_Z_30.pdf - 1093.309 KB) Data publikacji: 2021-04-12 11:41:27 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym "Buczyna" w Bogorii w 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.31.2021
(2021_Z_31.pdf - 2074.04 KB) Data publikacji: 2021-04-19 10:43:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2021
(2021_Z_32.pdf - 3080.902 KB) Data publikacji: 2021-04-23 11:48:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2021
(2021_Z_33.pdf - 1369.233 KB) Data publikacji: 2021-04-23 11:50:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.34.2021
(2021_Z_34.pdf - 490.284 KB) Data publikacji: 2021-04-27 08:26:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2021
(2021_Z_35.pdf - 380.503 KB) Data publikacji: 2021-04-27 10:00:33 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.52.2013 Wójta Gminy Bogoria z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wdrożenia "Regulaminu zasad gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bogoria".

Zarządzenie Nr 0050.36.2021
(2021_Z_36.pdf - 798.043 KB) Data publikacji: 2021-04-30 09:49:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2021
(2021_Z_37.pdf - 2145.843 KB) Data publikacji: 2021-05-05 12:18:41 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2021
(2021_Z_38.pdf - 597.986 KB) Data publikacji: 2021-05-11 14:58:01 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.39.2021
(2021_Z_39.pdf - 484.254 KB) Data publikacji: 2021-05-17 13:06:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2021
(2021_Z_40.pdf - 155.652 KB) Data publikacji: 2021-05-19 12:14:01 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.65.2020 Wójta Gminy Bogoria z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.41.2021
(2021_Z_41.pdf - 1205.112 KB) Data publikacji: 2021-05-27 10:13:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2021
(2021_Z_42.pdf - 262.065 KB) Data publikacji: 2021-06-01 14:51:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: wyznaczenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.43.2021
(2021_Z_43.pdf - 1238.372 KB) Data publikacji: 2021-06-09 12:48:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2021
(2021_Z_44.pdf - 1005.33 KB) Data publikacji: 2021-06-16 07:55:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2021
(2021_Z_45.pdf - 3435.43 KB) Data publikacji: 2021-06-28 07:55:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2021
(2021_Z_46.pdf - 1241.779 KB) Data publikacji: 2021-07-01 11:13:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2021
(2021_Z_47.pdf - 2308.49 KB) Data publikacji: 2021-06-30 11:12:04 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bogoria na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 0050.48.2021
(2021_Z_48.pdf - 2950.308 KB) Data publikacji: 2021-06-30 11:46:32 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Zarządzenie Nr 0050.49.2021
(2021_Z_49.pdf - 2271.546 KB) Data publikacji: 2021-07-07 11:08:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych

Zarządzenie Nr 0050.50.2021
(2021_Z_50.pdf - 1194.675 KB) Data publikacji: 2021-07-12 10:51:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2021
(2021_Z_51.pdf - 2554.381 KB) Data publikacji: 2021-07-22 12:32:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2021
(2021_Z_52.pdf - 1199.437 KB) Data publikacji: 2021-08-03 08:03:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2021
(2021_Z_53.pdf - 213.563 KB) Data publikacji: 2021-08-03 08:08:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.54.2021
(2021_Z_54.pdf - 2869.955 KB) Data publikacji: 2021-08-03 08:20:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii za rok 2020

Zarządzenie Nr 0050.55.2021
(2021_Z_55.pdf - 2195.911 KB) Data publikacji: 2021-08-17 12:50:58 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2021
(2021_Z_56.pdf - 1668.513 KB) Data publikacji: 2021-08-26 15:00:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarzadzenie Nr 0050.57.2021
(2021_Z_57.pdf - 1112.956 KB) Data publikacji: 2021-09-03 13:24:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2021
(2021_Z_58.pdf - 686.871 KB) Data publikacji: 2021-09-10 09:53:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2021
(2021_Z_59.pdf - 2776.31 KB) Data publikacji: 2021-09-17 12:02:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2021
(2021_Z_60.pdf - 2157.527 KB) Data publikacji: 2021-09-22 14:11:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2021
(2021_Z_61.pdf - 1735.144 KB) Data publikacji: 2021-09-22 14:15:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie sprzedaży pojazdów stanowiących własność Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.62.2021
(2021_Z_62.pdf - 2181.282 KB) Data publikacji: 2021-10-05 15:01:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2021
(2021_Z_63.pdf - 11806.809 KB) Data publikacji: 2021-10-08 13:14:08 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu

Zarządzenie Nr 0050.64.2021
(2021_Z_64.pdf - 2350.813 KB) Data publikacji: 2021-10-08 13:26:13 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy

Zarządzenie Nr 0050.65.2021
(2021_Z_65.pdf - 2586.177 KB) Data publikacji: 2021-10-15 09:06:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2021
(2021_Z_66.pdf - 440.979 KB) Data publikacji: 2021-10-18 09:21:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2021
(2021_Z_67.pdf - 2140.777 KB) Data publikacji: 2021-10-18 15:28:19 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.68.2021
(2021_Z_68.pdf - 2010.931 KB) Data publikacji: 2021-10-28 15:20:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2021
(2021_Z_69.pdf - 230.682 KB) Data publikacji: 2021-10-29 11:12:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.70.2021
(2021_Z_70.pdf - 474.501 KB) Data publikacji: 2021-11-02 08:08:53 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Bogoria z dnia16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 0050.71.2021
(2021_Z_71.pdf - 1758.988 KB) Data publikacji: 2021-11-04 10:19:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2021
(2021_Z_72 1.pdf - 3372.282 KB) Data publikacji: 2021-11-04 10:20:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Zarządzenie Nr 0050.73.2021
(2021_Z_73 1.pdf - 4064.118 KB) Data publikacji: 2021-11-04 10:21:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.74.2021
(2021_Z_74.pdf - 159.118 KB) Data publikacji: 2021-11-10 12:43:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.75.2021
(2021_Z_75.pdf - 3976.852 KB) Data publikacji: 2021-11-19 13:14:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.76.2021
(2021_Z_76.pdf - 2421.051 KB) Data publikacji: 2021-11-25 07:51:28 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2021
(2021_Z_77_2021.pdf - 1402.143 KB) Data publikacji: 2021-11-24 15:13:28 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.78.2021
(2021_Z_78.pdf - 147.666 KB) Data publikacji: 2021-12-07 08:43:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków za Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych

Zarządzenie Nr 0050.79.2021
(2021_Z_79.pdf - 2382.063 KB) Data publikacji: 2021-12-07 08:48:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną

Zarządzenie Nr 0050.80.2021
(2021_Z_80 1.pdf - 5472.322 KB) Data publikacji: 2021-12-07 16:18:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.81.2021
(2021_Z_81.pdf - 163.994 KB) Data publikacji: 2021-12-07 16:21:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powierzenia funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych

Zarządzenie Nr 0050.82.2021
(2021_Z_82.pdf - 4157.503 KB) Data publikacji: 2021-12-13 10:50:56 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Zarządzenie Nr 0050.83.2021
(2021_Z_83.pdf - 1709.314 KB) Data publikacji: 2021-12-13 11:47:33 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.84.2021
(2021_Z_84.pdf - 167.128 KB) Data publikacji: 2021-12-13 11:48:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.85.2021
(2021_Z_85.pdf - 2445.975 KB) Data publikacji: 2021-12-13 11:23:10 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy

Zarządzenie Nr 0050.87.2021
(2021_Z_87 1.pdf - 1333.44 KB) Data publikacji: 2021-12-16 08:44:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.86.2021
(2021_Z_86.pdf - 2127.612 KB) Data publikacji: 2021-12-17 09:59:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.88.2021
(2021_Z_88 1.pdf - 1807.807 KB) Data publikacji: 2021-12-27 09:33:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.89.2021
(2021_Z_89.pdf - 2368.847 KB) Data publikacji: 2021-12-27 10:19:14 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.90.2021
(2021_Z_90.pdf - 2236.146 KB) Data publikacji: 2021-12-27 15:04:43 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie utworzenia ośrodka wparcia Klub Senior + w Bogorii dla mieszkańców Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.91.2021
(2021_Z_91.pdf - 152.744 KB) Data publikacji: 2022-01-05 09:39:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.92.2021
(2021_Z_92.pdf - 1280.866 KB) Data publikacji: 2022-01-05 09:39:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.93.2021
(2021_Z_93.pdf - 2389.427 KB) Data publikacji: 2022-01-12 08:29:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2696

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2021-01-18 08:38:37
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2021-01-18 08:39:03
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2022-01-12 08:29:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony