Protokół Nr XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wersja do druku

Protokół Nr XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Załączone pliki:

Protokół Nr XXVIII/2020
(2020_P_XXVIII.docx - 212.309 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:26:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXVIII z dnia 30 grudnia 2020 r.

Protokół Nr XXVIII/2020
(2020_P_XXVIII.pdf - 21635.813 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:27:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXVIII z dnia 30 grudnia 2020 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_30_grudnia_2020.pdf - 283.426 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:28:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności Radnych w dniu 30 grudnia 2020 r.

Załącznik do protokołu
(Uchwala 159.2020 RIO.pdf - 572.404 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:34:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Uchwała Nr 159/2020 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF na lata 2021-2033

Załącznik do protokołu
(Uchwala 160.2020 RIO.pdf - 746.09 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:35:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Uchwała Nr 160/2020 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/260/2020
(Uchwala.XXVIII.260.2020 1.pdf - 3882.372 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:37:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Uchwała Nr XXVIII/261/2020
(Uchwala.XXVIII.261.2020 1.pdf - 2575.976 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:37:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/262/2020
(Uchwala.XXVIII.262.2020 1.pdf - 1053.539 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:38:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Uchwała Nr XXVIII/263/2020
(Uchwala.XXVIII.263.2020 1.pdf - 695.123 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:39:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/264/2020
(Uchwala.XXVIII.264.2020 1.pdf - 107221.369 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:41:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bogoria

Uchwała Nr XXVIII/265/2020
(Uchwala.XXVIII.265.2020 1.pdf - 368.633 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:44:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Kiełczyna

Uchwała Nr XXVIII/266/2020
(Uchwala.XXVIII.266.2020 1.pdf - 382.621 KB) Data publikacji: 2021-02-24 08:45:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2017-2022

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 333

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2021-02-24 08:23:29
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2021-02-24 08:23:49
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2021-02-24 08:45:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony