Protokół Nr XXIX/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

Wersja do druku

Protokół Nr XXIX/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

Załączone pliki:

Protokół Nr XXIX/2021
(2021_P_XXIX.docx - 172.153 KB) Data publikacji: 2021-03-31 10:47:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXIX z dnia 23 lutego 2021 r.

Protokół Nr XXIX/2021
(2021_P_XXIX.pdf - 16663.247 KB) Data publikacji: 2021-03-31 10:48:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXIX z dnia 23 lutego 2021 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_23_lutego_2021.pdf - 295.295 KB) Data publikacji: 2021-03-31 10:49:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności Radnych w dniu 23 lutego 2021 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_23_lutego_2021 1.pdf - 130.259 KB) Data publikacji: 2021-03-31 10:50:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności uczestników sesji w dniu 23 lutego 2021 r.

Załącznik do protokołu
(Sprawozdanie KO.pdf - 855.471 KB) Data publikacji: 2021-03-31 10:54:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego za 2020 rok.

Załącznik do protokołu
(Sprawozdanie KB.pdf - 1457.391 KB) Data publikacji: 2021-03-31 10:57:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji za 2020 rok.

Załącznik do protokołu
(Sprawozdanie KR.pdf - 514.293 KB) Data publikacji: 2021-03-31 10:59:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

Załącznik do protokołu
(Sprawozdanie KSWP.pdf - 1067.657 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:00:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.

Uchwała Nr XXIX/267/2021
(Uchwala.XXIX.267.2021 1.pdf - 249.936 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:04:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/268/2021
(Uchwala.XXIX.268.2021 1.pdf - 429.399 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:05:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/269/2021
(Uchwala.XXIX.269.2021 1.pdf - 192.643 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:05:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria

Uchwała Nr XXIX/270/2021
(Uchwala.XXIX.270.2021 1.pdf - 186.754 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:06:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Uchwała Nr XXIX/271/2021
(Uchwala.XXIX.271.2021 1.pdf - 179.058 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:07:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej od osób fizycznych

Uchwała Nr XXIX/272/2021
(Uchwala.XXIX.272.2021 1.pdf - 184.503 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:10:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osób fizycznych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Bogoria

Uchwała Nr XXIX/273/2021
(Uchwala.XXIX.273.2021 1.pdf - 201.437 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:11:32 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bogoria

Uchwała Nr XXIX/274/2021
(Uchwala.XXIX.274.2021 1.pdf - 181.895 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:12:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Bogoria nieruchomości położonej w Bogorii stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXIX/275/2021
(Uchwala.XXIX.275.2021 1.pdf - 3755.153 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:12:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Uchwała Nr XXIX/276/2021
(Uchwala.XXIX.276.2021 1.pdf - 673.334 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:13:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021

Uchwała Nr XXIX/277/2021
(Uchwala.XXIX.277.2021 1.pdf - 421.718 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:13:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr XXIX/278/2021
(Uchwala.XXIX.278.2021 1.pdf - 657.375 KB) Data publikacji: 2021-03-31 11:14:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bogoria”

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 295

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2021-03-31 09:15:52
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2021-03-31 09:16:25
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2021-03-31 11:14:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony