Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Projekt Uchwały V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap I i Etap II wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Projekt V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Nabór do Żłobka Gminnego

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Zagospodarowanie przestrzenneDo druku

Ujednolicony Plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 4115 i 4116 w dniu 20 grudnia 2016 roku.

Załączniki (mapy) do Planu są do wglądu w Urzędzie Gminy Bogoria, pokój nr 4.

Ogłoszenia i informacje
Ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: IV zmiany planu miejscowego ETAP I IV zmiany planu miejscowego ETAP II i IV zmiany studium
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria - część A
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II - część A

Załączone pliki
2007_U_ETAP_I_NR_V_23_07.pdfUchwała Nr V/23/07 (2007_U_ETAP_I_NR_V_23_07.pdf - 305.458 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 11:22:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
2007_U_ETAP_II_NR_V_24_07.pdfUchwała Nr V/24/07 (2007_U_ETAP_II_NR_V_24_07.pdf - 263.649 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 11:23:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II
2009_U_186_P.pdfUchwała Nr XXIX/186/09 (2009_U_186_P.pdf - 82.005 KB)
Data publikacji: 2009-03-16 11:26:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Jurkowice i Budy Gmina Bogoria
2009_U_238.pdfUchwała Nr XXXVI/238/09 (2009_U_238.pdf - 351.003 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:44:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bogoria
2010_U_328.pdfUchwała Nr XLVII/328/10 (2010_U_328.pdf - 883.042 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 12:30:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm. Bogoria
2011_U_83.pdfUchwała Nr X/83/2011 (2011_U_83.pdf - 18788.516 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 09:37:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria _ETAP I uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 r.
Uchwala.XVII.144.2012.pdfUchwała nr. XVII/144/2012 (Uchwala.XVII.144.2012.pdf - 11686.774 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 10:07:16 Redaktor: Piotr Opala
Opis: w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - ETAP II uchwalonego uchwałą Nr. V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 roku
RO. NA.pdfRozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IG-III.4130.49.2012 z dnia 2012.08.07 (RO. NA.pdf - 1722.454 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 12:25:23 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria - etap II uchwalonego uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007r.
Uchwala.XXIII.184.2013.pdfUchwała Nr. XXIII/184/2013 (Uchwala.XXIII.184.2013.pdf - 4143.735 KB)
Data publikacji: 2013-05-02 09:29:12 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Uchwała Nr. XXIII/184/2013
Uchwała.XI.100.2015.pdfUchwała Nr XI/100/2015 (Uchwała.XI.100.2015.pdf - 29785.672 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:36:31 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I
Uchwała.XI.101.2015.pdfUchwała Nr XI/101/2015 (Uchwała.XI.101.2015.pdf - 37500.534 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:39:29 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – część A
Uchwała.XXI.193.2016.pdfUchwała Nr XXI/193/2016 (Uchwała.XXI.193.2016.pdf - 54464.207 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:45:47 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
Uchwała.XXI.194.2016.pdfUchwała Nr XXI/194/2016 (Uchwała.XXI.194.2016.pdf - 23360.342 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:48:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II
GEOTIFF_KIERUNKI.tifSTUDIUM - kierunki ochrony środowiska i osadnictwa - GEOTIFF (GEOTIFF_KIERUNKI.tif - 310973.033 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 12:25:01 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: STUDIUM - kierunki ochrony środowiska i osadnictwa - GEOTIFF
GEOTIFF_UWARUNKOWANIA.tifSTUDIUM - uwarunkowania przestrzenne - GEOTIFF (GEOTIFF_UWARUNKOWANIA.tif - 336940.931 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 12:26:58 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: STUDIUM - uwarunkowania przestrzenne - GEOTIFF
GML.xmlSTUDIUM - plik GML (GML.xml - 41.194 KB)
Data publikacji: 2021-10-14 13:56:32 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: STUDIUM - plik GML

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 13310
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2021-10-14 13:56:32
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2021-10-14 13:56:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl