Archiwalne wersje strony: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót