Aktywizacja społeczno zawodowa - projektDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-11-12 13:45:57

Program współfinansowany jest
przez Unię Europejską
w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w B o g o i i

TWORZYMY PROJEKT PROFILOWANY

DLA  DŁUGOTRWALE  BEZROBOTNYCH

BENEFICJENTÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ

Gmina Bogoria/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii  od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. realizuje projekt systemowy w ramach Priorytet VII „ Promocja Integracji Społecznej”; Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria”.
Dominującą barierą w poszukiwaniu zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej jest zaawansowany wiek oraz brak kwalifikacji.
Grupę docelową, wybraną do udziału w projekcie stanowią osoby długotrwale bezrobotne w przedziale wiekowym 40-54 lata.
Wybrana, 10 osobowa grupa bez wsparcia z zewnątrz nie podoła samodzielnie rozwiązywać problemy własne oraz swoich rodzin, wymaga aktywnej integracji poprzez:

  1. szkolenie prowadzone przez psychologa – 160 godzin,
  2. szkolenie przy udziale informatyka – 210 godzin,
  3. szkolenie z doradcą zawodowym –120 godzin

w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy.
Wsparcie, jakie otrzymają uczestnicy projektu ma charakter kompleksowy, ponieważ spowoduje odbudowanie i podtrzymanie uczestnictwa w życiu społeczności, samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy jak również przyczyni się do bezpieczeństwa  socjalnego tych osób i ich rodzin.
Zastosowane, kompleksowe, ponadprogramowe formy wsparcia dla beneficjentów pomocy społecznej nie  występowały w dotychczasowej, podstawowej ofercie Ośrodka Pomocy Społecznej i nie byłyby możliwe  do zrealizowania  bez środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.Powrót