Protokół Nr XXXIII/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Wersja do druku

Protokół Nr XXXIII/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Załączone pliki:

Protokół Nr XXXIII/2021
(2021_P_XXXIII.docx - 172.123 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:39:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXXIII z dnia 20 lipca 2021 r.

Protokół Nr XXXIII/2021
(2021_P_XXXIII.pdf - 16305.184 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:40:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr XXXIII z dnia 20 lipca 2021 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_20_lipca_2021.pdf - 290.127 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:42:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności Radnych w dniu 20 lipca 2021 r.

Załącznik do protokołu
(LOR_20_lipca_2021 1.pdf - 152.638 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:45:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności uczestników sesji w dniu 20 lipca 2021 r.

Załącznik do protokołu
(RAPORT ZA 2020 ROK 1.pdf - 5084.132 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:47:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Raport o stanie gminy za 2020 rok

Załącznik do protokołu
(Wniosek KR_2020.pdf - 681.786 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:53:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bogoria z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Załącznik do protokołu
(Opinia RIO_wniosek KR.pdf - 383.531 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:55:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Uchwała Nr 92/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała Nr XXXIII/302/2021
(Uchwala.XXXIII.302.2021 1.pdf - 195.127 KB) Data publikacji: 2021-09-29 09:58:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania

Uchwała Nr XXXIII/303/2021
(Uchwala.XXXIII.303.2021 1.pdf - 193.897 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:04:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020

Uchwała Nr XXXIII/304/2021
(Uchwala.XXXIII.304.2021 1.pdf - 198.578 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:05:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXIII/305/2021
(Uchwala.XXXIII.305.2021 1.pdf - 198.233 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:07:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Kiełczyńska

Uchwała Nr XXXIII/306/2021
(Uchwala.XXXIII.306.2021 1.pdf - 206.686 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:12:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogoria

Uchwała Nr XXXIII/307/2021
(Uchwala.XXXIII.307.2021 1.pdf - 196.781 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:16:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bogoria na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXIII/308/2021
(Uchwala.XXXIII.308.2021 1.pdf - 391.863 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:18:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bogoria

Uchwała Nr XXXIII/309/2021
(Uchwala.XXXIII.309.2021 1.pdf - 590.091 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:20:38 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXIII/310/2021
(Uchwala.XXXIII.310.2021 1.pdf - 1453.41 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:23:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bogoria na lata 2021-2026

Uchwała Nr XXXIII/311/2021
(Uchwala.XXXIII.311.2021 1.pdf - 3535.744 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:25:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Uchwała Nr XXXIII/312/2021
(Uchwala.XXXIII.312.2021 1.pdf - 601.698 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:27:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIII/313/2021
(Uchwala.XXXIII.313.2021 1.pdf - 132.986 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:29:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załącznik do protokołu
(Opinia RIO_budzet.pdf - 786.659 KB) Data publikacji: 2021-09-29 10:34:27 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Uchwała Nr 45/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 228

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2021-09-29 09:04:44
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2021-09-29 09:20:27
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2021-09-29 10:34:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony