2022 rok

Wersja do druku


Załączone pliki:

SP-1A_2022
(Sp-1A_2022.pdf - 206.164 KB) Data publikacji: 2022-01-11 11:35:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie podatkowe -Część A 2022 rok.

Rb-28_XI2021
(Rb-28_XII2021.pdf - 1753.245 KB) Data publikacji: 2022-01-21 11:41:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za grudzień 2021 r

Rb-27XI_2021
(Rb-27_XII2021.pdf - 881.798 KB) Data publikacji: 2022-01-21 11:41:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za grudzień 2021 r

RIO/176/2022
(img_4_031.pdf - 714.97 KB) Data publikacji: 2022-01-21 11:49:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria

Uchwała RIO 177/2022
(img_4_032.pdf - 458.475 KB) Data publikacji: 2022-01-21 11:52:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Rb-27_IVkw2021
(Rb-27_IVkw2021.pdf - 920.681 KB) Data publikacji: 2022-02-21 13:48:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kw 2021.

Rb-28_IVkw2021
(Rb-28_IVkw2021.pdf - 1768.136 KB) Data publikacji: 2022-02-21 13:49:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2021.

Rb-PDP_IVkw2021
(Rb-PDP_IVkw2021.pdf - 153.606 KB) Data publikacji: 2022-02-21 13:51:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2021

Rb_N_IVkw2021
(Rb-N_IVkw2021.pdf - 263.11 KB) Data publikacji: 2022-02-21 13:52:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2021.

Rb-NDS_IVkw2021
(RB-NDS_IVkw2021.pdf - 164.388 KB) Data publikacji: 2022-02-21 13:54:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za IV kw 2021

Rb-ST_IVkw2021
(Rb_ST_IVkw2021.pdf - 116.809 KB) Data publikacji: 2022-02-21 13:56:28 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych za IV kw 2021.

Rb-UZ_IVkw2021
(Rb-UZ_IVkw2021.pdf - 101.077 KB) Data publikacji: 2022-02-21 14:00:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH za IV kw 2021

RbZ_IVkw2021
(Rb-Z_IVkw2021.pdf - 106.278 KB) Data publikacji: 2022-02-21 14:01:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2021

Rb-N_JOP_IVkw2021
(Rb-N_JOP_IVkw2021.pdf - 263.852 KB) Data publikacji: 2022-02-21 14:12:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności JOP za IV kw 2021

Rb_Z_JOP_IVkw2021
(Rb-z_JOP_IVkw2021.pdf - 105.707 KB) Data publikacji: 2022-02-21 14:13:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań JOP za IV kw 2021.

Rb-28_I2022
(Rb-28_I2022.pdf - 1607.148 KB) Data publikacji: 2022-02-22 12:39:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za styczeń 2022

Rb-27_I2022
(Rb-27_I2022.pdf - 664.381 KB) Data publikacji: 2022-02-22 12:48:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I 2022

Rb-27_IVkw2021_Kor
(Rb-27_Kor.pdf - 930.399 KB) Data publikacji: 2022-04-01 09:25:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania z wykonania dochodów za IV kw 2021

Rb-28_IVkw2021_kor
(Rb-28-kor.pdf - 1773.733 KB) Data publikacji: 2022-04-01 09:27:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu wydatków za IV kw 2021

Rb_N_IVkw2021_kor
(Rb-N_korekta.pdf - 266.604 KB) Data publikacji: 2022-04-01 09:29:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania o stanie należności za IV kw 2021

Uchwała RIO 31/2022
(Uchwala_RIO_nr_31_2022.pdf - 805.507 KB) Data publikacji: 2022-04-08 08:18:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2021 r wraz z informacją o stanie mienia jst i objaśnieniami.

Rb-27_Ikw2022
(Rb-27_Ikw2022.pdf - 776.182 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:31:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2022.

Rb-28_Ikw2022
(Rb-28_Ikw2022.pdf - 1648.418 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:31:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2022

Rb-N_Ikw2022
(Rb-N_Ikw2022.pdf - 263.932 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:32:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2022

Rb-NDS_Ikw2022
(Rb-NDS-Ikw2022.pdf - 164.322 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:35:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2022

Rb-Z_Ikw2022
(Rb-Z_Ikw2022.pdf - 104.408 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:36:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2022.

Rb-Z_JOP_Ikw2022
(Rb-Z_JOP_Ikw2022.pdf - 262.789 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:37:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań JOP za I kw 2022

Rb-N_JOP_Ikw2022
(Rb-N_JOP_Ikw2022.pdf - 104.282 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:38:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności JOP za I kw 2022.

INF_2021
(img20220422_11411845.pdf - 28.935 KB) Data publikacji: 2022-04-22 11:43:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za 2021 rok

INF_Ikw2022
(img20220422_11410196.pdf - 35.583 KB) Data publikacji: 2022-04-22 11:45:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy za I kw 2022 r.

Wykaz/1/2022
(Wykaz osob prawnych i fizycznych.pdf - 169.263 KB) Data publikacji: 2022-05-18 10:10:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o finansach publicznych

Wyka2/I/2022
(Wykaz osob prawnych i fizycznych jst.PDF - 729.824 KB) Data publikacji: 2022-05-18 10:15:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

BJ_2021
(BJ_2021.pdf - 170.8 KB) Data publikacji: 2022-05-23 14:38:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans jst za 2021 r.

B-Wyk_2021
(BB_2021.pdf - 136.444 KB) Data publikacji: 2022-05-23 14:40:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans z wykonania budżetu jst za 2021 r.

Rzis_2021
(Rzs_2021.pdf - 145.457 KB) Data publikacji: 2022-05-23 14:41:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek Zysków i Strat jst za 2021 r.

Infor_2021
(Inf_2021.pdf - 219.684 KB) Data publikacji: 2022-05-23 14:43:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2021

Inf.Uz-2021
(informacja-dodatkowa za 2021zbiorówka CAŁA.pdf - 512.814 KB) Data publikacji: 2022-05-23 14:45:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2021

ZZF_2021
(Zzf_2021.pdf - 131.713 KB) Data publikacji: 2022-05-23 14:46:45 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021

BS_2021
(BS_2021.pdf - 150.144 KB) Data publikacji: 2022-05-24 15:02:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans skonsolidowany jst za 2021 r.

Uchwała RIO 52/2022
(Uchwala_52_2022_RIO_Kielce.pdf - 1033.46 KB) Data publikacji: 2022-05-31 10:11:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria.

Rb-27_IIkw2022
(Rb-27_IIkw2022.pdf - 842.86 KB) Data publikacji: 2022-07-26 13:02:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów

Rb-28_IIkw2022
(Rb-28_IIkw2022.pdf - 1728.3 KB) Data publikacji: 2022-07-26 13:03:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2022 r.

RBN_IIkw2022
(RBN_IIkw2022.pdf - 263.808 KB) Data publikacji: 2022-07-26 13:04:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2022.

RBZ_IIkw2022
(Rbz_IIkw2022.pdf - 104.351 KB) Data publikacji: 2022-07-26 13:07:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2022.

NDS_IIkw2022
(NDS_IIkw2022.pdf - 164.748 KB) Data publikacji: 2022-07-26 13:08:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2022.

Informacja_IIkw2022
(img20220728_13334434.pdf - 34.379 KB) Data publikacji: 2022-07-28 13:36:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy za II kw 2022 roku.

Uchwała RIO 92/2022
(img20220915_12295380.pdf - 110.068 KB) Data publikacji: 2022-09-15 12:41:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022.

Rb-27_IIIkw2022
(RB-27_IIIkw2022.pdf - 870.014 KB) Data publikacji: 2022-11-02 11:37:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2022.

Rb-28_IIIkw2022
(Rb-28_IIIkw2022.pdf - 1753.02 KB) Data publikacji: 2022-11-02 11:38:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2022 r.

RBN_IIIkw2022
(RbN-IIIkw2022.pdf - 267.115 KB) Data publikacji: 2022-11-02 11:39:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2022 r.

Rb-Z_IIIkw2022
(Rb-Z_IIIkw2022.pdf - 104.639 KB) Data publikacji: 2022-11-02 11:40:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2022 r.

Rb-NDS_IIIkw2022
(Rb-NDS-IIIkw2022.pdf - 163.974 KB) Data publikacji: 2022-11-02 11:42:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2022 r.

Informacja_IIIkw2022
(Informacja_kwartalna_budzet_gminy_za_III_kw_2022.pdf - 383.966 KB) Data publikacji: 2022-11-02 11:45:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy za III kw 2022 r.

Uchwała RIO 108/2022
(RIO_Uchwala_108_2022.pdf - 98.616 KB) Data publikacji: 2022-11-07 11:58:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Bogoria zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych.

Uchwała RIO 115/2022
(U_RIO_115_2022.pdf - 107.683 KB) Data publikacji: 2022-11-28 13:56:32 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2023 rok

Uchwała RIO 116/2022
(U_RIO_116_2022.pdf - 89.262 KB) Data publikacji: 2022-11-28 13:57:00 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2023 rok

Uchwała RIO 117/2022
(U_RIO_117_2022.pdf - 117.934 KB) Data publikacji: 2022-11-28 13:58:13 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035

Rb-27_XI2022
(Rb27_XI2022.pdf - 888.601 KB) Data publikacji: 2022-12-30 11:31:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za m-c XI 2022.

Rb-28_XI2022
(Rb-28_XI2022.pdf - 1733.756 KB) Data publikacji: 2022-12-30 11:33:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za listopad 2022 r.

Rb-27_XII2022
(Rb-27_XII2022.pdf - 895.2 KB) Data publikacji: 2023-01-23 12:47:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za m-c XII 2022.

Rb-28_XII2022
(Rb-28_XII2022.pdf - 1746.271 KB) Data publikacji: 2023-01-23 12:48:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za m-c XII 2022.

RbN_JOP_IVkw2022
(RB-N_JOP_IVkw2022.pdf - 261.971 KB) Data publikacji: 2023-02-16 11:42:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności JOP za IV kw 2022

RBZ_JOP_IVkw2022
(RbZ_JOP_IVkw2022.pdf - 105.522 KB) Data publikacji: 2023-02-16 11:43:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań JOP za IV kw 2022 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 794

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2022-01-11 11:28:05
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2022-01-11 11:29:08
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2023-02-16 11:42:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony