rok 2022

Wersja do druku

rok 2022

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2022
(2022_Z_1.pdf - 8473.247 KB) Data publikacji: 2022-01-19 14:47:44 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024

Zarządzenie Nr 0050.2.2022
(2022_Z_2.pdf - 736.831 KB) Data publikacji: 2022-01-21 12:26:34 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2022
(2022_Z_3.pdf - 799.161 KB) Data publikacji: 2022-01-28 11:58:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.4.2022
(2022_Z_4.pdf - 989.007 KB) Data publikacji: 2022-02-01 11:28:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2022
(2022_Z_5.pdf - 1125.096 KB) Data publikacji: 2022-02-07 12:36:14 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2022
(2022_Z_6.pdf - 1316.289 KB) Data publikacji: 2022-02-03 15:40:03 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.7.2022
(2022_Z_7.pdf - 397.248 KB) Data publikacji: 2022-02-07 12:42:01 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych ,których właścicielem jest Gmina Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.8.2022
(2022_Z_8.pdf - 2626.39 KB) Data publikacji: 2022-02-17 16:14:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.9.2022
(2022_Z_9.pdf - 1469.726 KB) Data publikacji: 2022-02-17 16:15:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.10.2022
(2022_Z_10.pdf - 818.989 KB) Data publikacji: 2022-03-04 13:34:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2022
(2022_Z_11_.pdf - 286.548 KB) Data publikacji: 2022-03-07 15:12:27 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.12.2022
(2022_Z_12.pdf - 258.111 KB) Data publikacji: 2022-03-09 14:47:24 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.13.2022
(2022_Z_13.pdf - 1742.722 KB) Data publikacji: 2022-03-09 14:51:42 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/180/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Bogoria "Zespołu Ekonomiczno Admnistracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii" w jednostkę budżetową Gminy Bogoria "Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii"

Zarządzenie Nr 0050.14.2022
(2022_Z_14.pdf - 3225.778 KB) Data publikacji: 2022-03-09 14:53:31 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kiełczynie

Zarządzenie Nr 0050.15.2022
(2022_Z_15.pdf - 810.361 KB) Data publikacji: 2022-03-16 07:33:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2022
(2022_Z_16.pdf - 2068.588 KB) Data publikacji: 2022-03-16 07:34:24 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznych w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 0050.17.2022
(2022_Z_17.pdf - 2207.293 KB) Data publikacji: 2022-03-17 09:34:51 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Zarządzenie Nr 0050.18.2022
(2022_Z_18.pdf - 3922.721 KB) Data publikacji: 2022-03-17 14:47:19 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.19.2022
(2022_Z_19.pdf - 1064.019 KB) Data publikacji: 2022-03-24 08:24:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2022
(2022_Z_20.pdf - 713.327 KB) Data publikacji: 2022-03-24 08:29:38 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.21.2022
(2022_Z_21.pdf - 1311.792 KB) Data publikacji: 2022-04-01 13:40:52 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2022
(2022_Z_22.pdf - 379.158 KB) Data publikacji: 2022-04-07 08:20:02 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2022
(2022_Z_23.pdf - 4731.384 KB) Data publikacji: 2022-04-13 13:26:48 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2022
(2022_Z_24.pdf - 390.426 KB) Data publikacji: 2022-04-13 09:57:46 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Zarządzenie Nr 0050.25.2022
(2022_Z_25.pdf - 377.824 KB) Data publikacji: 2022-04-13 09:58:32 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Zarządzenie Nr 0050.26.2022
(2022_Z_26.pdf - 2665.781 KB) Data publikacji: 2022-04-11 13:31:10 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym "Buczyna" w Bogorii w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.27.2022
(2022_Z_27.pdf - 2581.933 KB) Data publikacji: 2022-04-11 15:20:37 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria

0050.28.2022
(2022_Z_28.pdf - 171.03 KB) Data publikacji: 2022-04-22 09:30:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2022
(2022_Z_29.pdf - 893.661 KB) Data publikacji: 2022-04-25 13:05:57 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2022
(2022_Z_30.pdf - 202.776 KB) Data publikacji: 2022-04-25 13:06:51 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.31.2022
(2022_Z_31_.pdf - 4046.386 KB) Data publikacji: 2022-04-25 14:05:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu (naboru) na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.32.2022
(2022_Z_32_.pdf - 2800.222 KB) Data publikacji: 2022-05-05 12:21:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.33.2022
(2022_Z_33.pdf - 1599.155 KB) Data publikacji: 2022-05-11 14:01:02 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rady Gminy Bogoria w sprawie prowadzenia handlu na Placu Targowym w Bogorii przez rolników i ich domowników

Zarządzenie Nr 0050.34.2022
(2022_Z_34.pdf - 288.423 KB) Data publikacji: 2022-05-16 14:29:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.35.2022
(2022_Z_35.pdf - 379.549 KB) Data publikacji: 2022-05-16 15:00:22 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych-Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

Zarządzenie Nr 0050.36.2022
(2022_Z_36.pdf - 183.816 KB) Data publikacji: 2022-05-27 11:44:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2022
(2022_Z_37_.pdf - 752.996 KB) Data publikacji: 2022-06-02 14:01:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2022
(2022_Z_38pdf.pdf - 727.384 KB) Data publikacji: 2022-06-15 14:44:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.39.2022
(2022_Z_39.pdf - 117.611 KB) Data publikacji: 2022-06-21 13:31:32 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.40.2022
(2022_Z_40.pdf - 93.971 KB) Data publikacji: 2022-06-21 13:32:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.41.2022
(2022_Z_41.pdf - 99.595 KB) Data publikacji: 2022-06-29 10:07:35 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2022
(2022_Z_42_.pdf - 2953.333 KB) Data publikacji: 2022-07-06 10:43:55 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii za rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.43.2022
(2022_Z_43_.pdf - 183.498 KB) Data publikacji: 2022-07-06 10:45:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 0050.44.2022
(2022_Z_44_.pdf - 192.259 KB) Data publikacji: 2022-07-06 10:46:25 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowicach

Zarządzenie Nr 0050.45.2022
(2022_Z_45.pdf - 1271.445 KB) Data publikacji: 2022-07-12 09:42:35 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2022
(2022_Z_46_ (2).pdf - 1188.922 KB) Data publikacji: 2022-07-12 14:44:02 Redaktor: Monika Madej

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów , pedagogów specjalnych,psychologów,logopedów,terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze,zatrudnionymi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.47.2022
(2022_Z_47_.pdf - 1138.289 KB) Data publikacji: 2022-07-12 14:47:07 Redaktor: Monika Madej

Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.48.2022
(2022_Z_48_.pdf - 454.991 KB) Data publikacji: 2022-07-20 10:07:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2022
(2022_Z_49.pdf - 262.378 KB) Data publikacji: 2022-07-20 10:09:25 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds.szacowania szkód klęsk żywiołowych na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.50.2022
(2022_Z_50.pdf - 2153.277 KB) Data publikacji: 2022-07-22 10:32:37 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia ceny jednostkowej paliw w Gminie Bogoria na rok szkolny 2022/2023 do celu zwrotu rodzicom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego z domu do placówki oświatowej i z placówki do domu

Informacja do Zarządzenia Nr 0050.50.2022
(Informacja_do_Zarzadzenia_nr_0050_50_2022.pdf - 209.077 KB) Data publikacji: 2022-07-26 11:04:14 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Informacja do Zarządzenia Nr 0050.50.2022

Zarządzenie Nr 0050.51.2022
(2022_Z_51.pdf - 2545.181 KB) Data publikacji: 2022-07-26 11:10:42 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2022
(2022_Z_52.pdf - 1814.24 KB) Data publikacji: 2022-07-26 17:45:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu

Zarządzenie Nr 0050.53.2022
(2022_Z_53.pdf - 234.073 KB) Data publikacji: 2022-07-29 12:39:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.55.2022
(2022_Z_55.pdf - 2328.965 KB) Data publikacji: 2022-07-29 10:24:56 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/2019 z dnia 29 października 2022 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu

Zarządzenie Nr 0050.56.2022
(2022_Z_56.pdf - 87.081 KB) Data publikacji: 2022-08-03 14:50:47 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2022
(2022_Z_57.pdf - 2591.938 KB) Data publikacji: 2022-08-03 14:40:54 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu

Zarządzenie Nr 0050.58.2022
(2022_Z_58.pdf - 771.13 KB) Data publikacji: 2022-08-25 13:50:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.59.2022
(2022_Z_59.pdf - 2028.999 KB) Data publikacji: 2022-08-25 13:52:31 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.60.2022
(2022_Z_60_.pdf - 671.136 KB) Data publikacji: 2022-09-12 08:45:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.61.2022
(2022_Z_61_.pdf - 2045.438 KB) Data publikacji: 2022-09-12 08:49:11 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bogoria ,których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.

Zarządzenie Nr 0050.62.2022
(2022_Z_62.pdf - 2202.51 KB) Data publikacji: 2022-09-15 08:21:19 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.63.2022
(2022_Z_63.pdf - 451.399 KB) Data publikacji: 2022-09-15 08:22:38 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania punktu kontaktowego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Zarządzenie Nr 0050.64.2022
(2022_Z_64_.pdf - 1411.506 KB) Data publikacji: 2022-09-22 08:39:41 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.65.2022
(2022_Z_65_.pdf - 558.011 KB) Data publikacji: 2022-09-22 08:42:47 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2022 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu.

Zarządzenie Nr 0050.66.2022
(2022_Z_66.pdf - 1924.127 KB) Data publikacji: 2022-09-26 14:24:49 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2022
(2022_Z_67.pdf - 1104.099 KB) Data publikacji: 2022-10-05 09:23:43 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2022
(2022_Z_68.pdf - 4571.191 KB) Data publikacji: 2022-10-12 14:20:26 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2022
(2022_Z_69.pdf - 309.92 KB) Data publikacji: 2022-10-13 08:19:01 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Gminie Bogoria, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 0050.70.2022
(2022_Z_70.pdf - 157.822 KB) Data publikacji: 2022-10-13 08:20:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.71.2022
(2022_Z_71.pdf - 1788.044 KB) Data publikacji: 2022-10-31 08:40:58 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2022
(2022_Z_72_pdf.pdf - 1455.434 KB) Data publikacji: 2022-11-07 10:50:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.73.2022
(2022_Z_73_pdf.pdf - 2629.495 KB) Data publikacji: 2022-11-07 11:12:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,, Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Zarządzenie Nr 0050.74.2022
(2022_Z_74_.pdf - 3282.032 KB) Data publikacji: 2022-11-07 11:15:23 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.75.2022
(2022_Z_75.pdf - 1080.803 KB) Data publikacji: 2022-11-10 09:36:22 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.76.2022
(2022_Z_76.pdf - 3449.123 KB) Data publikacji: 2022-11-25 10:10:38 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.77.2022
(2022_Z_77.pdf - 2284.88 KB) Data publikacji: 2022-11-22 12:07:18 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Zarządzenie Nr 0050.78.2022
(2022_Z_78.pdf - 477.938 KB) Data publikacji: 2022-11-25 10:13:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.79.2022
(2022_Z_79_pdf.pdf - 1329.315 KB) Data publikacji: 2022-12-08 12:15:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2022
(2022_Z_80.pdf - 1596.964 KB) Data publikacji: 2022-12-05 16:13:37 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior+ działającym na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.81.2022
(2022_Z_81.pdf - 2652.681 KB) Data publikacji: 2022-12-05 16:17:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.82.2022
(2022_Z_82_.pdf - 418.636 KB) Data publikacji: 2022-12-14 11:49:52 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.83.2022
(2022_Z_83_pdf.pdf - 3122.306 KB) Data publikacji: 2022-12-23 10:03:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.84.2022
(2022_Z_84.pdf - 2130.784 KB) Data publikacji: 2022-12-27 15:33:25 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.85.2022
(2022_Z_85_.pdf - 1585.961 KB) Data publikacji: 2023-01-04 08:34:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.86.2022
(2022_Z_86_.pdf - 2066.316 KB) Data publikacji: 2023-01-04 08:35:14 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół lub placówek oświatowych.

Zarządzenie Nr 0050.87.2022
(2022_Z_87_pdf.pdf - 813.703 KB) Data publikacji: 2023-01-11 12:37:11 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2127

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2022-01-19 14:40:41
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2022-01-19 14:41:29
Ostatnia zmiana: Monika Madej, data: 2023-01-11 12:37:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony