Usługi świadczone drogą elektronicznąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-02-15 23:31:02

Wprowadza się następujące usługi świadczone w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP oraz portalu e-usług Gminy Bogoria pod adresem https://euslugi.bogoria.pl/: 

 

1.      Pismo ogólne

2.      Wydanie warunków na odprowadzenie ścieków

3.      Wydanie warunków o zaopatrzenie w wodę

4.      Wniosek o zwrot nadpłaty

5.      Protokół zdawczo-odbiorczy

6.      Wniosek o dokonanie korekty faktury

7.      Wniosek o zmianę danych do fakturowania

8.      Zlecenie wykonana usługi

9.      Wniosek o rozłożenie należności na raty

10.  Wniosek o wydanie warunków na podłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

11.  Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę

12.  Wniosek o zwarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

13.  Wypowiedzenie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków

14.  Wniosek o wydanie warunków na podlicznik

15.  Zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego 

16. Zlecenie/wniosek – druk ogólny 

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.79.2021
(Zarzadzenie_0050_79_2021_z_dnia_01_12_2021_Euslugi_Bogoria.pdf - 3213.791 KB) Data publikacji: 2022-02-15 23:05:19 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną

Powrót