Uchwały z dnia 29 marca 2022 r.

Wersja do druku
Załączone pliki:

Uchwala Nr XLIII/371/2022
(Uchwala Nr XLIII_ 371_2022.pdf - 264.344 KB) Data publikacji: 2022-04-01 14:52:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwala Nr XLIII/372/2022
(Uchwala Nr XLIII_ 372_2022.pdf - 272.648 KB) Data publikacji: 2022-04-01 14:54:04 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Bogoria do zwołania posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwala Nr XLIII/373/2022
(Uchwala Nr XLIII_373_2022.pdf - 286.174 KB) Data publikacji: 2022-04-01 14:55:01 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria

Uchwala Nr XLIII/374/2022
(Uchwala Nr XLIII_374_2022.pdf - 289.439 KB) Data publikacji: 2022-04-01 14:57:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii

Uchwala Nr XLIII/375/2022
(Uchwala Nr XLIII_375_2022.pdf - 421.964 KB) Data publikacji: 2022-04-01 14:58:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kiełczynie

Uchwala Nr XLIII/376/2022
(Uchwala Nr XLIII_376_2022.pdf - 277.465 KB) Data publikacji: 2022-04-01 14:59:55 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Uchwala Nr XLIII/377/2022
(Uchwala Nr XLIII_377_2022.pdf - 296.605 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:00:57 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Bogoria „Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii” w jednostkę budżetową Gminy Bogoria „Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii”

Uchwala Nr XLIII/378/2022
(Uchwala Nr XLIII_378_2022.pdf - 273.087 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:03:47 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny przez Gminę Bogoria nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzbka.

Uchwala Nr XLIII/379/2022
(Uchwala Nr XLIII_379_2022.pdf - 271.939 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:04:51 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wysoki Duże.

Uchwala Nr XLIII/380/2022
(Uchwala Nr XLIII_380_2022.pdf - 270.056 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:05:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pęcławice Górne.

Uchwala Nr XLIII/381/2022
(Uchwala Nr XLIII_381_2022.pdf - 504.89 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:06:46 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwala Nr XLIII/382/2022
(Uchwala Nr XLIII_382_2022.pdf - 460.973 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:07:46 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

Uchwala Nr XLIII/383/2022
(Uchwala Nr XLIII_383_2022.pdf - 241.017 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:08:37 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie prowadzenia handlu na ,,Placu targowym" w Bogorii przez rolników i ich domowników.

Uchwala Nr XLIII/384/2022
(Uchwala Nr XLIII_384_2022.pdf - 271.942 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:09:55 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem i Gminą Daleszyce, Miastem i Gminą Szydłów i Gminą Raków celem utworzenia Partnerstwa Inny Instrument Terytorialny (IIT)

Uchwala Nr XLIII/386/2022
(Uchwala Nr XLIII_386_2022.pdf - 3650.222 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:11:20 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Uchwala Nr XLIII/387/2022
(Uchwala Nr XLIII_387_2022.pdf - 1215.325 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:12:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Uchwala Nr XLIII/388/2022
(Uchwala Nr XLIII_388_2022.pdf - 272.542 KB) Data publikacji: 2022-04-01 15:13:08 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

XLIII/385/2022
(Uchwala Nr XLIII_385_2022.pdf - 474.839 KB) Data publikacji: 2022-04-06 11:33:13 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2022 roku

Rozstrzygnięcie nadzorcze Uchwały Nr XLIII/383/2022
(Rozstrzygniecie_nadzorcze_XLIII_383_2022.pdf - 1156.415 KB) Data publikacji: 2022-05-12 10:01:08 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Rozstrzygnięcie nadzorcze Uchwały Nr XLIII/383/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Uchwały Nr XLIII/375/2022
(Rozstrzygniecie_nadzorcze_XLIII_375_2022.pdf - 1191.514 KB) Data publikacji: 2022-05-12 10:09:07 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Rozstrzygnięcie nadzorcze Uchwały Nr XLIII/375/2022

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 148

Wprowadził(a) do systemu: Monika Madej, data: 2022-04-01 14:50:04
Opublikował(a): Monika Madej, data publikacji: 2022-04-01 15:13:34
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2022-05-12 10:09:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony