2022 rok

Wersja do druku

2022 rok

Załączone pliki:

Karta informacyjna 1/2022
(Karta_informacyjna_1_2022.pdf - 401.312 KB) Data publikacji: 2022-04-28 14:27:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603

Karta informacyjna 2/2022
(Karta_informacyjna_2_2022.pdf - 588.863 KB) Data publikacji: 2022-05-31 14:50:01 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kolonia Pęcławska o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą

Karta informacyjna 3/2022
(Karta_informacyjna_3_2022.pdf - 489.951 KB) Data publikacji: 2022-06-09 14:58:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6 + 030

Karta informacyjna 4/2022
(Karta_informacyjna_4_2022.pdf - 385.49 KB) Data publikacji: 2022-07-05 16:50:22 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na rozbudowie zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii

Karta informacyjna 5/2022
(Karta_informacyjna_5_2022.pdf - 485.345 KB) Data publikacji: 2022-10-26 13:42:33 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6 + 030

Karta informacyjna 6/2022
(Karta_informacyjna_6_2022.pdf - 485.398 KB) Data publikacji: 2022-10-27 10:53:14 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Przedsięwzięcie polegające na budowie wolnostojącego budynku usługowego – kabiny lakierniczej na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Kolonia Domaradzice

Karta informacyjna 7/2022
(Karta_informacyjna_7_2022.pdf - 485.714 KB) Data publikacji: 2022-11-03 13:49:48 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 12+323 do km 14 + 603

Karta informacyjna 8/2022
(Karta_informacyjna_8_2022.pdf - 308.604 KB) Data publikacji: 2022-11-25 11:08:36 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 425

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2022-04-28 14:06:51
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2022-04-28 14:28:15
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2022-11-25 11:08:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony