2022 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-10-26 13:43:30

2022 rokZałączone pliki:

Karta informacyjna 1/2022
(Karta_informacyjna_1_2022.pdf - 401.312 KB) Data publikacji: 2022-04-28 14:27:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603

Karta informacyjna 2/2022
(Karta_informacyjna_2_2022.pdf - 588.863 KB) Data publikacji: 2022-05-31 14:50:01 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kolonia Pęcławska o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą

Karta informacyjna 3/2022
(Karta_informacyjna_3_2022.pdf - 489.951 KB) Data publikacji: 2022-06-09 14:58:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6 + 030

Karta informacyjna 4/2022
(Karta_informacyjna_4_2022.pdf - 385.49 KB) Data publikacji: 2022-07-05 16:50:22 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na rozbudowie zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii

Powrót