Uchwały z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 30 czerwca 2022 r.


Załączone pliki:

Uchwała Nr XLVII/404/2022
(Uchwala_XLVII_404_2022.pdf - 271.982 KB) Data publikacji: 2022-07-18 15:03:58 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bogoria wotum zaufania

Uchwała Nr XLVII/405/2022
(Uchwala_XLVII_405_2022.pdf - 268.152 KB) Data publikacji: 2022-07-18 15:05:23 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021

Uchwała Nr XLVII/406/2022
(Uchwala_XLVII_406_2022.pdf - 273.76 KB) Data publikacji: 2022-07-18 15:05:54 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr XLVII/407/2022
(Uchwala_XLVII_407_2022.pdf - 268.218 KB) Data publikacji: 2022-07-18 15:06:47 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Bogoria do zwołania posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr XLVII/408/2022
(Uchwala_XLVII_408_2022.pdf - 3649.981 KB) Data publikacji: 2022-07-18 15:07:22 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Uchwała Nr XLVII/409/2022
(Uchwala_XLVII_409_2022.pdf - 1683.21 KB) Data publikacji: 2022-07-18 15:08:06 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 77

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2022-07-18 15:00:35
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2022-07-18 15:02:15
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2022-07-18 15:03:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony