Uchwały z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wersja do druku


Załączone pliki:

Uchwała Nr LIV/459/2022
(Uchwala Nr LIV_459_2022_.pdf - 636.247 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:53:29 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Uchwała Nr LIV/460/2022
(Uchwala Nr LIV_460_2022_.pdf - 293.541 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:54:03 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr LIV/461/2022
(Uchwala Nr LIV_461_2022_.pdf - 284.966 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:54:37 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr LIV462/2022
(Uchwala Nr LIV_462_2022.pdf - 435.704 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:55:28 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Uchwała Nr LIV/463/2022
(Uchwala Nr LIV_463_2022_.pdf - 3694.182 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:56:15 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Uchwała Nr LIV/464/2022
(Uchwala Nr LIV_464_2022_.pdf - 2559.99 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:57:03 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Uchwała Nr LIV/465/2022
(Uchwala Nr LIV_465_2022_.pdf - 268.2 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:57:30 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr LIV/466/2022
(Uchwala Nr LIV_466_2022_.pdf - 250.629 KB) Data publikacji: 2023-01-05 23:58:13 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie poparcia apelu Klubu Radnych „Mamy Mniejszość” skierowanego do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w celu podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej Nr 757

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 217

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2023-01-05 23:50:44
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2023-01-05 23:59:34
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2023-01-05 23:53:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony