Procedura nadania statusu miasta miejscowości BogoriaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-02-06 11:39:37





Załączone pliki:

Uchwała Nr LVI/477/2023
(Uchwala_Nr_LVI_477_2023.pdf - 280.28 KB) Data publikacji: 2023-02-03 08:58:55 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Bogoria statusu miasta

Uchwała Nr LVI/478/2023
(Uchwala_Nr_LVI_478_2023.pdf - 435.129 KB) Data publikacji: 2023-02-03 08:59:51 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bogoria w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.10.2023
(2023_Z_10.pdf - 2385.912 KB) Data publikacji: 2023-02-03 08:28:47 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: w sprawie szczegółowych zasad, wzoru ankiety oraz składu zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bogoria dotyczących nadania miejscowości Bogoria statusu miasta

Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria o przeprowadzeniu konsultacji
(Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Bogoria_konsultacje_nadanie_statusu_miasta_Bogoria_02_02_2023.pdf - 383.014 KB) Data publikacji: 2023-02-03 09:01:59 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 2 lutego 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogoria w sprawie nadania miejscowości Bogoria statusu miasta

Ankieta konsultacyjna
(Ankieta_konsultacyjna_status_miejscowosci_Bogoria.pdf - 288.948 KB) Data publikacji: 2023-02-03 11:40:38 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Ankieta konsultacyjna w sprawie nadania miejscowości Bogoria statusu miasta

Powrót