Uchwały z dnia 27 marca 2023 r.

Wersja do druku


Załączone pliki:

Uchwała Nr LVIII/482/2023
(Uchwala Nr LVIII_482_2023_.pdf - 514.217 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:41:17 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr LVIII/483/2023
(Uchwala Nr LVIII_483_2023_.pdf - 279.433 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:42:08 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz w punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Bogoria

Uchwała Nr LVIII/484/2023
(Uchwala Nr LVIII_484_2023.pdf - 456.669 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:43:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.

Uchwała Nr LVIII/485/2023
(Uchwala Nr LVIII_485_2023__zipx.pdf - 556.427 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:43:47 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.

Uchwała Nr LVIII/486/2023
(Uchwala Nr LVIII_486_2023.pdf - 437.887 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:44:46 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2023 roku

Uchwała Nr LVIII/487/2023
(Uchwala Nr LVIII_487_2023__zipx.pdf - 297.063 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:45:27 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

Uchwała Nr LVIII/488/2023
(Uchwala Nr LVIII_488_2023_.pdf - 355.125 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:47:58 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Uchwała Nr LVIII/489/2023
(Uchwala Nr LVIII_489_2023_.pdf - 281.395 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:48:48 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr LVIII/490/2023
(Uchwala Nr LVIII_490_2023_.pdf - 275.089 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:49:38 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za stały zarząd.

Uchwała Nr LVIII/491/2023
(Uchwala Nr LVIII_491_2023_.pdf - 3686.299 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:50:32 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Uchwała Nr LVIII/492/2023
(Uchwala Nr LVIII_492_2023..pdf - 1049.663 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:52:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/493/2023
(Uchwala Nr LVIII_493_2023_.pdf - 271.602 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:53:41 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/472/2023 z dnia 25 stycznia 2023w sprawie uchwalenia zmian w gminnym programie osłonowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LVIII/494/2023
(Uchwala Nr LVIII_494_2023_.pdf - 81523.749 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:54:53 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Bogoria

Uchwała Nr LVIII/495/2023
(Uchwala Nr LVIII_495_2023.pdf - 506.753 KB) Data publikacji: 2023-03-31 11:55:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bogoria porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru IIT „Świętokrzyski Horyzont” na lata 2021-2030

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 194

Wprowadził(a) do systemu: Monika Madej, data: 2023-03-30 09:19:21
Opublikował(a): Monika Madej, data publikacji: 2023-03-30 09:20:38
Ostatnia zmiana: Monika Madej, data: 2023-03-31 11:41:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony