2024 rok

Wersja do druku


Załączone pliki:

Projekt Uchwały Nr 1/2024
(Projekt Nr 1_2024_po zmianach___.pdf - 1292.831 KB) Data publikacji: 2024-01-08 13:26:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok.

Projekt Uchwały Nr 2/2024
(PROJEKT 2.pdf - 117.014 KB) Data publikacji: 2024-01-22 14:04:31 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Bogoria nr LXVII/567/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok

Projekt Uchwały Nr 4/2024
(Projekt 4 nowy.pdf - 258.074 KB) Data publikacji: 2024-01-22 14:06:37 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok.

Projekt Uchwały Nr 5/2024
(PROJEKT 5.pdf - 119.815 KB) Data publikacji: 2024-01-22 14:07:59 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Projekt Uchwały Nr 6/2024
(projekt 6.pdf - 120.629 KB) Data publikacji: 2024-01-22 14:09:01 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Projekt Uchwały Nr 3/2024
(Projekt Nr 3_2024_.pdf - 3785.084 KB) Data publikacji: 2024-01-25 11:22:39 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

Projekt Uchwały Nr 7/2024
(Projekt uchwaly Nr 7_2024_.pdf - 135.795 KB) Data publikacji: 2024-02-06 19:48:08 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustanowienia Święta Miasta i Gminy Bogoria

Projekt Uchwały Nr 8/2024
(Projekt uchwaly Nr 8_2024_.pdf - 876.697 KB) Data publikacji: 2024-02-06 19:48:52 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustanowienia Tytułu: „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogoria” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tego Tytułu

Projekt Uchwały Nr 10/2024
(Projekt Uchwaly Nr_10_2024_.pdf - 1178.1 KB) Data publikacji: 2024-02-07 17:13:09 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustanowienia Tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogoria” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tego Tytułu

Projekt Uchwały Nr 9/2024
(Projekt Uchwaly Nr_9_2024__.pdf - 321.958 KB) Data publikacji: 2024-02-07 17:13:58 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie ustanowienia Święta Miasta i Gminy Bogoria

Projekt Uchwały Nr 11/2024
(Projekt Uchwaly Nr 11_2024_zipx.pdf - 371.991 KB) Data publikacji: 2024-02-13 15:02:52 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr LXVI/555/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Bogorii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Projekt Uchwały Nr 12/2024
(Projekt uchwaly Nr 12_2024.pdf - 372.988 KB) Data publikacji: 2024-02-13 15:03:49 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr LXVI/558/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jerzego w Szczeglicach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Projekt Uchwały Nr 13/2024
(Projekt Uchwaly Nr 13_2024_.pdf - 3765.435 KB) Data publikacji: 2024-02-13 15:04:37 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

Projekt Uchwały Nr 14/2024
(Projekt Uchwaly Nr 14_2024_.pdf - 1059.253 KB) Data publikacji: 2024-02-13 15:05:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok.

Projekt Uchwały Nr 15/2024
(Projekt Nr 15_2024_ .pdf - 461.51 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:10:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogorii na 2024 rok

Projekt Uchwały Nr 16/2024
(Projekt Nr 16_2024_.pdf - 819.648 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:12:06 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bogorii na rok 2024

Projekt Uchwały Nr 17/2024
(Projekt Nr 17_2024_.pdf - 547.575 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:14:02 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

Projekt Uchwały Nr 18/2024
(Projekt Nr 18_2024_.pdf - 523.593 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:16:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Projekt Uchwały Nr 19/2024
(Projekt Nr 19_2024_.pdf - 1163.088 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:18:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030

Projekt Uchwały Nr 20/2024
(Projekt Uchwaly Nr 20_2024_.pdf - 354.948 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:19:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 409/3 o powierzchni 0,0076 ha w obrębie Bogoria

Projekt Uchwały Nr 21/2024
(Projekt Uchwaly Nr 21_2024_.pdf - 772.047 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:21:23 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Podlesie

Projekt Uchwały Nr 22/2024
(Projekt Uchwaly Nr 22_2024_.pdf - 339.266 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:22:51 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kolonia Pęcławice

Projekt Uchwały Nr 23/2024
(Projekt Uchwaly Nr 23_2024_.pdf - 339.573 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:23:56 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wysoki Małe

Projekt Uchwały Nr 24/2024
(Projekt Nr 24_2024_.pdf - 353.878 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:26:42 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 641/3 o powierzchni 0,0063 ha w obrębie Bogoria

Projekt Uchwały Nr 25/2024
(Projekt Uchwaly Nr 25_2024_.pdf - 354.413 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:27:36 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 641/5 o powierzchni 0,0046 ha w obrębie Bogoria

Projekt Uchwały Nr 26/2024
(Projekt Uchwaly Nr 26_2024_.pdf - 337.905 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:28:52 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rosołówka

Projekt Uchwały Nr 27/2024
(Projekt Uchwaly Nr 27_2024_.pdf - 401.19 KB) Data publikacji: 2024-02-20 16:29:50 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Bogoria w 2024 roku”

Projekt Uchwały Nr 28/2024
(Projekt uchwaly Nr 28_2024_.pdf - 3788.858 KB) Data publikacji: 2024-02-21 08:05:15 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

Projekt Uchwały Nr 29/2024
(Projekt Uchhwaly nr 29_2024_.pdf - 1802.892 KB) Data publikacji: 2024-02-21 08:06:05 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok.

Projekt Uchwały Nr 31/2024
(Projekt Uchwaly Nr 31_2024.pdf - 507.44 KB) Data publikacji: 2024-03-25 14:29:03 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Bogoria w 2024 roku”

Projekt Uchwały Nr 32/2024
(Projekt Uchwaly Nr 32_2024_.pdf - 402.321 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:50:18 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Bogorii nr LXX/581/2024 z dnia 11 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogoria” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tego Tytułu.

Projekt Uchwały Nr 33/2024 - po zmianach
(Projekt uchwaly Nr 33_2024 - po zmianach.pdf - 948.911 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:51:35 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bogoria

Projekt Uchwały Nr 34/2024
(Projekt Uchwaly Nr 34_2024_.pdf - 344.258 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:52:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bogoria

Projekt Uchwały Nr 35/2024
(Projekt Uchwaly Nr 35_2024_.pdf - 337.091 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:53:25 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyrażenia zgody użyczenia

Projekt Uchwały Nr 36/2024
(Projekt Uchwaly Nr _36_2024_.pdf - 2772.528 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:54:30 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2024

Projekt Uchwały Nr 37/2024
(Projekt Uchwaly nr 37_2024_.pdf - 2881.283 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:55:48 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za rok 2023

Projekt Uchwały Nr 38/2024
(Projekt Uchwaly Nr 38_2024_.pdf - 3767.981 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:57:17 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

Projekt Uchwały Nr 39/2024
(Projekt Nr 39_2024_.pdf - 2034.321 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:58:14 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok

Projekt Uchwały Nr 40/2024
(Projekt Uchwaly Nr 40_2024_.pdf - 953.292 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:59:04 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bogoria, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.

Projekt Uchwały Nr 41/2024
(Projekt Nr 41_2024_.pdf - 361.183 KB) Data publikacji: 2024-04-16 10:59:50 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 159

Wprowadził(a) do systemu: Monika Madej, data: 2024-01-08 13:21:53
Opublikował(a): Monika Madej, data publikacji: 2024-01-08 13:23:26
Ostatnia zmiana: Monika Madej, data: 2024-05-20 07:49:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony