OświataDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-09-03 13:26:51

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dyrektor - Jan Kubalski

W skład Zespołu wchodzi: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

28-210 Bogoria, ul Staszowska 12

[tel: 015 867-40-26 - gimnazjum, 015 867-44-37 - liceum]

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

p.o. Dyrektor - Bożena Waga

28-210 Bogoria, ul. Staszowska 10

[tel: 015 867-71-11]

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Dyrektor - Zofia Adamczyk

28-210 Bogoria, Niedźwiedź 24

[tel: 015 867-71-11]

 

Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Dyrektor- Anna Niziałek

28-210 Bogoria, Szczeglice 48

[tel: 015 860-31-21]

 

Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Dyrektor - Dorota Surmańska

28-210 Bogoria, Jurkowice 80

[tel: 015 867-52-10]

 

Publiczne Przedszkole

Dyrektor - Ewa, Wioletta Bujak

28-210 Bogoria, ul. Południowa 2

[tel: 015 867-40-11]

w skład przedszkola wchodzi oddział przedszkola w Moszynach i Kiełczynie

 Powrót