rok 2010

Wersja do druku

zarządzenia Wójta Gminy

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/10
(2010_Z_1.pdf - 78.333 KB) Data publikacji: 2010-01-25 14:20:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 2/10
(2010_Z_2.pdf - 29.113 KB) Data publikacji: 2010-01-25 14:21:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na:"Budowa drogi gminnej Nr 000355T Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber"

Zarządzenie Nr 3/10
(2010_Z_3.pdf - 28.656 KB) Data publikacji: 2010-02-17 11:07:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Domu Pomocy Społecznej"

Zarządzenie Nr 4/10
(2010_Z_4.pdf - 12.003 KB) Data publikacji: 2010-02-19 12:42:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokalty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 5/10
(2010_Z_5.pdf - 13.891 KB) Data publikacji: 2010-03-03 12:12:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 6/10
(2010_Z_6.pdf - 16.156 KB) Data publikacji: 2010-03-03 12:19:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Dyrektora PSP w Niedźwiedziu do realizacji projektu "Mali przedszkolacy"

Zarządzenie Br 7/10
(2010_Z_7.pdf - 29.531 KB) Data publikacji: 2010-03-03 12:39:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Zimnowoda - Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 8/10
(2010_Z_8.pdf - 237.344 KB) Data publikacji: 2010-03-24 10:58:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Remont i modernizacja układu sterowania przepompowni wody użytkowej w Jurkowicach"

Zarządzenie Nr 9/10
(2010_Z_9.pdf - 14.207 KB) Data publikacji: 2010-03-24 10:58:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 10/10
(2010_Z_10.pdf - 421.567 KB) Data publikacji: 2010-03-24 11:00:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na:'usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria z nieruchomości osób fizycznych oraz obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 11/10
(2010_Z_11.pdf - 278.258 KB) Data publikacji: 2010-03-24 11:02:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 12/10
(2010_Z_12.pdf - 23.366 KB) Data publikacji: 2010-03-29 09:26:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 13/10
(2010_Z_13.pdf - 272.676 KB) Data publikacji: 2010-03-29 09:28:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia dodatkowych opłat za świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 14/10
(2010_Z_14.pdf - 235.049 KB) Data publikacji: 2010-04-07 14:47:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 15/10
(2010_Z_15.pdf - 1257.346 KB) Data publikacji: 2010-04-07 15:01:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urządu Gminy w Bogorii

Zarządzenie Nr 16/10
(2010_Z_16.pdf - 402.059 KB) Data publikacji: 2010-04-07 15:03:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "przebudowa obwodnicy małej obok cmentarza łączącej drogę wewnętrzną Nr 757 i drogą powiatową Nr 0780T w miejscowości Bogoria

Zarządzenie Nr 17/10
(2010_Z_17.pdf - 404.493 KB) Data publikacji: 2010-04-07 15:05:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "odnowa nawierzchni drogi gminnej w Kolonia Miłoszowice zniszczonej podczas powodzi"

Zarządzenie Nr 18/10
(2010_Z_18.pdf - 385.239 KB) Data publikacji: 2010-04-07 15:06:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2010 eoku na terenie gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 19/10
(2010_Z_19.pdf - 233.989 KB) Data publikacji: 2010-04-07 15:09:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 20/10
(2010_Z_20.pdf - 213.419 KB) Data publikacji: 2010-04-07 15:10:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2009 rok

Zarządzenie Nr 21/10
(2010_Z_21.pdf - 543.232 KB) Data publikacji: 2010-04-13 09:34:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zasad zakupu i rozliczania materiałów przeznaczonych do jednorazowego i załkowitego zużycia

Zarządzenie Nr 22/10
(2010_Z_22.pdf - 386.155 KB) Data publikacji: 2010-04-13 09:35:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Bogorii

Zarządzenie Nr 23/10
(2010_Z_23.pdf - 229.589 KB) Data publikacji: 2010-05-06 11:13:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 24/10
(2010_Z_24.pdf - 223.189 KB) Data publikacji: 2010-05-06 11:14:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach: Bogoria, Kiełczyna, Gorzków i Wola Kiełczyńska

Zarządzenie Nr 25/10
(2010_Z_25.pdf - 207.752 KB) Data publikacji: 2010-05-06 11:16:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr 10/09 z dnia 02.03.2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania pism

Zarządzenie Nr 26/10
(2010_Z_26.pdf - 479.363 KB) Data publikacji: 2010-05-06 11:17:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych drogą spisu z natury

Zarządzenie Nr 27/10
(2010_Z_27.pdf - 223.626 KB) Data publikacji: 2010-05-06 11:27:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec marca 2010 roku

Zarządzenie Nr 28/10
(2010_Z_28.pdf - 312.989 KB) Data publikacji: 2010-05-06 11:29:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/10
(2010_Z_29.pdf - 390.482 KB) Data publikacji: 2010-05-06 11:36:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "odnowa nawierzchni drogi gminnej Nr 000323T Domaradzice - Kol. Domaradzice od km 0+000 do km 0+134 m

Zarządzenie Nr 30/10
(2010_Z_30.pdf - 24.752 KB) Data publikacji: 2010-05-24 11:20:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian do zakładowego planu kont dla budżetu gminy i urzędu gminy

Zarządzenie Nr 31/10
(2010_Z_31.pdf - 23.662 KB) Data publikacji: 2010-05-24 11:20:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 32/10
(2010_Z_32.pdf - 19.138 KB) Data publikacji: 2010-05-24 11:22:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne, ciągłe opady deszczu

Zarządzenie Nr 33/10
(2010_Z_33.pdf - 723.073 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:18:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 34/10
(2010_Z_34.pdf - 248.218 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:19:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 35/10
(2010_Z_35.pdf - 270.065 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:21:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 36/10
(2010_Z_36.pdf - 203.792 KB) Data publikacji: 2010-06-02 13:15:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 37/10
(2010_Z_37.pdf - 365.314 KB) Data publikacji: 2010-06-18 13:26:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na:"Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego..."

Zarządzenie Nr 38/10
(2010_Z_38.pdf - 291.693 KB) Data publikacji: 2010-06-18 13:27:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Zespołu do realizacji Projektu "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

Zarządzenie Nr 39/10
(2010_Z_39.pdf - 363.606 KB) Data publikacji: 2010-06-18 13:29:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie tworzenia na terenie Gm Bogoria zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 40/10
(2010_Z_40.pdf - 447.508 KB) Data publikacji: 2010-06-18 13:29:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 41/10
(2010_Z_41.pdf - 276.367 KB) Data publikacji: 2010-06-18 13:50:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód powstałych w zabudowaniach i uprawach rolnych powstałych wskutek intensywnego opadu deszczu połączonego z gradobiciem oraz huraganowego wiatru

Zarządzenie Nr 42/10
(2010_Z_42.pdf - 283.251 KB) Data publikacji: 2010-06-18 15:13:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "zaciągnięcie kredytu fługoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu"

Zarządzenie Nr 43/10
(2010_Z_43.pdf - 285.663 KB) Data publikacji: 2010-06-18 15:15:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na:"Przebudowa pompowni wody w Kiełczynie"

Zarządzenie Ne 44/10
(2010_Z_44.pdf - 13.35 KB) Data publikacji: 2010-07-06 11:35:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 45/10
(2010_Z_45.pdf - 80.163 KB) Data publikacji: 2010-07-01 10:12:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej...

Zarządzenie Nr 46/10
(2010_Z_46.pdf - 25.475 KB) Data publikacji: 2010-07-06 11:37:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie xmisn budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 47/10
(2010_Z_47.pdf - 282.955 KB) Data publikacji: 2010-07-30 11:06:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 000350T Pułaczów - Niemirów"

Zarządzenie Nr 48/10
(2010_Z_48.pdf - 558.73 KB) Data publikacji: 2010-07-30 11:06:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 49/10
(2010_Z_49.pdf - 542.713 KB) Data publikacji: 2010-07-30 11:07:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 50/10
(2010_Z_50.pdf - 398.9 KB) Data publikacji: 2010-07-30 11:09:56 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego powyżej 3,5 t"

Zarządzenie Nr 51/10
(2010_Z_51.pdf - 344.982 KB) Data publikacji: 2010-07-30 11:11:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce"

Zarządzenie Nr 52/10
(2010_Z_52.pdf - 104.213 KB) Data publikacji: 2010-07-30 11:11:56 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie umundurowania Strażników Straży Gminnej w Bogorii

Zarządzenie Nr 53/10
(2010_Z_53.pdf - 293.875 KB) Data publikacji: 2010-08-12 09:20:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa Obwodnicy Małej obok cmentarza łączącej drogę wojewódzką nr 757 z powiatową nr 0780T w miejscowości Bogoria

Zarządzenie Nr 54/10
(2010_Z_54.pdf - 547.558 KB) Data publikacji: 2010-08-27 08:32:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 55/10
(2010_Z_55.pdf - 415.598 KB) Data publikacji: 2010-08-27 08:34:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże - Wysoki Średnie, Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice Nr 000326T

Zarządzenie Nr 56/10
(2010_Z_56.pdf - 388.904 KB) Data publikacji: 2010-08-27 08:35:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Korzennej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 57/10
(2010_Z_57.pdf - 270.138 KB) Data publikacji: 2010-08-27 08:36:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień mianowanego

Zarządzenie Nr 58/10
(2010_Z_58.pdf - 580.8 KB) Data publikacji: 2010-08-27 08:49:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 59/10
(2010_Z_59.pdf - 701.121 KB) Data publikacji: 2010-08-27 08:50:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych drogą spisu z natury

Zarządzenie Nr 60/10
(2010_Z_60.pdf - 251.606 KB) Data publikacji: 2010-08-27 08:51:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 61/10
(2010_Z_61.pdf - 324.673 KB) Data publikacji: 2010-08-27 09:17:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscowości Bogoria

Zarządzenie Nr 62/10
(2010_Z_62.pdf - 263.173 KB) Data publikacji: 2010-09-07 08:40:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 63/10
(2010_Z_63.pdf - 248.772 KB) Data publikacji: 2010-09-07 08:42:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 64/10
(2010_Z_64.pdf - 270.204 KB) Data publikacji: 2010-09-07 08:44:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupół i opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogoria w 2010 r.

Zarządzenie Nr 65/10
(2010_Z_65.pdf - 262.925 KB) Data publikacji: 2010-09-07 08:45:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie 66/10
(2010_Z_66.pdf - 500.169 KB) Data publikacji: 2010-09-07 11:32:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 67/10
(2010_Z_67.pdf - 260.818 KB) Data publikacji: 2010-09-07 11:34:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmininy Bogoria nr 0713T Haliszka - Grzybów-Szczeglice i nr 0779T Grzybów-Gorzków-Niedźwiedź"

Zarządzenie Nr 68/10
(2010_Z_68.pdf - 242.85 KB) Data publikacji: 2010-09-07 11:35:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce"

Zarządzenie Nr 69/10
(2010_Z_69.pdf - 258.016 KB) Data publikacji: 2010-09-07 11:37:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa i remont urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 70/10
(2010_Z_70.pdf - 253.888 KB) Data publikacji: 2010-09-07 11:41:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody na Ujęciu wody w miejscowości Zimnowoda"

Zarządzenie Nr 71/10
(2010_Z_71.pdf - 362.767 KB) Data publikacji: 2010-09-07 11:43:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gm. Bogoria"

Zarządzenie Nr 72/10
(2010_Z_72.pdf - 247.207 KB) Data publikacji: 2010-09-07 12:01:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 65/10 dotyczącego lokaty terminowej wolnych środków budżetowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

Zarządzenie Nr 73/10
(2010_Z_73.pdf - 347.07 KB) Data publikacji: 2010-09-17 11:03:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Dostawa lekkiego uzywanego samochodu pożarniczego do 3,5 t dla OSP Jurkowice"

Zarządzenie Nr 74/10
(2010_Z_74.pdf - 265.434 KB) Data publikacji: 2010-09-17 11:06:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Odnowa nawierzchni drogi gminnej stary nr 4205057 nowy nr 310844T Kiełczyna-Kolonia Miłoszowice od km 1+500 do km 2+500 zniszczonej podczas powodzi"

Zarządzenie Nr 75/10
(2010_Z_75.pdf - 250.483 KB) Data publikacji: 2010-09-17 11:07:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi gminnej nr 000320T Domaradzice Kolonia-Domaradzice od km 0+000 do km 0+134"

Zarządzenie Nr 76/10
(2010_Z_76.pdf - 231.913 KB) Data publikacji: 2010-09-17 11:08:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odboiru końcowego zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Korzennej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 77/10
(2010_Z_77.pdf - 242.682 KB) Data publikacji: 2010-09-17 11:10:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn."Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria"

Zarządzenie Nr 78/10
(2010_Z_78.pdf - 168.537 KB) Data publikacji: 2010-09-21 14:44:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 79/10
(2010_Z_79.pdf - 409.745 KB) Data publikacji: 2010-09-21 14:44:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 80/10
(2010_Z_80.pdf - 284.039 KB) Data publikacji: 2010-09-21 14:46:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na "Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7"

Zarządzenie Nr 81/10
(2010_Z_81.pdf - 207.862 KB) Data publikacji: 2010-10-05 09:26:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 82/10
(2010_Z_82.pdf - 104.444 KB) Data publikacji: 2010-10-05 09:27:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia zasad postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 83/10
(2010_Z_83.pdf - 366.353 KB) Data publikacji: 2010-10-05 09:29:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Odbudowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.

Zarządzenie Nr 84/10
(2010_Z_84.pdf - 296.202 KB) Data publikacji: 2010-10-05 09:30:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

Zarządzenie Nr 86/10
(2010_Z_86.pdf - 273.63 KB) Data publikacji: 2010-10-05 09:34:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa pompowni wody w Kiełczynie"

Zarządzenie Nr 87/10
(2010_Z_87.pdf - 292.359 KB) Data publikacji: 2010-10-05 09:36:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach"

Zarządzenie Nr 88/10
(2010_Z_88.pdf - 271.206 KB) Data publikacji: 2010-10-05 09:37:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 000355T Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber"

Zarządzenie Nr 85/10
(2010_Z_85.pdf - 469.421 KB) Data publikacji: 2010-10-06 12:02:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 89/10
(2010_Z_89.pdf - 297.827 KB) Data publikacji: 2010-10-06 14:16:07 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach

Zarządzenie Nr 90/10
(2010_Z_90.pdf - 618.779 KB) Data publikacji: 2010-10-08 13:23:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 91/10
(2010_Z_91.pdf - 401.936 KB) Data publikacji: 2010-10-08 13:24:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagorzyce"

Zarządzenie Nr 92/10
(2010_Z_92.pdf - 401.335 KB) Data publikacji: 2010-10-08 13:26:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy ul. Spacerowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 93/10
(2010_Z_93.pdf - 317.86 KB) Data publikacji: 2010-10-29 11:56:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 94/10
(2010_Z_94.pdf - 332.44 KB) Data publikacji: 2010-10-29 11:57:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 95/10
(2010_Z_95.pdf - 281.593 KB) Data publikacji: 2010-10-29 11:58:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 000324T Wysoki Średnie - Szczeglice

Zarządzenie Nr 96/10
(2010_Z_96.pdf - 373.004 KB) Data publikacji: 2010-10-29 11:59:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 97/10
(2010_Z_97.pdf - 299.146 KB) Data publikacji: 2010-11-05 14:12:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 98/10
(2010_Z_98.pdf - 254.306 KB) Data publikacji: 2010-11-05 14:15:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska"

Zarządzenie Nr 99/10
(2010_Z_99.pdf - 251.239 KB) Data publikacji: 2010-11-05 14:30:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże - Wysoki Średnie, Wysoki Duże - Wysoki Małe - Witowice 000326T"

Zarządzenie Nr 100/10
(2010_Z_100.pdf - 365.822 KB) Data publikacji: 2010-11-05 14:32:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dostawa Samochodu dostawczego dla Gminy Bogoria"

Zarządzenie 101/10
(2010_Z_101.pdf - 262.926 KB) Data publikacji: 2010-11-12 11:20:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Zarządzenie Nr 102/10
(2010_Z_102.pdf - 550.36 KB) Data publikacji: 2010-11-12 11:21:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 103/10
(2010_Z_103.pdf - 322.556 KB) Data publikacji: 2010-11-12 11:22:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 104/10
(2010_Z_104.pdf - 10261.029 KB) Data publikacji: 2010-11-18 10:08:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 105/10
(2010_Z_105.pdf - 286.9 KB) Data publikacji: 2010-11-18 10:10:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 106/10
(2010_Z_106.pdf - 335.688 KB) Data publikacji: 2010-11-18 10:11:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 107/10
(2010_Z_107.pdf - 346.197 KB) Data publikacji: 2010-11-19 14:39:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Zakup sprzętu do utrzymania dróg i placów"

Zarządzenie Nr 108/10
(2010_Z_108.pdf - 370.709 KB) Data publikacji: 2010-11-19 14:40:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dostawa samochodu dostawczego dla Gminy Bogoria"

Zarządzenie 109/10
(2010_Z_109.pdf - 233.476 KB) Data publikacji: 2010-11-23 14:45:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie 110/10
(2010_Z_110.pdf - 15.695 KB) Data publikacji: 2010-11-23 14:46:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Pani Martu Bąk Kierownika OPS w Bogorii ...

Zarządzenie Nr 111/10
(2010_Z_111.pdf - 280.3 KB) Data publikacji: 2010-11-30 12:07:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 112/10
(2010_Z_112.pdf - 251.95 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:09:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy ul. Spacerowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 113/10
(2010_Z_113.pdf - 253.119 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:11:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy ul. Spacerowej w Bogorii"

Zarządzenie Nr 114/10
(2010_Z_114.pdf - 384.561 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:12:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 115/10
(2010_Z_115.pdf - 339.173 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:15:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrachunkowego 2010

Zarządzenie Nr 116/10
(2010_Z_116.pdf - 347.192 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:16:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 117/10
(2010_Z_117.pdf - 253.6 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:17:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 118/10
(2010_Z_118.pdf - 270.675 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:18:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2010 r. na terenie Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 119/10
(2010_Z_119.pdf - 341.782 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:20:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 120/10
(2010_Z_120.pdf - 268.716 KB) Data publikacji: 2010-12-08 14:20:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 121/10
(2010_Z_121.pdf - 359.758 KB) Data publikacji: 2010-12-31 08:22:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 122/10
(2010_Z_122.pdf - 320.116 KB) Data publikacji: 2010-12-31 08:24:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Dostawa i montaż systemu monitoringu na gminnej sieci wodociągowej w technologii GSM/GORS zlokalizowanej na terenie Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 123/10
(2010_Z_123.pdf - 296.726 KB) Data publikacji: 2010-12-31 08:25:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Odbudowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku"

Zarządzenie Nr 124/10
(2010_Z_124.pdf - 407.305 KB) Data publikacji: 2010-12-31 08:27:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych z terenu Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 125/10
(2010_Z_125.pdf - 306.726 KB) Data publikacji: 2010-12-31 09:07:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 126/10
(2010_Z_126.pdf - 398.518 KB) Data publikacji: 2010-12-31 09:09:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Urzędu Gminy w Bogorii w 2011 r.

Zarządzenie Nr 127/10
(2010_Z_127.pdf - 308.671 KB) Data publikacji: 2010-12-31 09:11:12 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Rozbudowa z przebudową budynku po byłej szkole podstawowej w Pęcławicach Górnych wraz ze zmianą użytkowania na cele Domu Pomocy Społecznej"

Zarządzenie Nr 128/10
(2010_Z_128.pdf - 316.451 KB) Data publikacji: 2010-12-31 09:12:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 129/10
(2010_Z_129.pdf - 238.986 KB) Data publikacji: 2011-01-10 11:54:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 130/10
(2010_Z_130.pdf - 230.965 KB) Data publikacji: 2011-01-12 12:08:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3372

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2010-01-25 14:18:09
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2010-01-25 14:24:08
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2011-01-12 12:08:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony