Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-06-30 20:06:00

 

Kierownik - Anna Czerwiec

28-210 Bogoria, ul. Rynek 14

[tel: 015 867-40-11]

Następujące dokumenty dotyczące Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gmin Bogoria w zakładce Budżet > 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=726

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowo do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysku i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 Powrót