Samorządowe Centrum Oświaty w BogoriiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-09-01 12:01:30

 

[tel: 015 867-42-24]

28-210 Bogoria, ul. Rynek 14

[tel/fax: 015 867-41-34]

NIP 866 17 37 291 REGON 365976110

oswiatabogoria@op.pl

Numery rachunków bankowych

bieżący PKO BP   87 1020 4926 0000 1102 0210 6953

ZFŚS    PKO BP   65 1020 4926 0000 1102 0210 6961

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bogoria!

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Samorządowego Centrum Oświaty w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistych wizyt, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną przez Urząd Gminy w Bogorii urzad@bogoria.pl oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP – adres skrytki urzędu: 2ohsvk954e

lub Samorządowe Centrum Oświaty przez telefon 15 867 41 34, (adres e-mail oswiatabogoria@op.pl).

 Powrót