Uchwały z dnia 6 grudnia 2010 r.

Wersja do druku

II Sesja Rdy Gminy

Załączone pliki:

Uchwała Nr II/6/10
(2010_U_6.pdf - 124.398 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:42:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Uchwała Nr II/7/10
(2010_U_7.pdf - 207.855 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:43:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian do Uhwały Nr XLIV/305/10

Uchwała Nr II/8/10
(2010_U_8.pdf - 597.649 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:44:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIV/306/10

Uchwała Nr II/9/10
(2010_U_9.pdf - 72.699 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:45:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2011 r.

Uchwała Nr II/10/10
(2010_U_10.pdf - 69.047 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:53:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dn. 25.11.2009 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości

Uchwała Nr II/11/10
(2010_U_11.pdf - 82.987 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:55:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/12/10
(2010_U_12.pdf - 3615.455 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:57:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bogoria na lata 2010-2017

Uchwała Nr II/13/10
(2010_U_13.pdf - 1439.017 KB) Data publikacji: 2010-12-14 09:58:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ceber na lata 2010-2017

Uchwała Nr II/14/10
(2010_U_14.pdf - 777.453 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:05:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Niedźwiedź na lata 2010-2017

Uchwała Nr II/15/10
(2010_U_15.pdf - 3153.221 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:07:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kiełczyna na lata 2010-2017

Uchwała Nr II/16/10
(2010_U_16.pdf - 1164.022 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:09:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jurkowice na lata 2010-2017

Uchwała Nr II/17/10
(2010_U_17.pdf - 341.64 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:21:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr II/18/10
(2010_U_18.pdf - 360.774 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:22:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii

Uchwała Nr II/19/10
(2010_U_19.pdf - 68.351 KB) Data publikacji: 2010-12-14 10:24:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia szczegółowego dposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1482

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2010-12-13 10:02:28
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2010-12-14 10:37:53
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2010-12-14 10:37:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony