Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wersja do druku

Sesja III

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym Znak:PNK.I.4130.10.2011 stwierdził nieważność uchwały Nr III/27/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLVI/319/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. - w części określonej w § 1 nadające nowe brzmienie § 6 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/319/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłaie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


Załączone pliki:

Uchwała Nr III/20/10
(2010_U_20.pdf - 106.767 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:47:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

Uchwała Nr III/21/10
(2010_U_21.pdf - 149.982 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:48:27 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Uchwała Nr III/22/10
(2010_U_22.pdf - 75.466 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:49:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała Nr III/23/10
(2010_U_23.pdf - 78.201 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:50:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: zmieniająca Uchwałę Nr II/10/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/24/10
(2010_U_24.pdf - 376.705 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:51:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Bogoria

Uchwała Nr III/25/10
(2010_U_25.pdf - 293.514 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:52:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr III/26/10
(2010_U_26.pdf - 551.938 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:53:36 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu

Uchwała Nr III/27/10
(2010_U_27.pdf - 73.706 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:54:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XLVI/319/10

Uchwała Nr III/28/10
(2010_U_28.pdf - 304.138 KB) Data publikacji: 2011-01-05 11:55:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1324

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2011-01-05 11:45:58
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2011-01-05 11:55:55
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2016-11-02 11:36:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony