rok 2011

Wersja do druku

Zarządzenia

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2011
(2011_Z_1.pdf - 290.466 KB) Data publikacji: 2011-02-02 14:32:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika ZEASiP w Bogorii

Zarządzenie Nr 2/2011
(2011_Z_2.pdf - 218.113 KB) Data publikacji: 2011-02-02 14:33:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogoria

Załącznik Nr 1
(2011_REGULAMIN_ORGANIZACYJNY.pdf - 523.449 KB) Data publikacji: 2011-02-02 14:35:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: do Zarządzenie Nr 2/2011

Zarządzenie Nr 3/2011
(2011_Z_3.pdf - 262.691 KB) Data publikacji: 2011-02-09 11:10:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii przy ul. Spacerowej 7"

Zarządzenie Nr 4/2011
(2011_Z_4.pdf - 232.099 KB) Data publikacji: 2011-03-01 09:36:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 5/2011
(2011_Z_5.pdf - 417.375 KB) Data publikacji: 2011-03-01 09:38:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji orzetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria w 2011 r.

Zarządzenie Nr 6/2011
(2011_Z_6.pdf - 555.701 KB) Data publikacji: 2011-03-16 08:21:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 7/2011
(2011_Z_7.pdf - 618.248 KB) Data publikacji: 2011-03-16 08:22:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 8/2011
(2011_Z_8.pdf - 268.647 KB) Data publikacji: 2011-03-29 13:20:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 9/2011
(2011_Z_9.pdf - 308.424 KB) Data publikacji: 2011-03-29 13:23:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina Bogoria"

Zarządzenie Nr 10/2011
(2011_Z_10.pdf - 204.634 KB) Data publikacji: 2011-03-29 13:43:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 11/2011
(2011_Z_11.pdf - 302.958 KB) Data publikacji: 2011-03-29 13:45:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wzoru wniosku o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załącznik Nr 1
(2011_WNIOSEK_ O_WSPARCIE_INICJATYWY_LOKALNEJ.doc - 51.712 KB) Data publikacji: 2011-03-29 13:46:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: do Zarządzenia Nr 11/2011

Zarządzenie Nr 12/2011
(2011_Z_12.pdf - 415.208 KB) Data publikacji: 2011-03-29 13:48:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Dostawa cysterny do przewozu wody na przyczepie ciągnikowej

Zarządzenie Nr 13/2011
(2011_Z_13.pdf - 412.038 KB) Data publikacji: 2011-03-29 13:50:31 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Wykonanie odnowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Podlesie, Wysoki Duże, Bogoria ul. Żeromskiego, ul. B. Prusa

Zarządzenie Nr 14/2011
(2011_Z_14.pdf - 334.017 KB) Data publikacji: 2011-04-29 14:37:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2011
(2011_Z_15.pdf - 262.868 KB) Data publikacji: 2011-04-29 14:39:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.16.2011
(2011_Z_16.pdf - 942.446 KB) Data publikacji: 2011-04-29 14:46:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2011
(2011_Z_17.pdf - 320.673 KB) Data publikacji: 2011-04-29 14:56:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2011
(2011_Z_18.pdf - 347.528 KB) Data publikacji: 2011-04-29 14:58:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia prztergu na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.19.2011
(2011.19.2011.pdf - 301.192 KB) Data publikacji: 2011-05-05 14:21:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2011
(2011_Z_20.pdf - 396.665 KB) Data publikacji: 2011-05-26 11:23:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie: regulamin wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 0050.21.2011
(2011_Z_21.pdf - 263.937 KB) Data publikacji: 2011-05-26 11:25:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na gabinet stomatologiczny

Zarządzenie Nr 0050.22.2011
(2011_Z_22.pdf - 350.656 KB) Data publikacji: 2011-05-26 11:27:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2011
(2011_Z_23.pdf - 192.941 KB) Data publikacji: 2011-06-22 12:56:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2011
(2011_Z_24.pdf - 156.287 KB) Data publikacji: 2011-06-22 12:57:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.25.2011
(2011_Z_25.pdf - 212.548 KB) Data publikacji: 2011-06-22 12:58:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 0050.26.2011
(2011_Z_26.pdf - 205.305 KB) Data publikacji: 2011-06-22 12:59:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.27.2011
(2011_Z_27.pdf - 167.254 KB) Data publikacji: 2011-06-22 13:01:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zgłoszenia uczestnika do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"

Zarządzenie Nr 0050.28.2011
(2011_Z_28.pdf - 232.83 KB) Data publikacji: 2011-07-14 13:39:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2011
(2011_Z_29.pdf - 302.663 KB) Data publikacji: 2011-07-14 13:41:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.30.2011
(2011_Z_30.pdf - 309.125 KB) Data publikacji: 2011-07-14 13:43:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.31.2011
(2011_Z_31.pdf - 326.183 KB) Data publikacji: 2011-07-14 13:44:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.32.2011
(2011_Z_32.pdf - 14.269 KB) Data publikacji: 2011-07-27 08:52:56 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2011
(2011_Z_33.pdf - 474.279 KB) Data publikacji: 2011-07-27 08:54:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2011
(2011_Z_34.pdf - 557.564 KB) Data publikacji: 2011-08-16 10:34:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2011
(2011_Z_35.pdf - 308.221 KB) Data publikacji: 2011-08-16 10:35:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.36.2011
(2011_Z_36.pdf - 279.211 KB) Data publikacji: 2011-08-17 13:55:31 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenia Nr 0050.37.2011
(2011_Z_37.pdf - 244.571 KB) Data publikacji: 2011-09-14 09:58:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne i ciągłe opady deszczu

Zarządzenia Nr 0050.38.2011
(2011_Z_38.pdf - 220.931 KB) Data publikacji: 2011-09-14 09:59:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2011
(2011_Z_39.pdf - 223.105 KB) Data publikacji: 2011-09-14 10:00:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2011
(2011_Z_40.pdf - 179.447 KB) Data publikacji: 2011-09-14 10:00:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2011
(2011_Z_41.pdf - 2048.2 KB) Data publikacji: 2011-09-21 08:58:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.42.2011
(2011_Z_42.pdf - 214.214 KB) Data publikacji: 2011-09-22 11:23:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2011
(2011_Z_43.pdf - 462.065 KB) Data publikacji: 2011-10-05 11:38:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2011
(2011_Z_44.pdf - 247.962 KB) Data publikacji: 2011-10-05 11:39:35 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.45.2011
(2011_Z_45.pdf - 244.522 KB) Data publikacji: 2011-10-05 11:40:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2011
(2011_Z_46.pdf - 225.643 KB) Data publikacji: 2011-10-05 11:41:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.47.2011
(2011_Z_47.pdf - 241.943 KB) Data publikacji: 2011-10-13 10:39:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2011
(2011_Z_48.pdf - 376.569 KB) Data publikacji: 2011-10-19 09:17:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2011
(2011_Z_49.pdf - 265.277 KB) Data publikacji: 2011-10-19 09:18:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2011
(2011_Z_50.pdf - 250.102 KB) Data publikacji: 2011-10-19 09:19:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w olanach finansowych jednostek budżetowych na 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.51.2011
(2011_Z_51.pdf - 198.669 KB) Data publikacji: 2011-10-19 09:20:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.52.2011
(2011_Z_52.pdf - 467.901 KB) Data publikacji: 2011-11-09 13:04:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2011
(2011_Z_53.pdf - 285.429 KB) Data publikacji: 2011-11-09 13:05:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2011
(2011_Z_54.pdf - 306.862 KB) Data publikacji: 2011-11-16 10:08:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

projekt uchwały
(zal.uchwala_budzet.pdf - 143.267 KB) Data publikacji: 2011-11-16 10:09:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1
(zal_1_dochody.pdf - 266.634 KB) Data publikacji: 2011-11-16 10:10:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: Dochody

Załącznik Nr 2
(zal_2_wydatki.pdf - 1330.32 KB) Data publikacji: 2011-11-16 10:11:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki
(2011_zal_3_do_11_Uzasad.pdf - 709.191 KB) Data publikacji: 2011-11-16 10:12:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: od 3 do 11 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.56.2011
(2011_Z_56.pdf - 236.495 KB) Data publikacji: 2011-11-16 11:37:18 Redaktor: Renata Borek
Zarządzenie Nr 0050.57.2011
(2011_Z_57.pdf - 223.129 KB) Data publikacji: 2011-11-16 11:38:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej proejktu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załacznik
(2011_PU_prognoza_finansowa.pdf - 722.466 KB) Data publikacji: 2011-11-16 11:39:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020

Zarządzenie Nr 0050.55.2011
(2011_Z_55.pdf - 283.613 KB) Data publikacji: 2011-11-17 11:16:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2011
(2011_Z_58.pdf - 291.892 KB) Data publikacji: 2011-11-22 11:11:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2011
(2011_Z_59.pdf - 276.64 KB) Data publikacji: 2011-12-05 14:23:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2011
(2011_Z_60.pdf - 255.571 KB) Data publikacji: 2011-12-15 13:15:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2011
(2011_Z_61.pdf - 376.583 KB) Data publikacji: 2011-12-15 13:16:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2011
(2011_Z_62.pdf - 415.623 KB) Data publikacji: 2012-01-12 09:38:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2011
(2011_Z_63.pdf - 171.031 KB) Data publikacji: 2012-01-12 09:39:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 0050.64.2011
(2011_Z_64.pdf - 218.673 KB) Data publikacji: 2012-01-12 09:40:04 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3275

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2011-02-02 14:30:47
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2011-02-02 14:36:19
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2017-03-28 11:27:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony