2012 rok

Wersja do druku

Budżet

Załączone pliki:

Uchwała Nr XIII/103/2011
(2011_U_103.pdf - 766.263 KB) Data publikacji: 2012-01-04 11:37:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020

Uchwała Nr XIII/104/2011
(2011_U_104.pdf - 333.825 KB) Data publikacji: 2012-01-04 11:38:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/105/2011
(2011_U_105.pdf - 266.77 KB) Data publikacji: 2012-01-04 11:38:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XIII/106/2011
(2011_U_106.pdf - 267.775 KB) Data publikacji: 2012-01-04 11:39:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XIII/107/2011
(2011_U_107.pdf - 110.916 KB) Data publikacji: 2012-01-04 11:41:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 r.

Rb-27 za IV kw 2011
(Rb-27_IVkw11.pdf - 832.168 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:46:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykazania planu dochodów za IV kw 2011

Rb-28 za IV kw 2011
(Rb-28_IVkw11.pdf - 1381.542 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:49:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2011

RBN za IV kw 2011
(RBN_IVkw2011.pdf - 297.46 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:51:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2011

Rb-NDS za IV kw 2011
(Rb-NDSIV kw 2011.pdf - 188.825 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:53:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2011

Rb-PDP za IV kw 2011
(Rb-PDP za IV kw 2011.pdf - 186.975 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:56:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2011

Rb-ST za Iv Kw 2011
(Rb-ST za IV kw 2011.pdf - 155.305 KB) Data publikacji: 2012-03-01 11:58:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych -IV kw 2011

Rb-UN za IV kw 2011
(Rb-UN za 2011.pdf - 188.465 KB) Data publikacji: 2012-03-01 12:01:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne Sprawzadanie uzupełniające o stanie należności za 2011

Rb-UZ za IV kw 2011
(Rb-UZ za IV kw 2011.pdf - 280.452 KB) Data publikacji: 2012-03-01 12:03:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za 2011

Rb-z za IV kw 2011
(Rb-Z za IV kw 2011.pdf - 300.903 KB) Data publikacji: 2012-03-01 12:05:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stane zobowiązań za IV kw 2011

Zarządzenie Nr 0050.2.2012
(2012_Z_2.pdf - 162.143 KB) Data publikacji: 2012-01-25 10:02:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2012
(2012_Z_5.pdf - 192.119 KB) Data publikacji: 2012-02-02 12:20:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2012
(2012_Z_6.pdf - 218.552 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:22:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2012
(2012_Z_7.pdf - 300 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:23:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2012
(2012_Z_8.pdf - 259.314 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:23:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2012
(2012_Z_9.pdf - 276.759 KB) Data publikacji: 2012-02-22 10:34:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011
(Sprawozdanie roczne z wyk b..pdf - 236.86 KB) Data publikacji: 2012-04-02 11:28:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2011 rok

Zestawienie z wykonania bud.
(wykonanie dochod..pdf - 114.386 KB) Data publikacji: 2012-04-02 11:44:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Wydatki2011
(wydatki.pdf - 191.344 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:03:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Dochody i wtdatki zw. z rel.zad. z zakr. adm.
(doch i wyd z zakresu adminis rzadowej.pdf - 114.578 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:14:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej.

wyk. doch. i wyd. z zakr. adm. rząd.
(wykonanie doch i wyd.pdf - 85.87 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:19:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykonanie doch. i wydatków związanych z realiz. zadań z zakresu admi. rządowej.

doch. i wyd. zw. z realizacją zadań na podst. porozum.
(doch i wyd real na pods poroz..pdf - 116.188 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:28:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podst. porozumień

Dotacje celowe
(Dotacje celowe.pdf - 135.875 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:30:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Dotacje celowe za 2011

dotacje podmiotowe
(Dotacje podmiotowe.pdf - 103.959 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:31:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Dotacje podmiotowe za 2011

Sprawozdanie o przebiegu wyk. planuGOK
(Sprawozdanie o przebiegu planu finansowego za 2011r. GOK.pdf - 62.733 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:33:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o przebiegu planu finansowego za 2011 w Gminny Ośrodku Kultury w Bogorii

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu GOK-biblioteka
(Sprawozdanie o przebiegu wyk planu GOK.pdf - 142.719 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:36:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego GOK - Biblioteki Publicznej w Bogorii

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu GOK-biblioteka
(BIBLIOTEKI.doc za 2011r. - sprawozdanie.pdf - 77.452 KB) Data publikacji: 2012-04-02 12:40:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Biblioteki-sprawozdanie o przebiegu wykonania planu

wykonanie dochodów
(Wykonanie doch..pdf - 114.116 KB) Data publikacji: 2012-04-03 09:56:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2011 rok

Uchwał Nr 38/2012
(Segregator1.pdf - 434.309 KB) Data publikacji: 2012-04-23 13:10:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO z 11 IV 2012 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Informacja
(Informacja.doc - 19.968 KB) Data publikacji: 2012-05-24 14:16:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: w sprawie publikacji uchwał budżetowych

Zarządzenie Nr 0050.10.2012
(2012_Z_10.pdf - 263.981 KB) Data publikacji: 2012-03-14 09:15:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.11.2012
(2012_Z_11.pdf - 225.832 KB) Data publikacji: 2012-03-14 09:16:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2012
(2012_Z_12.pdf - 276.652 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:40:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2012
(2012_Z_13.pdf - 541.565 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:41:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2012
(2012_Z_14.pdf - 166.349 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:42:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmina budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2012
(2012_Z_15.pdf - 192.388 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:43:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawi zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2012
(2012_Z_16.pdf - 249.758 KB) Data publikacji: 2012-04-30 09:26:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2012
(2012_Z_17.pdf - 507.14 KB) Data publikacji: 2012-04-30 09:27:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2012
(2012_Z_18.pdf - 691.504 KB) Data publikacji: 2012-05-09 15:10:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2012
(2012_Z_19.pdf - 322.778 KB) Data publikacji: 2012-05-24 08:21:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Wkaz ulg 2011
(2012_wykaz_ulg_p500.pdf - 139.71 KB) Data publikacji: 2012-05-30 11:25:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: powyżej 500 zł

wykaz ulg 2011 II
(2012_wykaz_ulgi.pdf - 183.04 KB) Data publikacji: 2012-05-30 11:28:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: pomocy publicznej

Rb_27IIkw2012
(RB-27_IIkw2012.pdf - 782.612 KB) Data publikacji: 2012-08-01 08:16:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów - II kw 2012

Rb_28IIkw2012
(RB-28_IIkw2012.pdf - 1391.633 KB) Data publikacji: 2012-08-01 08:18:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2012

RbNDS_IIkw2012
(RBNDS_IIkw2012.pdf - 189.774 KB) Data publikacji: 2012-08-01 08:22:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2012

RBZ_IIkw2012
(RbZ_IIkw2012.pdf - 301.35 KB) Data publikacji: 2012-08-01 08:26:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2012

RBN_IIkw2012
(RBN-IIkw_2012.pdf - 297.044 KB) Data publikacji: 2012-08-01 08:28:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2012

Uchwała nr 2/2012 RIO
(skanowanie0001.pdf - 863.804 KB) Data publikacji: 2012-08-30 13:37:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego na rok 2012

Uchwała nr 3/2012 RIO
(skanowanie.pdf - 1247.457 KB) Data publikacji: 2012-08-30 13:58:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy

Uchwała 76/2012 RIO
(U_RIO.pdf - 1906.994 KB) Data publikacji: 2012-09-11 10:35:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012

Informacja w sprawie publikacji Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących budżetu Gminy
(INFORMACJA ZWG.doc - 19.968 KB) Data publikacji: 2012-09-20 09:14:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Informacja w sprawie publikacji Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących budżetu Gminy

Uchwała RIO nr 87/2012
(skanowanie0002.pdf - 2627.679 KB) Data publikacji: 2012-10-02 10:01:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Bogoria

RB-27_IIIkw_2012
(rb-27_III_2012.pdf - 802.494 KB) Data publikacji: 2012-10-23 14:48:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2012

Rb-28_IIIkw_2012
(Rb-28_III_2012.pdf - 1404.103 KB) Data publikacji: 2012-10-23 14:50:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2012

RBN_IIIkw_2012
(RBN_III_2012.pdf - 300.44 KB) Data publikacji: 2012-10-23 14:51:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2012

RBZ_III_2012
(RBZ_III_2012.pdf - 301.081 KB) Data publikacji: 2012-10-23 14:52:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2012

RBNDS_IIIkw_2012
(Rb-NDS_III_2012.pdf - 189.462 KB) Data publikacji: 2012-10-23 14:54:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2012

Uchwała RIO nr 97/2012
(RIO.pdf - 2761.189 KB) Data publikacji: 2012-10-31 12:51:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria

Uchwała RIO nr 117/2012
(117.pdf - 467.596 KB) Data publikacji: 2012-12-11 14:50:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na 2013 rok

Uchwała RIO nr 119/2012
(119.pdf - 203.124 KB) Data publikacji: 2012-12-11 14:52:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2013

Uchwała RIO nr 118/2012
(118.pdf - 354.472 KB) Data publikacji: 2012-12-11 14:54:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bogoria na lata 2013-2022

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2511

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2012-01-04 11:53:12
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2012-01-04 11:53:45
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2012-12-11 14:54:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony