rok 2012

Wersja do druku

Zarządzenia

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2012
(2012_Z_1.pdf - 602.724 KB) Data publikacji: 2012-01-16 09:29:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 0050.2.2012
(2012_Z_2.pdf - 162.143 KB) Data publikacji: 2012-01-25 10:02:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2012
(2012_Z_3.pdf - 290.529 KB) Data publikacji: 2012-01-25 10:04:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.4.2012
(2012_Z_4.pdf - 534.669 KB) Data publikacji: 2012-01-25 10:23:13 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 0050.5.2012
(2012_Z_5.pdf - 192.119 KB) Data publikacji: 2012-02-02 12:20:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2012
(2012_Z_6.pdf - 218.552 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:22:37 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2012
(2012_Z_7.pdf - 300 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:23:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2012
(2012_Z_8.pdf - 259.314 KB) Data publikacji: 2012-02-14 11:23:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2012
(2012_Z_9.pdf - 276.759 KB) Data publikacji: 2012-02-22 10:34:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2012
(2012_Z_10.pdf - 263.981 KB) Data publikacji: 2012-03-14 09:15:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.11.2012
(2012_Z_11.pdf - 225.832 KB) Data publikacji: 2012-03-14 09:16:02 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2012
(2012_Z_12.pdf - 276.652 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:40:42 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2012
(2012_Z_13.pdf - 541.565 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:41:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2012
(2012_Z_14.pdf - 166.349 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:42:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmina budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2012
(2012_Z_15.pdf - 192.388 KB) Data publikacji: 2012-04-05 10:43:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawi zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2012
(2012_Z_16.pdf - 249.758 KB) Data publikacji: 2012-04-30 09:26:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2012
(2012_Z_17.pdf - 507.14 KB) Data publikacji: 2012-04-30 09:27:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2012
(2012_Z_18.pdf - 691.504 KB) Data publikacji: 2012-05-09 15:10:54 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2012
(2012_Z_19.pdf - 322.778 KB) Data publikacji: 2012-05-24 08:21:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2012
(2012_Z_20.pdf - 293.301 KB) Data publikacji: 2012-05-24 08:22:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2012
(2012_Z_21.pdf - 318.03 KB) Data publikacji: 2012-06-15 09:44:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2012
(2012_Z_22.pdf - 1266.142 KB) Data publikacji: 2012-06-15 09:45:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.23.2012
(2012_Z_23.pdf - 351.424 KB) Data publikacji: 2012-06-15 09:46:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2012
(2012_Z_24.pdf - 765.323 KB) Data publikacji: 2012-06-29 14:26:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2012
(2012_Z_25.pdf - 334.598 KB) Data publikacji: 2012-06-29 14:26:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2012
(2012_Z_26.pdf - 1341.412 KB) Data publikacji: 2012-06-29 14:28:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.27.2012
(2012_Z_27.pdf - 307.221 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:28:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2012
(2012_Z_28.pdf - 304.232 KB) Data publikacji: 2012-07-11 09:30:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.29.2012
(2012_Z_29.pdf - 311.23 KB) Data publikacji: 2012-07-25 08:56:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2012
(2012_Z_30.pdf - 456.723 KB) Data publikacji: 2012-07-25 08:57:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nau7czycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.31.2012
(2012_Z_31.pdf - 419.23 KB) Data publikacji: 2012-07-25 08:58:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.32.2012
(2012_Z_32.pdf - 426.263 KB) Data publikacji: 2012-07-25 08:59:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.33.2012
(2012_Z_33.pdf - 329.93 KB) Data publikacji: 2012-07-27 13:04:55 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2012
(2012_Z_34.pdf - 1910.048 KB) Data publikacji: 2012-07-27 13:07:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.35.2012
(2012_Z_35.pdf - 1889.656 KB) Data publikacji: 2012-08-01 09:38:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2012
(2012_Z_36.pdf - 593.058 KB) Data publikacji: 2012-08-13 14:03:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2012
(2012_Z_37.pdf - 613.989 KB) Data publikacji: 2012-08-13 14:04:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2012
(2012_Z_38.pdf - 969.419 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:46:21 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2012
(2012_Z_39.pdf - 740.665 KB) Data publikacji: 2012-09-03 12:47:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2012
(2012_Z_40.pdf - 239.572 KB) Data publikacji: 2012-09-17 10:52:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2012
(2012_Z_41.pdf - 2011.175 KB) Data publikacji: 2012-09-17 10:54:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2012
(2012_Z_42.pdf - 357.125 KB) Data publikacji: 2012-09-17 10:55:32 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2012
(2012_Z_43.pdf - 164.7 KB) Data publikacji: 2012-09-28 09:15:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2012
(2012_Z_44.pdf - 529.36 KB) Data publikacji: 2012-09-28 09:16:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2012
(2012_Z_45.pdf - 251.461 KB) Data publikacji: 2012-10-08 12:48:01 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2012
(2012_Z_46.pdf - 209.9 KB) Data publikacji: 2012-10-15 14:36:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2012
(2012_Z_47.pdf - 192.469 KB) Data publikacji: 2012-10-15 14:37:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2012
(2012_Z_48.pdf - 1332.712 KB) Data publikacji: 2012-10-15 14:38:57 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2012
(2012_Z_49.pdf - 462.925 KB) Data publikacji: 2012-11-05 08:37:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2012
(2012_Z_50.pdf - 823.773 KB) Data publikacji: 2012-11-05 08:38:41 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 0050.51.2012
(2012_Z_51.pdf - 385.515 KB) Data publikacji: 2012-11-06 08:57:40 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2012
(2012_Z_52.pdf - 1193.579 KB) Data publikacji: 2012-11-14 14:59:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 0050.53.2012
(2012_Z_53.pdf - 2816.689 KB) Data publikacji: 2012-11-14 15:01:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 0050.54.2012
(2012_Z_54.pdf - 643.73 KB) Data publikacji: 2012-11-19 11:05:56 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.55.2012
(2012_Z_55.pdf - 189.395 KB) Data publikacji: 2012-11-21 11:21:56 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2012
(2012_Z_56.pdf - 512.819 KB) Data publikacji: 2012-11-30 14:27:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2012
(2012_Z_57.pdf - 229.699 KB) Data publikacji: 2012-12-06 09:38:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 roku

Zarządzenie Nr 0050.58.2012
(2012_Z_58.pdf - 1335.305 KB) Data publikacji: 2012-12-14 13:18:51 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2012
(2012_Z_59.pdf - 259.976 KB) Data publikacji: 2012-12-14 13:22:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń... na gabinet stomatologiczny w Bogorii...

Zarządzenie Nr 0050.60.2012
(2012_Z_60.pdf - 663.496 KB) Data publikacji: 2012-12-28 14:14:43 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2012
(2012_Z_61.pdf - 1501.058 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:28:53 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.62.2012
(2012_Z_62.pdf - 141.767 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:29:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.63.2012
(2012_Z_63.pdf - 402.259 KB) Data publikacji: 2013-01-09 10:31:11 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2779

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2012-01-16 09:26:54
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2012-01-16 09:30:03
Ostatnia zmiana: Renata Borek, data: 2013-01-09 10:31:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony