2006 rok

Wersja do druku

2006 rok

Załączone pliki:

Uchwała Nr I/1/06
(UCHW Nr 1.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:02:38 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii

Uchwała Nr I/2/06
(UCHW Nr 2.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:07:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyboru Wice Przewodniczących Rady Gminy w Bogorii

Uchwała Nr I/3/06
(UCHW Nr 3 KR.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:09:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/4/06
(UCHW Nr4.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:10:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr I/5/06
(UCHW NR5.doc - 103.424 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:11:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2006

załącznik Nr 1
(Zal_1 do_uchw 5.xls - 28.16 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:13:15 Redaktor: Renata Borek

Opis: załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/5/06

Uchwała Nr II/6/06
(U C H W_ Nr 6.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:14:29 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr II/7/06
(Uchw_ nr 7.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:16:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Bogorii

Uchwała Nr II/8/06
(U C H W_ Nr8.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:17:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii

Uchwała Nr II/9/06
(U C H W_ Nr 9.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2007-02-07 11:19:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zasad przyznawaniai wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr III/10/06
(uchw_Nr 10.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:01:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

załącznik do Uchwały
(zal_u_10Reg_ wynagr_nauczycieli.doc - 81.92 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:02:31 Redaktor: Renata Borek

Opis: Załącznik do Uchwały Nr III/10/06

Uchwała Nr III/11/06
(U C H W Nr11 PODATEK ROLNY.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:03:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2007 r.

Uchwała Nr III/12/06
(uchw_12.doc - 37.888 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:04:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości

Uchwała Nr III/13/06
(Uchw_13 transp..doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:06:00 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 r.

Uchwała Nr III/14/06
(Uchw_Nr14.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:07:06 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zwolnień od podatku leśnego

Uchwała Nr III/15/06
(UCHW_15 TARYFY.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:08:10 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr III/16/06
(uchw_16.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:09:22 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 r.

Uchwała Nr III/17/06
(uchw_17.doc - 90.112 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:10:25 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006

Załącznik Nr 1
(Zal_1_ do uchw_17.xls - 13.312 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:11:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/06

Załącznik Nr 2
(Za_2 do uchw_17.xls - 28.16 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:12:33 Redaktor: Renata Borek

Opis: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/06

Załącznik Nr 3
(zał. 3 do uchw_17.doc - 40.448 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:13:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/06

Uchwała Nr IV/18/06
(U C H W_ Nr18.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:20:17 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik do
(Zal_do uchw_18.doc - 65.024 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:22:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/06

Uchwała Nr IV/19/06
(U C H W_ Nr 19.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:24:44 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Bogoria

Uchwała Nr IV/20/06
(UCHW_ nr 20.doc - 188.928 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:25:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006

Załącznik do uchwały
(zal_do uchw_ 20.doc - 41.472 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:26:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: załącznik do uchwały Nr IV/20/06

Uchwała Nr IV/21/06
(uchw_Nr 21.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:27:18 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Uchwała Nr IV/22/06
(uchw_ Nr 22.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2007-02-07 13:28:16 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2776

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2007-02-07 10:54:52
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2007-02-07 11:00:16
Ostatnia zmiana: Barbara Malec, data: 2008-07-31 14:21:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony