Rok 2013

Wersja do druku

Zarządzenia

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2013
(2013_Z_1.pdf - 301.117 KB) Data publikacji: 2013-01-15 10:22:30 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gmina na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.2.2013
(2013_Z_2.pdf - 619.795 KB) Data publikacji: 2013-02-01 08:21:09 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 0050.3.2013
(2013_Z_3.pdf - 385.23 KB) Data publikacji: 2013-02-05 07:36:19 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013
(2013_Z_4.pdf - 352.014 KB) Data publikacji: 2013-02-07 08:58:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr 0050.5.2013
(2013_Z_5.pdf - 580.919 KB) Data publikacji: 2013-02-07 13:17:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.6.2013
(2013_Z_6.pdf - 763.12 KB) Data publikacji: 2013-02-13 08:57:14 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.7.2013
(2013_Z_7.pdf - 1367.174 KB) Data publikacji: 2013-02-13 09:35:26 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.8.2013
(2013_Z_8.pdf - 1010.887 KB) Data publikacji: 2013-03-04 08:35:48 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.9.2013
(2013_Z_9.pdf - 1014.675 KB) Data publikacji: 2013-03-11 07:53:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.10.2013
(2013_Z_10.pdf - 193.283 KB) Data publikacji: 2013-03-13 13:47:50 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2013
(2013_Z_11.pdf - 157.339 KB) Data publikacji: 2013-03-13 13:49:59 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 0050.12.2013
(2013_Z_12.pdf - 215.28 KB) Data publikacji: 2013-03-20 12:00:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce zastępcy.

Zarządzenie Nr 0050.14.2013
(2013_Z_14.pdf - 255.924 KB) Data publikacji: 2013-03-27 09:32:08 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej położonych w: Jurkowicach na działce 105/8 i Kolonii Pęcławskiej na działce 4/2, który odbędzie się 27 marca 2013 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.13.2013
(2013_Z_13.pdf - 200.065 KB) Data publikacji: 2013-03-27 10:50:45 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.15.2013
(2013_Z_15.pdf - 1108.973 KB) Data publikacji: 2013-04-10 08:47:24 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.16.2013
(2013_Z_16.pdf - 1112.826 KB) Data publikacji: 2013-04-10 12:10:39 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.17.2013
(2013_Z_17.pdf - 686.748 KB) Data publikacji: 2013-04-16 13:10:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na realizacje zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Bogoria do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.18.2013
(2013_Z_18.pdf - 197.129 KB) Data publikacji: 2013-04-24 08:15:47 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2013
(2013_Z_ 19.pdf - 148.425 KB) Data publikacji: 2013-05-08 11:54:23 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.20.2013
(2013_Z_20.pdf - 140.402 KB) Data publikacji: 2013-05-16 08:01:03 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.21.2013
(2013_Z_21.pdf - 178.795 KB) Data publikacji: 2013-05-16 08:01:34 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.22.2013
(2013_Z_22.pdf - 318.423 KB) Data publikacji: 2013-06-05 14:35:05 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gmina na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2013
(2013_Z_23.pdf - 189.589 KB) Data publikacji: 2013-06-19 11:58:46 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2013
(2013_Z_24.pdf - 217.623 KB) Data publikacji: 2013-06-26 08:16:52 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.22A.2013
(2013_Z_22A.pdf - 190.003 KB) Data publikacji: 2013-07-05 08:37:20 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne i ciągłe opady deszczu.

Zarządzenie Nr 0050.25.2013
(2013_Z_25.pdf - 267.33 KB) Data publikacji: 2013-07-05 12:23:28 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r.

Zarządzenie NR 0050.26.2013
(2013_Z_26.pdf - 280.891 KB) Data publikacji: 2013-07-22 10:01:22 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2013
(2013_Z_27.pdf - 189.579 KB) Data publikacji: 2013-07-22 10:28:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.28.2013
(2013_Z_28.pdf - 186.349 KB) Data publikacji: 2013-07-22 10:33:35 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.29.2013
(2013_Z_29.pdf - 256.511 KB) Data publikacji: 2013-08-05 10:54:59 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2013
(2013_Z_30.pdf - 310.143 KB) Data publikacji: 2013-08-14 08:21:14 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2013
(2013_Z_31.pdf - 288.876 KB) Data publikacji: 2013-08-23 08:23:23 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2013
(2013_Z_32.pdf - 170.295 KB) Data publikacji: 2013-08-23 08:26:18 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków suszy na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.33.2013
(2013_Z_33.pdf - 264.102 KB) Data publikacji: 2013-08-27 12:28:52 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.5.2013 Wójta Gminy Bogoria z dnia 07.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.34.2013
(2013_Z_34.pdf - 334.762 KB) Data publikacji: 2013-09-05 09:44:33 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2013
(2013_Z_35.pdf - 247.878 KB) Data publikacji: 2013-09-18 11:12:46 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2013
(2013_Z_36.pdf - 302.408 KB) Data publikacji: 2013-09-24 11:48:38 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2013
(2013_Z_37.pdf - 275.133 KB) Data publikacji: 2013-09-26 12:39:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej o powierzchni budynku 83,90 m2 zlokalizowanej w miejscowości Jurkowice na działce 105/8 wraz z gruntem przynależnym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, który odbędzie się 27 września 2013 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.38.2013
(2013_Z_38.pdf - 363.919 KB) Data publikacji: 2013-10-07 10:44:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2013
(2013_Z_39.pdf - 4187.161 KB) Data publikacji: 2013-10-07 10:46:40 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie: ogłoszenia Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn.: " Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentenej ( PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2013 roku dla 86 dzieci z rocznika 2010" w ramach programu zdrowotnego pn. : "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015".

Zarządzenie Nr 0050.40.2013
(2013_Z_40.pdf - 379.079 KB) Data publikacji: 2013-10-17 07:36:50 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2013
(2013_Z_41.pdf - 601.068 KB) Data publikacji: 2013-10-22 13:38:41 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2013
(2013_Z_42.pdf - 2393.539 KB) Data publikacji: 2013-10-23 13:25:25 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wprowadzenia Instrukcji Wykorzystania Gminnego Monitoringu Wizyjnego w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.43.2013
(2013_Z_43.pdf - 1263.26 KB) Data publikacji: 2013-11-04 13:15:26 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2013
(2013_Z_44.pdf - 198.733 KB) Data publikacji: 2013-11-12 13:32:26 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2013
(2013_Z_45.pdf - 4197.627 KB) Data publikacji: 2013-11-13 11:35:08 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 0050.46.2013
(2013_Z_46.pdf - 1400.642 KB) Data publikacji: 2013-11-13 11:37:52 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 0050.47.2013
(2013_Z_47.pdf - 228.467 KB) Data publikacji: 2013-11-18 09:50:11 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2013
(2013_Z_48.pdf - 346.249 KB) Data publikacji: 2013-11-26 08:25:41 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2013
(2013_Z_49.pdf - 167.349 KB) Data publikacji: 2013-12-05 14:14:22 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.49A.2013
(2013_Z_49A.pdf - 615.181 KB) Data publikacji: 2013-12-05 14:28:46 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013-2015.

Zarządzenie Nr 0050.50.2013
(2013_Z_50.pdf - 1255.386 KB) Data publikacji: 2013-12-05 14:34:18 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2013
(2013_Z_51.pdf - 473.224 KB) Data publikacji: 2013-12-16 08:15:44 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2013
(2013_Z_52.pdf - 3683.271 KB) Data publikacji: 2013-12-17 09:40:52 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wdrożenia " Regulaminu zasad gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na trenie Gminy Bogoria"

Zarządzenie Nr 0050.53.2013
(2013_Z_53.pdf - 640.021 KB) Data publikacji: 2013-12-23 09:58:18 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2013
(2013_Z_54.pdf - 1291.192 KB) Data publikacji: 2013-12-23 09:59:55 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.55.2013
(2013_Z_55.pdf - 194.686 KB) Data publikacji: 2013-12-30 10:10:14 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2013
(2013_Z_56.pdf - 588.071 KB) Data publikacji: 2014-01-07 14:01:22 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2013
(2013_Z_57.pdf - 216.055 KB) Data publikacji: 2014-01-13 08:43:03 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2884

Wprowadził(a) do systemu: Renata Borek, data: 2013-01-15 10:19:25
Opublikował(a): Renata Borek, data publikacji: 2013-01-15 10:23:13
Ostatnia zmiana: Marzena Miernowska, data: 2014-01-13 08:43:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony