rok 2014

Wersja do druku

Zarządzenia

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2014
(2014_Z_1.pdf - 1422.361 KB) Data publikacji: 2014-01-24 09:18:54 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2014
(2014_Z_2.pdf - 499.074 KB) Data publikacji: 2014-01-30 14:29:36 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.3.2014
(2014_Z_3.pdf - 843.283 KB) Data publikacji: 2014-02-04 09:47:45 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2014
(2014_Z_4.pdf - 143.527 KB) Data publikacji: 2014-02-11 07:46:50 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2014
(2014_Z_5.pdf - 146.124 KB) Data publikacji: 2014-02-20 13:15:08 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2014
(2014_Z_6.pdf - 155.988 KB) Data publikacji: 2014-02-24 12:24:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.7.2014
(2014_Z_7.pdf - 183.827 KB) Data publikacji: 2014-02-27 14:53:06 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2014
(2014_Z_8.pdf - 230.542 KB) Data publikacji: 2014-02-27 14:54:20 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie pobierania opłat za ksero i fax

Zarządzenie Nr 0050.9.2014
(2014_Z_9.pdf - 380.218 KB) Data publikacji: 2014-03-18 08:19:07 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2014
(2014_Za_10.pdf - 3764.449 KB) Data publikacji: 2014-03-18 08:23:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.11.2014
(2014_Za_11.pdf - 1130.843 KB) Data publikacji: 2014-03-18 08:24:58 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 0050.12.2014
(2014_Z_12.pdf - 350.816 KB) Data publikacji: 2014-04-02 13:22:27 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2014
(2014_Z_13.pdf - 791.013 KB) Data publikacji: 2014-04-02 13:23:29 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 0050.14.2014
(2014_Z_14.pdf - 1949.558 KB) Data publikacji: 2014-04-08 07:34:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 0050.15.2014
(2014_Z_15.pdf - 176.523 KB) Data publikacji: 2014-04-09 14:53:26 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2014
(2014_Z_16.pdf - 298.591 KB) Data publikacji: 2014-04-09 15:09:08 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 0050.17.2014
(2014_Z_17.pdf - 925.451 KB) Data publikacji: 2014-04-22 13:01:33 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2014
(2014_Z_18.pdf - 333.051 KB) Data publikacji: 2014-04-28 11:05:06 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2014
(2014_Z_19.pdf - 247.391 KB) Data publikacji: 2014-04-28 11:06:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.20.2014
(2014_Z_20.pdf - 1046.235 KB) Data publikacji: 2014-04-30 13:57:22 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Zarządzenie Nr 0050.21.2014
(2014_Z_21.pdf - 1975.363 KB) Data publikacji: 2014-05-05 12:00:54 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Bogoria regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zarządzenie Nr 0050.22.2014
(2014_Z_22.pdf - 222.443 KB) Data publikacji: 2014-05-08 08:38:00 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2014
(2014_Z_23.pdf - 166.341 KB) Data publikacji: 2014-05-15 13:01:42 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyznaczenia delegata do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"

Zarządzenie Nr 0050.24.2014
(2014_Z_24.pdf - 236.952 KB) Data publikacji: 2014-05-16 09:03:08 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Niedźwiedź, Łagówka, Ujazdek, Podlesie, Szczeglice, który odbędzie się 16 maja 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.25.2014
(2014_Z_25.pdf - 183.831 KB) Data publikacji: 2014-05-21 08:44:56 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2014
(2014_Z_26.pdf - 191.496 KB) Data publikacji: 2014-05-22 09:07:57 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania szkód i strat spowodowanych przez intensywne, ciągłe opady deszczu

Zarządzenie Nr 0050.27.2014
(2014_Z_27.pdf - 3868.257 KB) Data publikacji: 2014-05-27 09:36:17 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn. " Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2014 roku dla 94 dzieci z rocznika 2011" w ramach programu zdrowotnego pn." Program Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015".

Zarządzenie Nr 0050.28.2014
(2014_Z_28.pdf - 233.286 KB) Data publikacji: 2014-06-05 10:23:19 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 0050.29.2014
(2014_Z_29.pdf - 181.105 KB) Data publikacji: 2014-06-17 08:21:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2014
(2014_Z_30.pdf - 203.717 KB) Data publikacji: 2014-07-07 08:11:06 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2014
(2014_Z_31.pdf - 199.612 KB) Data publikacji: 2014-07-16 11:17:38 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2014
(2014_Z_32.pdf - 199.604 KB) Data publikacji: 2014-07-28 07:39:11 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2014
(2014_Z_33.pdf - 229.152 KB) Data publikacji: 2014-07-28 07:40:47 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.34.2014
(2014_Z_34.pdf - 226.042 KB) Data publikacji: 2014-07-28 07:41:22 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.35.2014
(2014_Z_35.pdf - 230.502 KB) Data publikacji: 2014-07-28 07:41:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.36.2014
(2014_Z_36.pdf - 293.165 KB) Data publikacji: 2014-07-29 09:18:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej w miejscowości Jurkowice o powierzchni 83,90 m2 i najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice o powierzchni 17 m2, który odbędzie się 29 lipca 2014 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.37.2014
(2014_Z_37.pdf - 193.007 KB) Data publikacji: 2014-08-01 11:31:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2014
(2014_Z_38.pdf - 214.462 KB) Data publikacji: 2014-08-12 09:41:53 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 12 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.40.2014
(2014_Z_40.pdf - 190.782 KB) Data publikacji: 2014-08-20 10:03:28 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2014
(2014_Z_41.pdf - 1257.729 KB) Data publikacji: 2014-08-21 12:39:16 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.39.2014
(2014_Z_39.pdf - 1218.298 KB) Data publikacji: 2014-08-27 12:15:12 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 0050.42.2014
(2014_Z_42.pdf - 226.711 KB) Data publikacji: 2014-08-29 12:01:21 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014

Zarządzenie Nr 0050.43.2014
(2014_Z_43.pdf - 191.311 KB) Data publikacji: 2014-09-04 14:46:56 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2014
(2014_Z_44.pdf - 191.767 KB) Data publikacji: 2014-09-16 09:21:34 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2014
(2014_Z_45.pdf - 251.69 KB) Data publikacji: 2014-09-22 08:36:11 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2014
(2014_Z_46.pdf - 189.711 KB) Data publikacji: 2014-09-22 08:37:50 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Szczeglicach wraz z przypadającym udziałem w gruncie: 65,76/972,25

Zarządzenie Nr 0050.47.2014
(2014_Z_47.pdf - 212.565 KB) Data publikacji: 2014-09-23 07:45:50 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 0050.48.2014
(2014_Z_48.pdf - 261.105 KB) Data publikacji: 2014-09-25 11:32:45 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2014
(2014_Z_49.pdf - 230.094 KB) Data publikacji: 2014-09-25 12:31:17 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w miejscowościach: Gorzków i Kolonia Bogoria, który odbędzie się 26 września 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.50.2014
(2014_Z_50.pdf - 283.196 KB) Data publikacji: 2014-10-06 11:06:18 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2014
(2014_Z_51.pdf - 1946.751 KB) Data publikacji: 2014-10-09 12:06:37 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie Nr 0050.52.2014
(2014_Z_52.pdf - 154.1 KB) Data publikacji: 2014-10-09 12:07:23 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2014
(2014_Z_53.pdf - 117.726 KB) Data publikacji: 2014-10-10 09:41:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2014
(2014_Z_54.pdf - 285.972 KB) Data publikacji: 2014-10-15 14:38:16 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.55.2014
(2014_Z_55.pdf - 296.765 KB) Data publikacji: 2014-10-16 13:34:29 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 0050.56.2014
(2014_Z_56.pdf - 442.417 KB) Data publikacji: 2014-10-27 09:09:29 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2014
(2014_Z_57.pdf - 213.58 KB) Data publikacji: 2014-10-27 09:11:16 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 27 października 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.58.2014
(2014_Z_58.pdf - 278.814 KB) Data publikacji: 2014-11-05 08:01:42 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2014
(2014_Z_59.pdf - 419.168 KB) Data publikacji: 2014-11-12 13:57:17 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2014
(2014_Z_60.pdf - 3212.666 KB) Data publikacji: 2014-11-13 09:10:26 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 0050.61.2014
(2014_Z_61.pdf - 1509.897 KB) Data publikacji: 2014-11-13 09:13:02 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 0050.62.2014
(2014_Z_62.pdf - 273.21 KB) Data publikacji: 2014-11-18 12:09:40 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2014
(2014_Z_63.pdf - 1602.213 KB) Data publikacji: 2014-11-20 08:58:39 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizację i tryb jej działania

Zarządzenie Nr 0050.64.2014
(2014_Z_64.pdf - 578.263 KB) Data publikacji: 2014-11-24 09:52:24 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2014
(2014_Z_65.pdf - 257.254 KB) Data publikacji: 2014-11-27 12:10:01 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2014
(2014_Z_66.pdf - 215.294 KB) Data publikacji: 2014-12-04 09:21:45 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2014
(2014_Z_67.pdf - 702.411 KB) Data publikacji: 2014-12-15 12:24:52 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2014
(2014_Z_68.pdf - 292.406 KB) Data publikacji: 2014-12-22 12:42:59 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2014
(2014_Z_69.pdf - 489.107 KB) Data publikacji: 2014-12-30 15:14:42 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.70.2014
(2014_Z_70.pdf - 237.397 KB) Data publikacji: 2015-01-07 11:06:19 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.71.2014
(2014_Z_71.pdf - 168.167 KB) Data publikacji: 2015-01-09 08:19:26 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2869

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Miernowska, data: 2014-01-03 08:41:44
Opublikował(a): Marzena Miernowska, data publikacji: 2014-01-03 08:42:04
Ostatnia zmiana: Marzena Miernowska, data: 2015-01-09 08:19:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony