Aktualności

Wersja do druku

Aktualności

2023 rok

2024 rok

Informacja dot. wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dn. 03.07.2019 r.

Informacja o wsczęściu postępowania Wody Polskie z dnia 15 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2019 r.

Informacja z realizacji zadania pn.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES

OBWIESZCZENIE - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES

Decyzja Starosty Staszowskiego GN-II.6821.1.3.2021 o uznaniu działki za mienie gromadzkie

Pomoc osobom pochodzenia polskiego ewakuowanych z terenów wschodniej Ukrainy

Informacja dla mieszkańców - wybory sołtysów i rad sołeckich 2019

Decyzja Starosty Staszowskiego GN-II.6821.1.4.2021 o uznaniu działki za mienie gromadzkie

2016 Statystyczne Badania Ankietowe

Szkodliwe zjawisko wypalania traw

Decyzja Starostwa Powiatowego ws. uznania za mienie gromadzkie działek

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! zastrzeż je w banku!

Skorzystaj z usług publicznych

Wykaz działek przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących własność Gminy Bogoria

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Staszowskiego w 2022 roku

Wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do dzierżawy - 02.06.2022 r.

Wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia - 02.08.2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do dzierżawy - 01.09.2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do najmu i dzierżawy


Załączone pliki:

Informacja
(pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem.pdf - 280.339 KB) Data publikacji: 2014-09-24 13:46:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: dot. pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

KARTA DUŻEJ RODZINY
(Karta_Duzej_Rodziny.pdf - 36.347 KB) Data publikacji: 2015-03-05 14:09:07 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: KARTA DUŻEJ RODZINY

Zarządzenie
(2015_Z_120_24.pdf - 236.937 KB) Data publikacji: 2015-07-07 08:08:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego
(Ogloszenie_Starosty_Staszowskiego.pdf - 355.517 KB) Data publikacji: 2015-07-21 09:00:58 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds, Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim

DOPALACZE - NOWE NARKOTYKI
(DOPALACZE_NOWE_NARKOTYKI.pdf - 586.532 KB) Data publikacji: 2015-07-24 09:44:10 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: DOPALACZE-NOWE NARKOTYKI

Informacja
(Informacja_30.07.2015.pdf - 200.268 KB) Data publikacji: 2015-07-30 09:52:15 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: Informacja

Komunikat ARR
(Uwaga_Producenci_Mleka.pdf - 127.076 KB) Data publikacji: 2015-08-11 12:44:40 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: Komunikat Prezesa ARR

Konkurs Nowa Przestrzeń
(Konkurs_Nowa_Przestrzen.pdf - 230.222 KB) Data publikacji: 2015-08-17 08:26:39 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: Inicjatywa dla młodzieży woj. świętokrzyskiego

Poddziałanie 8.1.1 RPO WŚ
(Poddzialanie_8.1.1_RPO_WS.pdf - 596.564 KB) Data publikacji: 2015-09-24 09:44:28 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: " Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3"

Warsztaty " ekonomiczne"
(WARSZTATY.pdf - 178.761 KB) Data publikacji: 2015-10-16 14:20:54 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: 10 listopada 2015 r.

Informacja
(apel_od_Wojewody.pdf - 253.475 KB) Data publikacji: 2015-12-29 13:17:54 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: apel od Wojewody

ZAPROSZENIE
(Zaproszenie_SZMiUW.pdf - 249.407 KB) Data publikacji: 2016-02-11 09:30:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki"

Komunikat_akcja_informacyjna
(Komunikat_ akcja_informacyjna.pdf - 188.404 KB) Data publikacji: 2016-02-15 11:34:27 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: "Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 17665

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Miernowska, data: 2014-03-17 14:40:22
Opublikował(a): Marzena Miernowska, data publikacji: 2014-03-17 14:43:16
Ostatnia zmiana: Marcin Surmański, data: 2017-10-11 10:41:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony