Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Projekt Uchwały V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap I i Etap II wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Projekt V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Nabór do Żłobka Gminnego

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
AktualnościDo druku
Informacja dot. wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dn. 03.07.2019 r.
Informacja o wsczęściu postępowania Wody Polskie z dnia 15 lipca 2019 r.
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2019 r.
Informacja z realizacji zadania pn.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES
OBWIESZCZENIE - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES
Decyzja Starosty Staszowskiego GN-II.6821.1.3.2021 o uznaniu działki za mienie gromadzkie
Pomoc osobom pochodzenia polskiego ewakuowanych z terenów wschodniej Ukrainy
Informacja dla mieszkańców - wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
Decyzja Starosty Staszowskiego GN-II.6821.1.4.2021 o uznaniu działki za mienie gromadzkie
2016 Statystyczne Badania Ankietowe
Szkodliwe zjawisko wypalania traw
Decyzja Starostwa Powiatowego ws. uznania za mienie gromadzkie działek
Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! zastrzeż je w banku!
Skorzystaj z usług publicznych
Aktualności
Informacja dot. wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dn. 03.07.2019 r.
Informacja o wsczęściu postępowania Wody Polskie z dnia 15 lipca 2019 r.
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2019 r.
Informacja z realizacji zadania pn.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES
OBWIESZCZENIE - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES
Decyzja Starosty Staszowskiego GN-II.6821.1.3.2021 o uznaniu działki za mienie gromadzkie
Pomoc osobom pochodzenia polskiego ewakuowanych z terenów wschodniej Ukrainy
Informacja dla mieszkańców - wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
Decyzja Starosty Staszowskiego GN-II.6821.1.4.2021 o uznaniu działki za mienie gromadzkie
2016 Statystyczne Badania Ankietowe
Szkodliwe zjawisko wypalania traw
Decyzja Starostwa Powiatowego ws. uznania za mienie gromadzkie działek
Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! zastrzeż je w banku!
Skorzystaj z usług publicznych

Załączone pliki
pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem.pdfInformacja (pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem.pdf - 280.339 KB)
Data publikacji: 2014-09-24 13:46:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: dot. pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Karta_Duzej_Rodziny.pdfKARTA DUŻEJ RODZINY (Karta_Duzej_Rodziny.pdf - 36.347 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 14:09:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: KARTA DUŻEJ RODZINY
2015_Z_120_24.pdfZarządzenie (2015_Z_120_24.pdf - 236.937 KB)
Data publikacji: 2015-07-07 08:08:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego
Ogloszenie_Starosty_Staszowskiego.pdfOgłoszenie Starosty Staszowskiego (Ogloszenie_Starosty_Staszowskiego.pdf - 355.517 KB)
Data publikacji: 2015-07-21 09:00:58 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds, Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
DOPALACZE_NOWE_NARKOTYKI.pdfDOPALACZE - NOWE NARKOTYKI (DOPALACZE_NOWE_NARKOTYKI.pdf - 586.532 KB)
Data publikacji: 2015-07-24 09:44:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: DOPALACZE-NOWE NARKOTYKI
Informacja_30.07.2015.pdfInformacja (Informacja_30.07.2015.pdf - 200.268 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 09:52:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Informacja
Uwaga_Producenci_Mleka.pdfKomunikat ARR (Uwaga_Producenci_Mleka.pdf - 127.076 KB)
Data publikacji: 2015-08-11 12:44:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Komunikat Prezesa ARR
Konkurs_Nowa_Przestrzen.pdfKonkurs Nowa Przestrzeń (Konkurs_Nowa_Przestrzen.pdf - 230.222 KB)
Data publikacji: 2015-08-17 08:26:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Inicjatywa dla młodzieży woj. świętokrzyskiego
Poddzialanie_8.1.1_RPO_WS.pdfPoddziałanie 8.1.1 RPO WŚ (Poddzialanie_8.1.1_RPO_WS.pdf - 596.564 KB)
Data publikacji: 2015-09-24 09:44:28 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: " Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3"

WARSZTATY.pdfWarsztaty " ekonomiczne" (WARSZTATY.pdf - 178.761 KB)
Data publikacji: 2015-10-16 14:20:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: 10 listopada 2015 r.
apel_od_Wojewody.pdfInformacja (apel_od_Wojewody.pdf - 253.475 KB)
Data publikacji: 2015-12-29 13:17:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: apel od Wojewody
Zaproszenie_SZMiUW.pdfZAPROSZENIE (Zaproszenie_SZMiUW.pdf - 249.407 KB)
Data publikacji: 2016-02-11 09:30:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki"
Komunikat_ akcja_informacyjna.pdfKomunikat_akcja_informacyjna (Komunikat_ akcja_informacyjna.pdf - 188.404 KB)
Data publikacji: 2016-02-15 11:34:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: "Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 15161
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2017-10-11 10:41:04
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2017-10-11 10:41:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl