rok 2015

Wersja do druku

rok 2015

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2015
(2015_Z_1.pdf - 418.685 KB) Data publikacji: 2015-01-13 13:24:45 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2015
(2015_Z_2.pdf - 134.163 KB) Data publikacji: 2015-01-20 07:47:14 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2015
(2015_Z_3.pdf - 211.271 KB) Data publikacji: 2015-01-22 13:12:59 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Gorzkowie, który odbędzie się 23 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.4.2015
(2015_Z_4.pdf - 284.868 KB) Data publikacji: 2015-01-26 12:45:30 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2015
(2015_Z_5.pdf - 248.136 KB) Data publikacji: 2015-01-26 12:46:00 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice o powierzchni 17 m2, który odbędzie się 26 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.6.2015
(2015_Z_6.pdf - 217.809 KB) Data publikacji: 2015-02-04 13:50:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2015
(2015_Z_7.pdf - 171.381 KB) Data publikacji: 2015-02-12 07:42:44 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2015
(2015_Z_8.pdf - 207.692 KB) Data publikacji: 2015-03-03 07:44:35 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2015
(2015_ZZ_9.pdf - 4058.271 KB) Data publikacji: 2015-03-03 09:26:03 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.10.2015
(2015_ZZ_10.pdf - 1182.9 KB) Data publikacji: 2015-03-03 09:28:15 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie: ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 0050.11.2015
(2015_Z_11.pdf - 148.273 KB) Data publikacji: 2015-03-12 10:29:11 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.12.2015
(2015_Z_12.pdf - 1243.068 KB) Data publikacji: 2015-03-17 09:13:16 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2015
(2015_Z_13.pdf - 2060.197 KB) Data publikacji: 2015-03-20 14:50:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.14.2015
(2015_Z_14.pdf - 208.253 KB) Data publikacji: 2015-03-20 14:51:44 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2015
(2015_Z_15.pdf - 210.817 KB) Data publikacji: 2015-03-30 13:09:43 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2015
(2015_Z_16.pdf - 209.435 KB) Data publikacji: 2015-03-31 13:26:54 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Zarzadzenie Nr 0050.17.2015
(2015_Z_17.pdf - 170.149 KB) Data publikacji: 2015-04-07 12:25:44 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2015
(2015_Z_18.pdf - 906.396 KB) Data publikacji: 2015-04-08 09:03:15 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Zarządzenie Nr 0050.19.2015
(2015_Z_19.pdf - 298.664 KB) Data publikacji: 2015-04-20 15:27:36 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2015
(2015_Z_20.pdf - 1910.15 KB) Data publikacji: 2015-04-20 15:29:14 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2015
(2015_Z_21.pdf - 206.559 KB) Data publikacji: 2015-04-24 13:55:18 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2015
(2015_Z_22.pdf - 186.652 KB) Data publikacji: 2015-05-11 08:59:11 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2015
(2015_Z_23.pdf - 161.495 KB) Data publikacji: 2015-05-11 09:01:42 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2015
(2015_Z_24.pdf - 299.95 KB) Data publikacji: 2015-05-11 09:03:10 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania punktu kontaktowego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Zarządzenie Nr 0050.25.2015
(2015_Z_25.pdf - 181.666 KB) Data publikacji: 2015-05-11 13:42:00 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2015
(2015_Z_26.pdf - 277.684 KB) Data publikacji: 2015-05-21 15:22:19 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2015
(2015_Z_27.pdf - 272.944 KB) Data publikacji: 2015-05-28 14:01:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2015
(2015_Z_28.pdf - 140.034 KB) Data publikacji: 2015-06-03 12:22:35 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2015
(2015_Z_29.pdf - 279.919 KB) Data publikacji: 2015-06-03 14:56:28 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.42.2013 Wójta Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia Instrukcji Wykorzystania Gminnego Monitoringu Wizyjnego w Bogorii.

Zarządzenie Nr 0050.30.2015
(2015_Z_30.pdf - 104.943 KB) Data publikacji: 2015-06-19 10:55:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2015
(2015_Z_31.pdf - 299.196 KB) Data publikacji: 2015-06-23 07:34:08 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2015
(2015_Z_32.pdf - 237.183 KB) Data publikacji: 2015-07-07 07:46:36 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2015
(2015_Z_33.pdf - 428.028 KB) Data publikacji: 2015-07-07 08:06:24 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2015
(2015_Z_34.pdf - 211.015 KB) Data publikacji: 2015-07-15 09:51:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 10 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.36.2015
(2015_Z_36.pdf - 240.35 KB) Data publikacji: 2015-07-15 09:53:09 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.37.2015
(2015_Z_37.pdf - 235.652 KB) Data publikacji: 2015-07-15 09:54:03 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.38.2015
(2015_Z_38.pdf - 1261.979 KB) Data publikacji: 2015-07-15 09:55:44 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku - " Wyprawka Szkolna"

Zarządzenie Nr 0050.39.2015
(2015_Z_39.pdf - 621.401 KB) Data publikacji: 2015-07-15 10:33:11 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.35.2015
(2015_Z_35.pdf - 1064.159 KB) Data publikacji: 2015-07-17 13:24:57 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2015
(2015_Z_40.pdf - 203.827 KB) Data publikacji: 2015-07-23 13:20:31 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2015
(2015_Z_41.pdf - 231.727 KB) Data publikacji: 2015-07-30 14:18:15 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w skutek działania huraganu w dniach 25 – 26.07.2015 r. w gminie Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.42.2015
(2015_Z_42.pdf - 237.957 KB) Data publikacji: 2015-07-30 14:19:19 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w skutek działania nawalnego deszczu w dniach 25 – 26.07.2015 r. w gminie Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.43.2015
(2015_Z_43.pdf - 3850.031 KB) Data publikacji: 2015-07-30 15:07:57 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie: ogłoszenia Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2015 roku dla 71 dzieci z rocznika 2012” w ramach programu zdrowotnego pn.: "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015”.

Zarządzenie Nr 0050.44.2015
(2015_Z_44.pdf - 255.976 KB) Data publikacji: 2015-08-03 12:02:29 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych biorących udział w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.45.2015
(2015_Z_45.pdf - 294.44 KB) Data publikacji: 2015-08-03 12:13:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 0050.47.2015
(2015_Z_47.pdf - 1482.813 KB) Data publikacji: 2015-08-12 09:58:12 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.48.2015
(2015_Z_48.pdf - 224.849 KB) Data publikacji: 2015-08-12 09:59:35 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanych położnych w miejscowości Jurkowice, który odbędzie się 12 sierpnia 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.46.2015
(2015_Z_46.pdf - 189.501 KB) Data publikacji: 2015-08-17 08:57:10 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2015
(2015_Z_50.pdf - 421.534 KB) Data publikacji: 2015-08-17 11:21:50 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Bogoria z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.49.2015
(2015_Z_49.pdf - 342.544 KB) Data publikacji: 2015-08-17 12:45:26 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2015
(2015_Z_51.pdf - 211.587 KB) Data publikacji: 2015-08-20 12:51:51 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat poniesionych w wyniku suszy na terenie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.52.2015
(2015_Z_52.pdf - 270.899 KB) Data publikacji: 2015-09-03 10:54:59 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2015
(2015_Z_53.pdf - 173.826 KB) Data publikacji: 2015-09-04 13:05:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2015
(2015_Z_54.pdf - 443.611 KB) Data publikacji: 2015-09-17 12:16:11 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.55.2015
(2015_Z_55.pdf - 170.631 KB) Data publikacji: 2015-09-17 12:17:23 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Bogoria z dnia 14 sierpnia 2014 r, w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.56.2015
(2015_Z_56.pdf - 205.992 KB) Data publikacji: 2015-09-17 12:18:01 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.

Zarządzenie Nr 0050.57.2015
(2015_Z_57.pdf - 1483.817 KB) Data publikacji: 2015-09-29 15:12:07 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2015
(2015_Z_58.pdf - 285.742 KB) Data publikacji: 2015-09-29 15:13:09 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.60.2015
(2015_Z_60.pdf - 1931.386 KB) Data publikacji: 2015-10-05 10:06:29 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.59.2015
(2015_Z_59.pdf - 474.112 KB) Data publikacji: 2015-10-07 09:00:21 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2015
(2015_Z_61.pdf - 364.591 KB) Data publikacji: 2015-10-14 11:37:17 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2015
(2015_Z_62.pdf - 385.267 KB) Data publikacji: 2015-10-22 08:48:48 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.64.2015
(2015_Z_64.pdf - 162.235 KB) Data publikacji: 2015-10-23 12:39:28 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działek w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ceber.

Zarządzenie Nr 0050.63.2015
(2015_Z_63.pdf - 480.711 KB) Data publikacji: 2015-10-26 10:54:39 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2015
(2015_Z_65.pdf - 2259.747 KB) Data publikacji: 2015-11-03 08:32:19 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2015
(2015_Z_66.pdf - 761.819 KB) Data publikacji: 2015-11-10 13:37:46 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2015
(2015_Z_67.pdf - 4041.466 KB) Data publikacji: 2015-11-12 13:16:17 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 0050.68.2015
(2015_Z_68.pdf - 1728.783 KB) Data publikacji: 2015-11-12 13:17:36 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 0050.69.2015
(2015_Z_69.pdf - 3122.711 KB) Data publikacji: 2015-11-18 12:36:25 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.71.2015
(2015_Z_71.pdf - 223.05 KB) Data publikacji: 2015-11-27 09:46:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w miejscowości Ceber, który odbędzie się 27 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.72.2015
(2015_Z_72.pdf - 1563.178 KB) Data publikacji: 2015-12-02 14:31:23 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2015
(2015_Z_73.pdf - 154.918 KB) Data publikacji: 2015-12-09 15:00:52 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie udzielenia rekomendacji do Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”

Zarządzenie Nr 0050.75.2015
(2015_Z_75.pdf - 209.225 KB) Data publikacji: 2015-12-15 10:00:14 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 14 grudnia 2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.74.2015
(2015_Z_74.pdf - 2245.869 KB) Data publikacji: 2015-12-17 10:51:37 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.76.2015
(2015_Z_76.pdf - 1482.637 KB) Data publikacji: 2015-12-28 13:44:57 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2015
(2015_Z_77.pdf - 1407.445 KB) Data publikacji: 2016-01-08 08:00:02 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.78.2015
(2015_Z_78.pdf - 656.801 KB) Data publikacji: 2016-01-08 08:00:23 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3462

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Miernowska, data: 2015-01-07 11:11:25
Opublikował(a): Marzena Miernowska, data publikacji: 2015-01-07 11:11:45
Ostatnia zmiana: Marzena Miernowska, data: 2016-01-08 08:00:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony