2015 rok

Wersja do druku

2015 rok

Załączone pliki:

Uchwała RIO_3/2015
(Dokument096.pdf - 212.109 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:23:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2015 r.

Uchwała RIO_2/2015
(Dokument095.pdf - 201.967 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:26:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Rb-28XII2014
(Rb-28_XII2015.pdf - 1596.93 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:35:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst - XII 2014

Rb-27_XII2014
(Rb_27XII2015.pdf - 927.927 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:38:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst - XII2014

Rb-27_IVkw2014
(Rb-27S_IVkw2014.pdf - 968.029 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:35:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za IV kw 2014 r.

Rb-28S_IVkw2014
(Rb-28S_IVkw2014.pdf - 1608.79 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:39:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za IV kw 2014

Rb-N_IVkw2014
(Rb-N_IVkw2014.pdf - 356.966 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:41:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2014 r.

Rb-NDS_IVkw2014
(Rb-NDS_IVkw2014.pdf - 271.18 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:44:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za IVkw 2014 r.

Rb-PDP_IVkw2014
(Rb-PDP_IVkw2014.pdf - 242.064 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:47:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2014 r.

Rb-ST_IVkw2014
(Rb-ST_IVkw2014.pdf - 205.575 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:49:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst za IV kw 2014 r.

Rb-UN_IVkw2014
(Rb-UN_IVkw2014.pdf - 234.563 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:54:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za 2014 r.

rB-uz_IVKW2014
(Rb-UZ_IVkw2014.pdf - 341.985 KB) Data publikacji: 2015-03-20 09:57:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za 2014 r.

Rb-Z_IVkw2014
(Rb-Z_IVkw2014.pdf - 96.933 KB) Data publikacji: 2015-03-20 10:00:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań jst za IV kw 2014 r.

Rb-27_IVkw2014
(Rb-27S_IVkw2014K.pdf - 970.042 KB) Data publikacji: 2015-03-20 10:03:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu dochodów jst za IV kw 2014 r.

Rb-28S_IVkw2014K
(Rb-28S_IVkw2014K.pdf - 1612.717 KB) Data publikacji: 2015-03-20 10:07:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu wydatków jst za IV kw 2014 r

Rb-NDS_IVkw2014K
(Rb-NDS_IVkw2014K.pdf - 273.877 KB) Data publikacji: 2015-03-20 10:10:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za IV kw 2014 r.

Rb-27S_sty2015
(Rb-27S_styczeń2015.pdf - 814.484 KB) Data publikacji: 2015-03-20 10:12:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za styczeń 2015 r.

Rb-28S_sty2015
(Rb-28S_styczeń2015.pdf - 1494.506 KB) Data publikacji: 2015-03-20 10:15:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst za styczeń 2015 r.

Uchwała RIO_31/2015
(Plik039.pdf - 469.433 KB) Data publikacji: 2015-04-14 14:15:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria.

Rb_27Ikw2015
(Rb27_Ikw2015.pdf - 883.46 KB) Data publikacji: 2015-05-12 09:38:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2015.

Rb_NWS_Ikw2015
(Rb_NWS_Ikw2015.pdf - 359.912 KB) Data publikacji: 2015-05-12 09:44:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 za- I kw 2015

Rb-28_Ikw2015
(Rb-28_Ikw2015.pdf - 1544.337 KB) Data publikacji: 2015-05-12 09:47:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2015.

Rb_N_Ikw2015
(Rb-N_Ikw2015.pdf - 356.923 KB) Data publikacji: 2015-05-12 09:49:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2015 r.

RB-NDS_Ikw2015
(Rb-NDS_Ikw2015.pdf - 271.54 KB) Data publikacji: 2015-05-12 09:53:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2015 r.

Rb-Z_Ikw2015
(Rb-Z_Ikw2015.pdf - 93.257 KB) Data publikacji: 2015-05-12 10:12:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2015 r.

BJ_2014
(BJ_2014.pdf - 264.056 KB) Data publikacji: 2015-05-12 10:15:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans Jednostki za 2014 r.

BB_2014
(BB_2014.pdf - 227.77 KB) Data publikacji: 2015-05-12 10:18:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Bilans wykonania budżetu za 2014 r.

RzS_2014 r
(RzS_2014.pdf - 236.822 KB) Data publikacji: 2015-05-12 10:21:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Rachunek zysków i strat za 2014 r.

ZZFJ_2014
(ZZFJ_2014.pdf - 220.181 KB) Data publikacji: 2015-05-12 10:23:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2014 r.

Pom_Pub_2014_Um
(Wykaz na podstawie art. 37 ust.1 pkt.2 lit.f ustawy z dn. 21.06.2013r o finansach publicznych Dz.U.z 2013, poz. 885 ze zm..doc - 35.328 KB) Data publikacji: 2015-05-21 12:21:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej:umorzenia,roz. na raty zaległości.

Pom_Pub_2014_akc
(Wykaz na podstawie art.37.docx - 24.064 KB) Data publikacji: 2015-05-21 12:31:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej:Zwrot podatku akcyzowego

Rb_27IIkw2015
(Rb-27_IIkw2015.pdf - 911.426 KB) Data publikacji: 2015-07-30 14:37:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2015r

Rb_28NWS_IIkw2015
(Rb-28NWS_IIkw2015.pdf - 359.652 KB) Data publikacji: 2015-07-30 15:02:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków , które nie wygasły z upływem roku 2014

Rb-28_IIkw2015
(Rb-28_IIkw2015.pdf - 1593.16 KB) Data publikacji: 2015-07-30 15:05:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2015 r

RBN-IIkw2015
(RBN-IIkw2015.pdf - 356.438 KB) Data publikacji: 2015-07-30 15:07:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2015 r'

Rb-NDS_IIkw2015
(Rb-NDS_IIkw2015.pdf - 266.961 KB) Data publikacji: 2015-07-30 15:12:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2015 r.

RbZ-IIkw2015
(RbZ-IIkw2015.pdf - 93.283 KB) Data publikacji: 2015-07-30 15:14:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2015 r.

Uchwała RIO 73/2015
(skan_03_092015.pdf - 1425.901 KB) Data publikacji: 2015-09-03 12:30:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.

Uchwała RIO 104/2016
(img205.pdf - 668.141 KB) Data publikacji: 2015-12-11 13:01:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie sfinansowania deficytu planowanego na 2016 r

Uchwała RIO 103/2015
(img206.pdf - 1274.198 KB) Data publikacji: 2015-12-11 13:03:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2016-2029

Uchwała RIO 102/2015
(img207.pdf - 1340.661 KB) Data publikacji: 2015-12-11 13:04:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2016 r.

Rb-27
(doc1.pdf - 965.62 KB) Data publikacji: 2015-12-16 12:54:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2015 r.

Rb-28_IIIkw2015
(doc2.pdf - 1692.618 KB) Data publikacji: 2015-12-16 12:56:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2015

RBN_IIIkw2015
(doc3.pdf - 358.518 KB) Data publikacji: 2015-12-16 12:59:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2015.

RB_NDSIIIkw2015
(doc4.pdf - 267.336 KB) Data publikacji: 2015-12-16 13:01:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2015

RB-ZIII2015
(doc5.pdf - 93.09 KB) Data publikacji: 2015-12-16 13:42:28 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2015

Rb-27X2015
(X.pdf - 946.915 KB) Data publikacji: 2015-12-16 13:44:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za X 2015

Uchwała RIO 137/2015
(RIO_Uchwała_nr_137_2015.pdf - 1189.553 KB) Data publikacji: 2015-12-30 09:32:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria

Rb_28X2015
(wydatkuX.pdf - 1679.054 KB) Data publikacji: 2015-12-30 09:38:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za m-c X 2015

Rb-27XI2015
(DochodyXI.pdf - 958.636 KB) Data publikacji: 2015-12-30 09:42:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za m-c XI

Rb_28XI2015
(WydatkiXI2015.pdf - 1677.337 KB) Data publikacji: 2015-12-30 09:46:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za m-c XI 2015

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2227

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Miernowska, data: 2015-01-29 12:19:17
Opublikował(a): Marzena Miernowska, data publikacji: 2015-01-29 12:20:35
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2015-12-30 09:46:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony