Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Projekt Uchwały V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Etap I i Etap II wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Projekt V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Nabór do Żłobka Gminnego

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2021

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2015 rokDo druku
Konsultacje
2015 rok
Konsultacje

Załączone pliki
2015_Z_9.pdfOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku (2015_Z_9.pdf - 4058.271 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:18:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
wzor_korekty_rzeczowo_finansowej.pdfWzór korekta rzeczowo-finansowa (wzor_korekty_rzeczowo_finansowej.pdf - 61.034 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:19:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta rzeczowo-finansowa
Wzor_Oferty.pdfwzór oferty (Wzor_Oferty.pdf - 57.437 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:19:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: wzór oferty
Wzor_Sprawozdania.pdfWzór sprawozdania (Wzor_Sprawozdania.pdf - 51.41 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:20:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Wzór sprawozdania
Wzor_Umowy.pdfWzór umowy (Wzor_Umowy.pdf - 69.537 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:20:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Wzór umowy
Deklaracja.pdfwzór deklaracji (Deklaracja.pdf - 40.765 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:21:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: wzór Deklaracji
2015_Z_10.pdfOgłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej (2015_Z_10.pdf - 1182.9 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:22:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej
Formularz_zgloszeniowy_2015.pdfFormularz zgłoszeniowy (Formularz_zgloszeniowy_2015.pdf - 36.316 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:22:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Formularz zgłoszeniowy
Komisja Konkursowa.pdfKomisja Konkursowa (Komisja Konkursowa.pdf - 2060.197 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 15:03:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Sprawozdanie_z realizacji_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdfSprawozdanie za rok 2014 (Sprawozdanie_z realizacji_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf - 2248.475 KB)
Data publikacji: 2015-03-26 09:47:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Sprawozdanie za rok 2014
Wyniki.pdfWyniki otwartego konkursu ofert (Wyniki.pdf - 906.396 KB)
Data publikacji: 2015-04-08 09:33:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2015

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5213
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2015-04-08 09:33:54
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2015-04-08 09:33:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl