rok 2016

Wersja do druku

rok 2016

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2016
(2016_Z_1.pdf - 146.77 KB) Data publikacji: 2016-01-18 12:56:35 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.2.2016
(2016_Z_2.pdf - 1705.682 KB) Data publikacji: 2016-01-29 13:53:20 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2016
(2016_Z_3.pdf - 526.626 KB) Data publikacji: 2016-02-04 14:52:01 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2016
(2016_Z_4.pdf - 824.04 KB) Data publikacji: 2016-02-15 09:01:56 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2016
(2016_Z_5.pdf - 775.831 KB) Data publikacji: 2016-02-19 14:31:25 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.6.2016
(2016_Z_6.pdf - 209.109 KB) Data publikacji: 2016-02-23 08:19:07 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.7.2016
(2016_Z_7.pdf - 151.549 KB) Data publikacji: 2016-02-26 08:55:27 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcłąwicach Górnych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.8.2016
(2016_Z_8.pdf - 25444.679 KB) Data publikacji: 2016-03-02 07:45:35 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wprowadzenia" Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i " Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.9.2016
(2016_Z_9.pdf - 1851.78 KB) Data publikacji: 2016-03-08 15:28:18 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.11.2016
(2016_Z_11.pdf - 305.333 KB) Data publikacji: 2016-03-14 11:23:34 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości położonej w miejscowości Pełczyce

Zarządzenie Nr 0050.10.2016
(2016_Z_10.pdf - 4139.537 KB) Data publikacji: 2016-03-15 08:04:38 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2016
(2016_Z_12.pdf - 5083.916 KB) Data publikacji: 2016-03-22 11:43:30 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.13.2016
(2016_Z_13.pdf - 2339.463 KB) Data publikacji: 2016-03-22 11:45:26 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie: ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.14.2016
(0050.14.2016.pdf - 4062.845 KB) Data publikacji: 2016-03-30 10:06:06 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2016
(2016_Z_15.pdf - 1085.37 KB) Data publikacji: 2016-03-31 15:22:09 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za korzystanie z autobusów szkolnych

Zarządzenie Nr 0050.16.2016
(2016_Z_16.pdf - 889.644 KB) Data publikacji: 2016-04-06 12:41:13 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2016
(2016_Z_17.pdf - 3944.87 KB) Data publikacji: 2016-04-12 13:53:10 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.18.2016
(2016_Z_18.pdf - 3574.35 KB) Data publikacji: 2016-04-18 08:21:02 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2016
(2016_Z_19.pdf - 3899.981 KB) Data publikacji: 2016-04-26 08:55:53 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2016
(2016_Z_20.pdf - 1890.74 KB) Data publikacji: 2016-04-26 08:57:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.21.2016
(2016_Z_21.pdf - 1126.051 KB) Data publikacji: 2016-04-29 14:03:28 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2016.

Zarządzenie Nr 0050.22.2016
(2016_Z_22.pdf - 6182.473 KB) Data publikacji: 2016-05-04 13:40:24 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2016
(2016_Z_23.pdf - 2899.827 KB) Data publikacji: 2016-05-16 08:58:59 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2016
(2016_Z_25.pdf - 501.522 KB) Data publikacji: 2016-05-25 14:30:03 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.24.2016
(2016_Z_24.pdf - 4282.721 KB) Data publikacji: 2016-05-30 15:22:44 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2016
(2016_Z_26.pdf - 1418.133 KB) Data publikacji: 2016-06-03 13:51:15 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.27.2016
(2016_Z_27.pdf - 3113.156 KB) Data publikacji: 2016-06-17 13:51:12 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.28.2016
(2016_Z_28.pdf - 8380.331 KB) Data publikacji: 2016-06-24 12:19:44 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn. " wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.29.2016
(2016_Z_29.pdf - 4826.577 KB) Data publikacji: 2016-06-24 12:23:39 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2016
(2016_Z_30.pdf - 2225.137 KB) Data publikacji: 2016-07-13 19:39:31 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.31.2016
(2016_Z_31.pdf - 2454.618 KB) Data publikacji: 2016-07-18 12:55:21 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.32.2016
(2016_Z_32.pdf - 2110.136 KB) Data publikacji: 2016-07-26 13:00:10 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2016
(2016_Z_33.pdf - 3233.936 KB) Data publikacji: 2016-07-29 12:47:28 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2016
(2016_Z_34.pdf - 2072.258 KB) Data publikacji: 2016-08-18 10:22:49 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.35.2016
(2016_Z_35.pdf - 1590.236 KB) Data publikacji: 2016-08-18 10:23:57 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.36.2016
(2016_Z_36.pdf - 484.747 KB) Data publikacji: 2016-08-30 14:37:30 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w skutek działania nawalnego deszczu w dniu 21 sierpnia 2016 r. w gminie Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.37.2016
(2016_Z_37.pdf - 6131.352 KB) Data publikacji: 2016-08-31 13:18:04 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2016
(2016_Z_38.pdf - 4276.142 KB) Data publikacji: 2016-09-05 14:05:06 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2016
(2016_Z_39.pdf - 4849.624 KB) Data publikacji: 2016-09-12 13:42:07 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2016
(2016_Z_40.pdf - 6250.219 KB) Data publikacji: 2016-09-27 10:46:32 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2016
(2016_Z_41.pdf - 5429.096 KB) Data publikacji: 2016-10-04 10:23:34 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.42.2016
(2016_Z_42.pdf - 2163.929 KB) Data publikacji: 2016-10-10 13:08:07 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2016
(2016_Z_43.pdf - 5585.137 KB) Data publikacji: 2016-11-02 09:28:46 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Zarządzenie Nr 0050.44.2016
(2016_Z_44.pdf - 3534.439 KB) Data publikacji: 2016-11-10 14:10:20 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2016
(2016_Z_45.pdf - 3594.451 KB) Data publikacji: 2016-11-15 07:43:59 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Zarządzenie Nr 0050.46.2016
(2016_Z_46.pdf - 11228.284 KB) Data publikacji: 2016-11-15 07:44:42 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Zarządzenie Nr 0050.47.2016
(2016_Z_47.pdf - 3373.46 KB) Data publikacji: 2016-11-22 08:07:22 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2016
(2016_Z_48.pdf - 6035.809 KB) Data publikacji: 2016-12-02 08:03:10 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2016
(2016_Z_49.pdf - 1034.614 KB) Data publikacji: 2016-12-02 13:14:34 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2016
(2016_Z_50.pdf - 3535.793 KB) Data publikacji: 2016-12-13 13:29:01 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2016
(2016_Z_51.pdf - 4895.373 KB) Data publikacji: 2016-12-16 14:44:11 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2016
(2016_Z_52.pdf - 3976.361 KB) Data publikacji: 2016-12-21 14:22:20 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2016
(2016_Z_53.pdf - 1394.072 KB) Data publikacji: 2016-12-27 12:44:56 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2016
(2016_Z_54.pdf - 545.322 KB) Data publikacji: 2016-12-28 09:55:23 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Enklawy Leśne Poręby Kiełczyńskiej i Batogu, Gorzków, Kolonia Bogoria, Witowice, Kolonia Pęcławice, Grzybów, Wierzbka i Kiełczyna, który odbędzie się 28 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.

Zarządzenie Nr 0050.55.2016
(2016_Z_55.pdf - 4665.052 KB) Data publikacji: 2017-01-10 08:17:22 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2875

Wprowadził(a) do systemu: Marzena Miernowska, data: 2016-01-04 10:00:34
Opublikował(a): Marzena Miernowska, data publikacji: 2016-01-04 10:00:53
Ostatnia zmiana: Agnieszka Grzesik, data: 2017-01-10 08:17:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony