rok 2017

Wersja do druku

rok 2017

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.01.2017
(2017_Z_1.pdf - 2820.27 KB) Data publikacji: 2017-01-23 12:21:47 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.02.2017
(2017_Z_2.pdf - 323.735 KB) Data publikacji: 2017-01-27 12:52:01 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.03.2017
(2017_Z_3.pdf - 3367.019 KB) Data publikacji: 2017-02-06 10:13:49 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.04.2017
(2017_Z_4.pdf - 1129.972 KB) Data publikacji: 2017-02-08 09:13:45 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.05.2017
(2017_Z_5.pdf - 2069.354 KB) Data publikacji: 2017-02-20 09:30:52 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.06.2017
(2017_Z_6.pdf - 2842.355 KB) Data publikacji: 2017-02-28 11:17:14 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.07.2017
(2017_Z_7.pdf - 4680.237 KB) Data publikacji: 2017-03-13 10:47:18 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.08.2017
(2017_Z_8.pdf - 2083.213 KB) Data publikacji: 2017-03-22 09:29:29 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.09.2017
(2017_Z_9.pdf - 4504.883 KB) Data publikacji: 2017-03-31 10:54:58 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2017
(2017_Z_10.pdf - 4123.689 KB) Data publikacji: 2017-03-31 10:56:01 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.11.2017
(2017_Z_11.pdf - 2199.084 KB) Data publikacji: 2017-03-31 10:57:22 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.12.2017
(2017_Z_12..pdf - 2088.971 KB) Data publikacji: 2017-03-31 11:01:45 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

Zarządzenie Nr 0050.13.2017
(2017_Z_13.pdf - 4455.156 KB) Data publikacji: 2017-04-18 09:30:38 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2017
(2017_Z_14.pdf - 4068.803 KB) Data publikacji: 2017-04-25 12:13:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2017
(2017_Z_15..pdf - 3379.6 KB) Data publikacji: 2017-04-25 14:26:09 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.16.2017
(2017_Z_16.pdf - 5283.977 KB) Data publikacji: 2017-04-28 13:27:50 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2017
(2017_Z_17..pdf - 391.769 KB) Data publikacji: 2017-05-04 11:52:33 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.18.2017
(2017_Z_18.pdf - 1149.609 KB) Data publikacji: 2017-05-04 11:53:07 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2017
(2017_Z_19.pdf - 945.843 KB) Data publikacji: 2017-05-04 11:53:55 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2017
(2017_Z_20.pdf - 3325.749 KB) Data publikacji: 2017-05-10 11:10:56 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.21.2017
(2017_Z_21.pdf - 3846.642 KB) Data publikacji: 2017-05-10 11:11:58 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach.

Zarządzenie Nr 0050.22.2017
(2017_Z_22.pdf - 1742.197 KB) Data publikacji: 2017-05-12 08:16:40 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.23.2017
(2017_Z_23.pdf - 316.947 KB) Data publikacji: 2017-05-26 10:54:48 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2017
(2017_Z_24.pdf - 329.959 KB) Data publikacji: 2017-05-26 10:55:14 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2017
(2017_Z_25.pdf - 3334.318 KB) Data publikacji: 2017-05-26 10:55:43 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2017
(2017_Z_26.pdf - 478.475 KB) Data publikacji: 2017-05-31 10:05:26 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach.

Zarządzenie Nr 0050.27.2017
(2017_Z_27.pdf - 2161.891 KB) Data publikacji: 2017-05-31 10:07:29 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii.

Zarządzenie Nr 0050.28.2017
(2017_Z_28.pdf - 2667.138 KB) Data publikacji: 2017-05-31 10:08:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach

Zarządzenie Nr 0050.29.2017
(2017_Z_29.pdf - 8888.469 KB) Data publikacji: 2017-06-05 15:14:04 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania pn.: "Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku dla 60 dzieci rocznika 2014" w ramach programu zdrowotnego pn.: "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2016- 2018".

Zarządzenie Nr 0050.30.2017
(2017_Z_30.pdf - 357.029 KB) Data publikacji: 2017-06-05 15:15:02 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2017
(2017_Z_31.pdf - 2464.531 KB) Data publikacji: 2017-06-19 15:01:52 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 0050.32.2017
(2017_Z_32.pdf - 3536.927 KB) Data publikacji: 2017-06-23 15:21:51 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2017
(2017_Z_33.pdf - 485.361 KB) Data publikacji: 2017-06-23 15:23:27 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.34.2017
(2017_Z_34.pdf - 418.442 KB) Data publikacji: 2017-06-23 15:24:41 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach

Zarządzenie Nr 0050.35.2017
(2017_Z_35.pdf - 4235.463 KB) Data publikacji: 2017-06-30 14:12:11 Redaktor: Agnieszka Grzesik

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2017
(2017_Z_36.pdf - 4025.642 KB) Data publikacji: 2017-07-18 11:04:23 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2017
(2017_Z_37.pdf - 3508.767 KB) Data publikacji: 2017-07-24 12:35:19 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2017
(2017_Z_38.pdf - 710.678 KB) Data publikacji: 2017-08-09 10:15:19 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie nr 0050.39.2017
(2017_Z_39.pdf - 1738.023 KB) Data publikacji: 2017-08-18 10:11:50 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: W sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.40.2017
(2017_Z_40.pdf - 5075.042 KB) Data publikacji: 2017-08-28 13:01:08 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.41.2017
(2017_Z_41.pdf - 558.391 KB) Data publikacji: 2017-08-30 13:11:54 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 0050.42.2017
(2017_Z_42.pdf - 436.778 KB) Data publikacji: 2017-09-05 12:08:12 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.43.2017
(2017_Z_43.pdf - 2377.731 KB) Data publikacji: 2017-09-18 09:38:19 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.44.2017
(2017_Z_44.pdf - 3778.605 KB) Data publikacji: 2017-09-25 15:19:36 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w spawie zmian budżetu gminy na 2017

Zarządzenie Nr 0050.45.2017
(2017_Z_45.pdf - 7776.906 KB) Data publikacji: 2017-10-04 15:01:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2017
(2017_Z_46.pdf - 3572.646 KB) Data publikacji: 2017-10-17 08:18:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2017
(2017_Z_47.pdf - 4795.734 KB) Data publikacji: 2017-10-20 11:47:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2017
(2017_Z_48.pdf - 495.952 KB) Data publikacji: 2017-10-20 11:50:18 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków huraganu (Orkan Ksawery) na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.49.2017
(2017_Z_49.pdf - 4987.422 KB) Data publikacji: 2017-10-26 07:46:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2017
(2017_Z_50.pdf - 368.413 KB) Data publikacji: 2017-11-03 13:26:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie: uchylenia w części Zarządzenia nr 0050.46.2017 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2017
(2017_Z_51.pdf - 5482.258 KB) Data publikacji: 2017-11-13 13:07:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2017
(2017_Z_52.pdf - 7152.166 KB) Data publikacji: 2017-11-16 08:46:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2017
(2017_Z_53.pdf - 4095.51 KB) Data publikacji: 2017-11-22 08:00:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2017
(2017_Z_54.pdf - 339.426 KB) Data publikacji: 2017-11-23 07:53:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Bogoria z dnia 14 sierpnia 2014 r, w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.55.2017
(2017_Z_55.pdf - 6555.411 KB) Data publikacji: 2017-12-01 08:28:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2017
(2017_Z_56.pdf - 5599.704 KB) Data publikacji: 2017-12-05 15:01:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2017
(2017_Z_57.pdf - 381.063 KB) Data publikacji: 2017-12-05 15:03:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Zarządzenie Nr 0050.58.2017
(2017_Z_58.pdf - 6445.504 KB) Data publikacji: 2017-12-18 08:06:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2017
(2017_Z_59.pdf - 9022.953 KB) Data publikacji: 2017-12-21 07:56:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2017
(2017_Z_60.pdf - 5163.775 KB) Data publikacji: 2017-12-28 14:38:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2017
(2017_Z_61.pdf - 335.194 KB) Data publikacji: 2017-12-28 14:40:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.62.2017
(2017_Z_62.pdf - 415.71 KB) Data publikacji: 2017-12-28 14:42:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.63.2017
(2017_Z_63.pdf - 6508.719 KB) Data publikacji: 2018-01-04 13:16:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2695

Wprowadził(a) do systemu: Agnieszka Grzesik, data: 2017-01-23 12:17:51
Opublikował(a): Agnieszka Grzesik, data publikacji: 2017-01-23 12:18:12
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2018-01-04 13:16:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony