Sposób przyjmowania i załatwiania sprawDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-10-01 08:45:26

Spis spraw załatwianych w Urzędzie Gminy

Wszelkie wpłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BS Staszów O/Bogoria

89 9431 0005 2002 0200 0361 0001

 Powrót