Sposób przyjmowania i załatwiania sprawDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-10-27 09:57:21

Spis spraw załatwianych w Urzędzie Gminy

Wszelkie wpłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BS Staszów O/Bogoria

89 9431 0005 2002 0200 0361 0001Powrót