rok 2018

Wersja do druku

rok 2018

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.1.2018
(2018_Z_1.pdf - 2214.246 KB) Data publikacji: 2018-01-15 14:50:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2018
(2018_Z_2.pdf - 2648.643 KB) Data publikacji: 2018-01-26 07:49:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2018
(2018_Z_3.pdf - 3454.057 KB) Data publikacji: 2018-02-05 10:09:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.4.2018
(2018_Z_4.pdf - 1130.535 KB) Data publikacji: 2018-02-06 09:55:41 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.5.2018
(2018_Z_5.pdf - 2493.355 KB) Data publikacji: 2018-02-09 08:04:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2018
(2018_Z_6.pdf - 3533.43 KB) Data publikacji: 2018-02-22 08:15:56 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.7.2018
(2018_Z_7.pdf - 4417.784 KB) Data publikacji: 2018-03-05 11:12:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2018
(2018_Z_8.pdf - 3561.064 KB) Data publikacji: 2018-03-12 14:16:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2018
(2018_Z_9.pdf - 322.483 KB) Data publikacji: 2018-03-27 10:57:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.10.2018
(2018_Z_10.pdf - 3301.789 KB) Data publikacji: 2018-03-28 14:11:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2018
(2018_Z_11.pdf - 1478.284 KB) Data publikacji: 2018-03-29 07:45:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020

Zarządzenie Nr 0050.12.2018
(2018_Z_12.pdf - 716.273 KB) Data publikacji: 2018-04-09 14:08:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2018
(2018_Z_13.pdf - 3810.498 KB) Data publikacji: 2018-04-11 13:35:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2018
(2018_Z_14.pdf - 1401.056 KB) Data publikacji: 2018-04-16 14:49:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2018
(2018_Z_15.pdf - 389.209 KB) Data publikacji: 2018-04-16 14:54:59 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.16.2018
(2018_Z_16.pdf - 4862.016 KB) Data publikacji: 2018-04-17 08:22:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.17.2018
(2018_Z_17.pdf - 2468.361 KB) Data publikacji: 2018-04-17 10:45:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.18.2018
(2018_Z_18.pdf - 3337.899 KB) Data publikacji: 2018-04-23 13:13:54 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2018
(2018_Z_19.pdf - 5284.596 KB) Data publikacji: 2018-04-27 09:34:46 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2018
(2018_Z_20.pdf - 2734.574 KB) Data publikacji: 2018-04-27 09:36:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.21.2018
(2018_Z_21.pdf - 4095.931 KB) Data publikacji: 2018-05-17 14:52:07 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.22.2018
(2018_Z_22.pdf - 1310.521 KB) Data publikacji: 2018-05-23 11:33:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2018

Zarządzenie Nr 0050.23.2018
(2018_Z_23.pdf - 359.179 KB) Data publikacji: 2018-05-23 11:34:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.24.2018
(2018_Z_24.pdf - 3985.85 KB) Data publikacji: 2018-06-04 10:30:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2018
(2018_Z_25.pdf - 1674.584 KB) Data publikacji: 2018-06-04 13:38:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2018
(2018_Z_26.pdf - 922.417 KB) Data publikacji: 2018-06-05 11:30:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.27.2018
(2018_Z_27.pdf - 1702.434 KB) Data publikacji: 2018-06-08 12:27:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2018
(2018_Z_28.pdf - 2933.058 KB) Data publikacji: 2018-06-15 12:34:47 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.29.2018
(2018_Z_29.pdf - 4857.739 KB) Data publikacji: 2018-06-21 15:20:31 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2018
(2018_Z_30.pdf - 4036.309 KB) Data publikacji: 2018-07-03 09:55:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2018
(2018_Z_31.pdf - 409.949 KB) Data publikacji: 2018-07-03 09:59:30 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.32.2018
(2018_Z_32.pdf - 955.056 KB) Data publikacji: 2018-07-11 12:07:50 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.33.2018
(2018_Z_33.pdf - 2608.115 KB) Data publikacji: 2018-07-16 09:31:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2018
(2018_Z_34.pdf - 2072.8 KB) Data publikacji: 2018-07-18 11:30:16 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2018
(2018_Z_35.pdf - 3850.766 KB) Data publikacji: 2018-07-25 08:33:00 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2018
(2018_Z_36.pdf - 1061.21 KB) Data publikacji: 2018-07-26 09:34:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii

Zarządzenie Nr 0050.37.2018
(2018_Z_37.pdf - 5017.743 KB) Data publikacji: 2018-07-30 13:35:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.38.2018
(2018_Z_38.pdf - 282.038 KB) Data publikacji: 2018-08-02 13:21:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa miejscowości Wolica

Zarządzenie Nr 0050.39.2018
(2018_Z_39.pdf - 2025.647 KB) Data publikacji: 2018-08-17 09:25:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2018
(2018_Z_40.pdf - 3709.592 KB) Data publikacji: 2018-08-17 09:56:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2018
(2018_Z_41.pdf - 7539.218 KB) Data publikacji: 2018-08-17 10:14:09 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogorii oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.42.2018
(2018_Z_42.pdf - 342.774 KB) Data publikacji: 2018-08-17 10:19:57 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.43.2018
(2018_Z_43.pdf - 4158.537 KB) Data publikacji: 2018-08-20 10:21:18 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2018
(2018_Z_44.pdf - 4571.695 KB) Data publikacji: 2018-08-28 14:50:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2018
(2018_Z_45.pdf - 4634.379 KB) Data publikacji: 2018-09-04 10:35:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2018
(2018_Z_46.pdf - 4502.265 KB) Data publikacji: 2018-09-12 07:50:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2018
(2018_Z_47.pdf - 2366.917 KB) Data publikacji: 2018-09-20 07:56:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2018
(2018_Z_48.pdf - 3500.198 KB) Data publikacji: 2018-09-25 10:27:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2018
(2018_Z_49.pdf - 2344.572 KB) Data publikacji: 2018-09-25 14:48:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2018
(2018_Z_50.pdf - 3633.382 KB) Data publikacji: 2018-10-03 12:46:24 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2018
(2018_Z_51.pdf - 5396.938 KB) Data publikacji: 2018-10-08 10:48:06 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2018
(2018_Z_52.pdf - 3221.326 KB) Data publikacji: 2018-10-15 12:57:21 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2018
(2018_Z_53.pdf - 3198.548 KB) Data publikacji: 2018-10-16 12:39:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2018
(2018_Z_54.pdf - 9527.95 KB) Data publikacji: 2018-10-25 08:07:23 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.55.2018
(2018_Z_55.pdf - 4688.029 KB) Data publikacji: 2018-11-06 10:31:12 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2018
(2018_Z_56.pdf - 5480.968 KB) Data publikacji: 2018-11-13 07:40:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2018
(2018_Z_57.pdf - 6062.545 KB) Data publikacji: 2018-11-16 13:05:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2018
(2018_Z_58.pdf - 4692.637 KB) Data publikacji: 2018-11-23 14:12:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2018
(2018_Z_59.pdf - 5179.69 KB) Data publikacji: 2018-11-26 13:26:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2018
(2018_Z_61.pdf - 372.769 KB) Data publikacji: 2018-11-28 09:17:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.62.2018
(2018_Z_62.pdf - 348.207 KB) Data publikacji: 2018-11-28 09:18:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria

Zarządzenie Nr 0050.63.2018
(2018_Z_63.pdf - 466.823 KB) Data publikacji: 2018-11-30 14:41:02 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy

Zarządzenie Nr 0050.64.2018
(2018_Z_64.pdf - 5303.467 KB) Data publikacji: 2018-12-07 08:41:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2018
(2018_Z_65.pdf - 5891.318 KB) Data publikacji: 2018-12-14 14:13:18 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2018
(2018_Z_66.pdf - 5788.916 KB) Data publikacji: 2018-12-19 11:01:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2018
(2018_Z_67.pdf - 5818.191 KB) Data publikacji: 2018-12-21 14:12:22 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2018
(2018_Z_68.pdf - 1822.435 KB) Data publikacji: 2019-01-03 11:08:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2018
(2018_Z_69.pdf - 4919.077 KB) Data publikacji: 2019-01-08 10:11:56 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.70.2018
(2018_Z_70.pdf - 358.851 KB) Data publikacji: 2019-01-17 07:34:55 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2173

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2018-01-15 13:13:52
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2018-01-15 13:14:13
Ostatnia zmiana: Mateusz Zybała, data: 2019-01-17 07:34:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony