Uchwały z dnia 15 maja 2018 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 15 maja 2018 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr XL/344/2018
(Uchwala.XL.344.2018.pdf - 2177.059 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:16:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za 2017 rok

Uchwała Nr XL/345/2018
(Uchwala.XL.345.2018.pdf - 3721.967 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:18:17 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr XL/346/2018
(Uchwala.XL.346.2018.pdf - 800.354 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:20:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XL/347/2018
(Uchwala.XL.347.2018.pdf - 181.705 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:22:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XL/348/2018
(Uchwala.XL.348.2018.pdf - 186.303 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:23:19 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XL/349/2018
(Uchwala.XL.349.2018.pdf - 186.602 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:24:11 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XL/350/2018
(Uchwala.XL.350.2018.pdf - 181.9 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:24:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Uchwała Nr XL/351/2018
(Uchwala.XL.351.2018.pdf - 292.287 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:25:41 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bogoria w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XL/352/2018
(Uchwala.XL.352.2018.pdf - 176.397 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:26:26 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Bogoria w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”

Uchwała Nr XL/353/2018
(Uchwala.XL.353.2018.pdf - 92.201 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:27:05 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XL/354/2018
(Uchwala.XL.354.2018.pdf - 89.965 KB) Data publikacji: 2018-05-18 12:27:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 745

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2018-05-18 12:13:39
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2018-05-18 12:14:04
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2018-05-18 12:27:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony