Uchwały z dnia 28 listopada 2018 r.

Wersja do druku

Uchwały z dnia 28 listopada 2018 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr II/6/2018
(Uchwala.II.6.2018.pdf - 494.138 KB) Data publikacji: 2018-12-03 14:21:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Uchwała Nr II/7/2018
(Uchwala.II.7.2018.pdf - 3704.811 KB) Data publikacji: 2018-12-03 14:22:40 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

Uchwała Nr II/8/2018
(Uchwala.II.8.2018.pdf - 93.365 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:03:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok

Uchwała Nr II/9/2018
(Uchwala.II.9.2018.pdf - 97.28 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:03:58 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała Nr II/10/2018
(Uchwala.II.10.2018.pdf - 178.088 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:04:43 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria

Uchwała Nr II/11/2018
(Uchwala.II.11.2018.pdf - 292.217 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:09:03 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Uchwała Nr II/12/2018
(Uchwala.II.12.2018.pdf - 184.884 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:09:45 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jurkowice z dnia 25 września 2018 roku

Uchwała Nr II/13/2018
(Uchwala.II.13.2018..pdf - 180.372 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:10:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Moszyny

Uchwała Nr II/14/2018
(Uchwala.II.14.2018..pdf - 179.822 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:11:04 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Moszyny

Uchwała Nr II/15/2018
(Uchwala.II.15.2018.pdf - 179.382 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:11:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Bogoria do udziału w Zgromadzeniach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Uchwała Nr II/16/2018
(Uchwala.II.16.2018.pdf - 283.812 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:12:28 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/17/2018
(Uchwala.II.17.2018.pdf - 184.339 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:13:20 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/18/2018
(Uchwala.II.18.2018.pdf - 182.038 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:14:08 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/19/2018
(Uchwala.II.19.2018.pdf - 185.387 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:14:51 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023

Uchwała Nr II/20/2018
(Uchwala.II.20.2018.pdf - 176.082 KB) Data publikacji: 2018-12-03 15:15:36 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmiany statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 761

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2018-12-03 13:54:09
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2018-12-03 13:54:45
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2018-12-03 15:15:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony