Protokół Nr III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wersja do druku

Protokół Nr III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załączone pliki:

Protokół Nr III
(2018_P_III.docx - 77.951 KB) Data publikacji: 2019-02-06 11:19:35 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr III z dnia 28 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III
(2018_P_III.pdf - 1975.177 KB) Data publikacji: 2019-02-06 11:21:15 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Protokół Nr III z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załacznik do protokołu
(LOR_28_grudnia_2018.pdf - 582.453 KB) Data publikacji: 2019-02-06 11:22:25 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Lista obecności Radnych w dniu 28 grudnia 2018 r.

Załącznik do protokołu
(Opinia_WPF.pdf - 1263.381 KB) Data publikacji: 2019-02-06 11:56:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogoria na lata 2019-2030

Załącznik do protokołu
(Opinia_budzet.pdf - 1591.332 KB) Data publikacji: 2019-02-06 11:57:34 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Bogoria na 2019 rok

Załącznik do protokołu
(Program_GKRPA_2019.pdf - 244.76 KB) Data publikacji: 2019-02-06 11:58:42 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/21/2018
(Uchwala.III.21.2018.1.pdf - 3836.727 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:01:37 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała Nr III/22/2018
(Uchwala.III.22.2018.1.pdf - 1236.195 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:02:13 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2019 rok

Uchwała Nr III/23/2018
(Uchwala.III.23.2018.1.pdf - 386.489 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:02:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III/24/2018
(Uchwala.III.24.2018.1.pdf - 348.515 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:03:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/25/2018
(Uchwala.III.25.2018.1.pdf - 181.521 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:04:44 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Bogoria

Uchwała Nr III/26/2018
(Uchwala.III.26.2018.1.pdf - 185.325 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:05:39 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023”

Uchwała Nr III/27/2018
(Uchwala.III.27.2018.1.pdf - 177.103 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:06:14 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr III/28/2018
(Uchwala.III.28.2018.1.pdf - 181.448 KB) Data publikacji: 2019-02-06 12:06:48 Redaktor: Monika Pyza

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Kiełczyńska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 537

Wprowadził(a) do systemu: Monika Pyza, data: 2019-02-06 11:17:44
Opublikował(a): Monika Pyza, data publikacji: 2019-02-06 11:18:11
Ostatnia zmiana: Monika Pyza, data: 2019-02-06 12:06:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony